Hlavní navigace

Polsko: Boj s nezaměstnaností a značné regionální rozdíly

2. 10. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Největším polským problémem je nezaměstnanost a nerovnováha veřejných financí. Rozlehlé Polsko však vykazuje velké regionální rozdíly. Jaké je zdanění v Polsku a co obnáší založení firmy? Jak jsou na tom zahraniční investoři?

Polsko je nejlidnatější východoevropská země EU a jeho vliv na chod všech bruselských úřadů je značný. V současné době dochází v zemi ke snižování úrokových sazeb, růstu HDP a snižování inflace. Největším problémem pořád zůstává vysoká nezaměstnanost a nerovnováha veřejných financí. Hnacím motorem hospodářského růstu je export, který roste rok od roku. Polsko se může pochlubit oživením výrobní aktivity průmyslových podniků, růstem exportu a dynamickým rozvojem služeb. Jak se žije v dnešním Polsku?

Zdanění v Polsku je obdobné jako v Česku

Daň z příjmu fyzických osob je stejně jako u nás vypočítávána progresivním způsobem. V letošním roce došlo oproti roku 2006 k rozšíření daňových pásem, takže i vyšší část příjmu každého občana spadne do nižšího zdanění a odvody na daní občanů jsou tak nižší. Do příjmu ve výši 43 405 zlotých (PLN) je sazba daně 19 % (ze základu se však odečítá základní odpočitatelná položka na poplatníka ve výši 572 PLN). U příjmu od 43 405 PLN do 85 528 PLN je sazba daně 30 % a u příjmu nad 85 528 PLN je sazba daně 40 %. U příjmu do 2 790 PLN za rok není vyžadována povinnost odevzdat daňové přiznání.

Občané s vyššími příjmy tedy poměrně odvádějí do státní pokladny podstatně více peněžních prostředků než občané s nižšími příjmy. Dani podléhají fyzické osoby s trvalým pobytem v Polsku nebo jejichž dočasný pobyt překračuje 183 dní v kalendářním roce. Dani nepodléhají rolníci. Systém je poměrně složitý, neboť obsahuje řadu možností úlev a odpočitatelných položek, ještě více než v Česku. V Polsku je rovněž možné společné daňové přiznání manželů.

Zaměstnavatel odvádí na sociálním pojištění státu 9,76 % z hrubé mzdy zaměstnance, stejnou sazbu odvádí i zaměstnanec. Zaměstnavatel odvádí na zdravotním pojištění 8,5 % z hrubé mzdy zaměstnance, stejnou sazbu odvádí i zaměstnanec.

Jak založit firmu?

Všechny činnosti související se založením firmy v Polsku se řídí obchodním zákoníkem. Nejprve následuje podpis příslušné listiny o založení podniku (její forma závisí na druhu obchodní společnosti). Tato listina musí být podepsána notářem. Dále se firma musí registrovat na Obchodním soudu (poplatky jsou ve formě kolků), který vede obchodní rejstřík. Po tomto zápisu se firma stává právnickou osobou.

Dále je potřeba registrovat se u statistického úřadu (detašované pracoviště je ve všech větších městech). Statistický úřad poté přidělí společnosti identifikační číslo. K sociálnímu pojištění se firma musí registrovat do 10 dní po přijmutí prvního zaměstnance do pracovního poměru. Na Ministerstvo spravedlnosti zašle potřebné údaje Obchodní soud. Dále se musí ovšem společnost registrovat na finančním úřadu (nejpozději po vydání první faktury).

Společnost s ručením omezeným musí mít minimální výši základního jmění ve výši 50 000 polských zlotých, akciová společnost 100 000 polských zlotých. Akciovou společnost mohou však na rozdíl od společnosti s ručením omezeným (kde stačí jeden podílník) založit nejméně tři zakladatelé.

Polsko stále bojuje s nezaměstnaností

V posledních letech došlo v Polsku k výraznému snížení nezaměstnanosti, když za rok 2006 byla 14,9 % (ještě za rok 2004 byla přes 18 %). Přesto je nezaměstnanost v zemi nejvyšší ze všech členských zemí Evropské unie. Situace není samozřejmě stejná po celém území. Ve velkých městech jsou pracovní možnosti větší a tudíž i celková nezaměstnanost nižší. Hodně Poláků jezdí za prací do západní Evropy nebo pobírá sociální dávky a pracuje „načerno”. Obdobný „dvojí příjem” je využíván i mnoha Čechy.

Největší nezaměstnanost byla ve vojvodství: warminsko-mazurskie (23,7 %), zachodniopomorskie (21,7 %), kujawsko-pomorskie a lubuskie (19,3 % každé). Nejnižší nezaměstnanost byla ve vojvodství: malopolské (11,4 %), wielkopolské (11,8 %) a mazowiecké (11,9 %).

V Polsku, stejně jako v Česku, dochází každoročně k neustálému nárůstu cen bytů. A to všech kategorií a ve všech krajích. Ve větších městech rostou ceny až o 20 % ročně.

Reálná mzda roste

Za rok 2006 byla průměrná mzda 2 477 PLN, což je 654 euro (v roce 2005 byla 2 380 PLN). Minimální mzda je od ledna letošního roku 936 PLN. Životní minimum u dospělého občana činí 119 euro. Za práci přesčas je 50 %ní zákonný příplatek a je povolen maximální počet 260 přesčasových hodin za rok.

Státní svátky jsou: 1.1. (Nový rok), Velikonoce (proměnlivé datum), 1.5. (Svátek práce), 3.5. (Den Ústavy – hlavní svátek), 15.8. (Nanebevzetí Panny Marie), 1.11. (Všech svatých), 11.11. (Svátek nezávislosti), 25.12. a 26.12. (Vánoce).

Investory Polsko vítá a podporuje

Poskytování investičních pobídek je ve většině případů vázáno na investování ve zvláštních investičních zónách. Při investování v těchto státem stanovených oblastech mohou firmy být úplně osvobozeny od daně z příjmů až po dobu deseti let. Podmínkou je však v tomto případě investovat více než 100 000 euro, vytvoření nejméně 50 nových pracovních míst a splnění dalších státem stanovených podmínek.

Tip do článku - účto fakturace duben

Další výhody pro zahraniční investory jsou: osvobození od cla na základní prostředky ve stavebnictví, granty na vytvoření nových pracovních míst v oblastech s vysokou nezaměstnaností, osvobození od daně z nemovitostí a daně z dopravních prostředků. Tyto formy státní pomoci si však musí společnost dojednat na příslušných státních úřadech.

Prameny:

  • The Worldbank – Doing Business 2007
  • OECD FACTBOOK 2007
  • The World Wide Tax and Tax Source Network 2007
  • Europaesiche Komission: „Gegenseitiges Informationssystem zur sozialen Sicherheit, soziale Schierheit in den Mitgliedstaaten der Europaeischen U­nion“

Anketa

Jak dlouho jste byli nejdéle nezaměstnaní?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).