Hlavní navigace

Minimální mzda: Jistota pro zaměstnance, nebo brzda podnikání?

24. 9. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

V Česku je zákonem stanovena minimální mzda. V rámci celé Evropy to však zdaleka není pravidlem. Minimální mzda má navíc napříč Evropou své odpůrce i příznivce. Znamená práce za minimální mzdu chudobu? Proč pracují ženy za minimální mzdu ochotněji než muži?

Pracovat za minimální mzdu není nikde v Evropě příjemné. Přesto životní úroveň občanů pobírajících minimální mzdu roste. Ve všech 20ti členských zemích Evropské unie, ve kterých je zákonem stanovena minimální mzda, její výše pravidelně roste. V šesti zemích je v současné době dokonce vyšší než 8 euro za hodinu práce. V některých zemích však není minimální mzda zavedena vůbec.

Minimální mzda má své stoupence i odpůrce

Stanovení minimální mzdy zákonem má své odpůrce i příznivce. Odpůrci tvrdí, že minimální mzda představuje brzdu podnikání, která deformuje trh práce. Pracovní síla je kvůli ní v některých případech příliš drahá, neumožňuje rozvoj kratších pracovních úvazků a práce pro více zaměstnavatelů je mnohem komplikovanější.

Stoupenci minimální mzdy vyzdvihují její sociální funkci. Dále upozorňují na zlepšování pracovního postavení a jistot zaměstnanců, kdy podstatný rozdíl mezi výší minimální mzdy a sociálními dávkami je důležitým motivačním prvkem při snižování nezaměstnanosti.

V Dánsku, Finsku, Švédsku, Itálii, Německu a Rakousku není institut minimální mzdy zaveden. Ale u našich sousedů je její zavedení na spadnutí. V Rakousku by měla činit 5,82 euro a v Německu 7,50 euro. Zastánců minimální mzdy tak bude s největší pravděpodobností přibývat.

Minimální mzda roste, její výše je však relativní

V jedenácti členských zemích Evropské unie došlo ke zvýšení minimální mzdy v lednu letošního roku, v dalších devíti zemích se zvýšila v průběhu roku. V Irsku je hodinová mzda v roce 2007 (8,65 euro) vyšší o celé euro než v minulém roce. Ve Velké Británii se zvýšila o 0,90 euro a ve Francii o 0,27 euro. Nejvyšší hodinová minimální mzda je v Lucembursku – 9,08 euro. To je jistě velmi slušná částka. Ale vzhledem k vysokým cenám zboží a služeb je pro Lucemburčana pobírajícího minimální mzdu podstatně složitější s ní vyjít než například pro Čecha.

Minimální mzda v Lucembursku je 17krát vyšší než minimální mzda v Bulharsku. Při zohlednění kupní síly je však tento poměr již 1:7. Od roku 2002 do roku 2007 se nejvíce zvýšila minimální mzda právě v Bulharsku – o 80 %. Naopak nejméně se minimální mzda zvýšila v Nizozemí – jen o 4,8 %.

V Česku se minimální mzda zvýšila během těchto let o 40 %, přitom inflace byla v posledních letech vždy nízká. Můžeme tedy říci, že Čech pobírající minimální mzdu v roce 2007 je na tom reálně lépe než občan pracující za minimální mzdu v roce 2002. Stejná situace je i v ostatních západoevropských zemích.

Ve východoevropských zemích byla v některých letech inflace vyšší než 10 % (např. v Polsku, Rumunsku a na Slovensku). Takže zvýšení minimální mzdy o několik desítek procent automaticky neznamená zvýšení životní úrovně občana pobírajícího tuto mzdu.

Proč ženy ochotněji pracují za minimální mzdu?

Více jak dvě třetiny lidí pobírajících minimální mzdu jsou ženy. Jsou v mnoha případech ochotny pracovat za nižší mzdu, než aby byly odkázány na podporu v nezaměstnanosti a následné sociální dávky.

Minimální mzdu dále pobírají občané s nízkou kvalifikací, kteří vykonávají většinou pomocné práce. Nejvíce lidí za minimální mzdu pracuje v Lucembursku a ve Francii (těsně pod 15 %).

Znamená minimální mzda v Česku chudobu?

Chudý je podle evropských měřítek ten, jehož čistý měsíční příjem nedosahuje 60 % mediánu (někdy průměrné mzdy) v dané zemi. V Česku v současné době činí čistá průměrná mzda přibližně 15 300 korun, medián však je přibližně 12 500 Kč. Chudý je tedy v Česku každý, jehož čistý měsíční příjem (včetně přídavků na děti a dalších sociálních dávek) činí 7 500 Kč.

Minimální mzda činí v současné době 8 000 Kč. Čistá mzda bezdětného občana pobírajícího minimální mzdu je 6 760 Kč. Tito občané se mohou v Česku považovat za chudé. Ovšem nižší mzdu než 9 tisíc Kč pobírají v Česku pouze necelá 2 % lidí. Za minimální mzdu pracuje jen asi 1 % lidí. Ve většině případů potom občané pracující za minimální mzdu mají děti. Pobírají tedy přídavky na děti či příspěvek na bydlení. Z tohoto důvodu je jejich čistá mzda, kterou mají měsíčně k dispozici (s připočtením státních dávek), vyšší než činí hranice chudoby podle evropských měřítek.

dan_z_prijmu

V západoevropských zemích je každý desátý pracující chudý. Důvodem jsou vyšší mzdové rozdíly a nižší sociální dávky.

Hodinová minimální mzda
Země Minimální mzda (v euro za hodinu) Datum zavedení
Belgie 8,08 01.04.2007
Bulharsko 0,53 01.01.2007
Česko 1,76 01.01.2007
Estonsko 1,38 01.01.2007
Francie 8,44 29.06.2007
Irsko 8,65 01.07.2007
Litva 1,21 01.07.2007
Lotyšsko 0,99 01.01.2007
Lucembursko 9,08 01.01.2007
Maďarsko 1,51 01.01.2007
Malta 3,46 01.01.2007
Nizozemí 8,08 01.07.2007
Polsko 1,43 01.01.2007
Portugalsko 2,41 01.01.2007
Rumunsko 0,66 01.01.2007
Řecko 3,8 01.05.2007
Slovensko 1,46 01.10.2007
Slovinsko 3,12 01.08.2007
Španělsko 3,42 01.01.2007
Velká Británie 8,2 01.10.2007

Pramen: Hans Boeckler Stiftung Nr. 13/2007 von 5. September

Anketa

Současná výše minimální mzdy v ČR (8 000 Kč) je podle vás...

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).