Hlavní navigace

Někdy je zaměstnavatel na změnu vaší dovolené krátký. Víte kdy?

12. 6. 2012
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Čerpání dovolené z předchozího roku určuje zaměstnavatel. Pokud tak neučiní do určitého data, přechází toto právo na vás.

Dovolená slouží k regeneraci pracovní síly, a proto by měla být řádně a včas čerpána, pokud tomu tak není a čerpání je odkládáno, vznikají v praxi problémy.

Pro mnohé zaměstnance je dovolená jediná snesitelná část pracovního roku. Jsou ale na druhou stranu zaměstnanci, kteří se v práci cítí nejlépe. Workoholici nemají o dovolenou zájem a nežádají o její čerpání. Zaměstnavatel se do jejího určení také nehrne. Často se pak v těchto případech stane, že dovolená není včas vyčerpána, a musí být převedena do dalšího roku. 

Nový zákoník je v určování termínu dovolené vlídnější

Dříve, jestliže zaměstnavatel nerozhodl o čerpání dovolené ani do 31. října následujícího roku, nutil zákoník práce zaměstnance neprakticky nastoupit ji 1. listopadu nebo jiný první pracovní den po 31. říjnu.  Čtěte více: Nestíháte dovolenou? Loňskou vyčerpat musíte, ať chcete, nebo ne

Nyní už je zákoník práce po změnách účinných od 1. 1. 2012 k zaměstnancům, kteří včas nevyčerpali loňskou dovolenou, vstřícnější. Pokud její čerpání neurčí zaměstnavatel ani do 30. 6. následujícího roku, přechází právo určit její nástup na zaměstnance. Více si přečtěte v článku: Převod a proplacení dovolené: Nová pravidla, jak ji převést do dalšího roku

Jestliže zaměstnavatel neurčil čerpání dovolené nebo části dovolené, která nebyla vyčerpána v kalendářním roce, za který přísluší, ani v roce následujícím, a to nejpozději do 30. 6. následujícího kalendářního roku, pak podle nově s účinností od 1. 1. 2012 formulovaného ust. § 218 odst. 3 zákoníku práce získává právo určit nástup dovolené rovněž zaměstnanec.

Pokud tedy zaměstnavatel neurčí zaměstnanci nástup dovolené převedené z r. 2011 do 30. června 2012 nebo dovolené přesahující výměru 4 týdnů z r. 2010 do 30. června 2012, může určit nástup této dovolené po 30. červnu 2012 sám zaměstnanec.

Kdo dřív přijde, ten dřív mele?

Vyjádřil jsem zde, aniž bych si ovšem kladl nároku na správnost, protože připouštím i jiné názory na novou, zatím nezažitou právní úpravu, výklad že při případné kolizi práva zaměstnavatele a práva vašeho, na určení termínu dovolené, (tedy v situaci, kdy po 30. 6. následujícího kalendářního roku určí nástup nevyčerpané dovolené současně jak zaměstnavatel, tak i vy), bude rozhodující dřívější termín určeného čerpání dovolené, nikoliv dřívější rozhodnutí o čerpání dovolené a jeho oznámení druhé straně.

Jestliže vám tedy např. zaměstnavatel dne 15. 7. určí nástup dovolené 1. 9., avšak vy dne 1. 8. určíte nástup dovolené 20. 8., k čerpání dovolené dojde již od 20. 8.

Jestliže však zaměstnavatel i vy určíte nástup dovolené 15. 7., avšak zaměstnavatel dnem 1. 8. a vy dnem 15. 8., jste povinni nastoupit dovolenou již 1. 8.

Odlišné stanovisko kolegia expertů Asociace pro kolektivní vyjednávání

Kritický názor k mému výkladu zaujalo Kolegium expertů Asociace pro kolektivní vyjednávání, který prezentovalo ve svém výkladovém stanovisku VIII. ze dne 11. 4. 2012, určitě si zaslouží naši pozornost, a proto si jej přiblížíme.

Podle něj není myslitelné, aby měl zaměstnavatel možnost bez dalšího „revidovat“ rozhodnutí zaměstnance o čerpání nevyčerpané dovolené z minulého roku tím, že rozhodne o jejím čerpání od dřívějšího data.

Je nutné si uvědomit, že tak by zaměstnavatel rozhodoval o dovolené, o niž už bylo rozhodnuto jiným oprávněným subjektem. Navíc by tím do jisté míry ztratila smysl nová právní úprava účinná od 1. 1. 2012, která v právu zaměstnance určit si čerpání nevyčerpané dovolené spatřuje určitý „trest“ zaměstnavateli za to, že o ní (až na výjimky) mohl a měl rozhodnout nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku.

Analogicky lze tento závěr uplatnit i ve vztahu k opačné situaci, kdy by zaměstnavatel rozhodl sice až po 30. červnu následujícího roku o čerpání dovolené zaměstnance z roku minulého.

Nelze vycházet z toho, že by zaměstnanec mohl zvrátit rozhodnutí zaměstnavatele tím, že si o stejném právu na dovolenou rozhodne tak, aby ji čerpal k dřívějšímu datu, než jak určil zaměstnavatel.

FIN revoluce - tip do článku 1

Jelikož zaměstnanec poskytuje navázáním pracovního poměru zaměstnavateli svoji pracovní sílu, není podle kolegia expertů AKV vyloučeno, aby zaměstnavatel v případech hodných zvláštního zřetele oprávněně požadoval po zaměstnanci, aby dovolenou, kterou si sám určil k čerpání, ukončil a začal vykonávat práci (tj. z důvodu vážných provozních důvodů). V tomto případě není ve vazbě na mimořádnost této situace vyloučeno, že o této nevyčerpané dovolené rozhodne později zaměstnavatel sám, pokud tak dříve neučiní zaměstnanec.

Každopádně je nejlepší, když dovolená je vyčerpána včas, tedy v roce, za který náleží. Pokud zaměstnavatel s určením čerpání dovolené otálí, může o čerpání žádat sám zaměstnanec, ale nejde-li o určení čerpání dovolené po 30. 6. z předešlého roku, potřebuje souhlas zaměstnavatele, sám svévolně dovolenou nastoupit nemůže.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).