Hlavní navigace

Minimální mzda 2021: kolik činí minimální mzda a jak se mění mzda zaručená?

30. 12. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Stejně jako v předchozích letech vláda i pro rok 2021 odhlasovala zvýšení minimální mzdy, což ovlivnilo také jednotlivé úrovně mzdy zaručené. Tento krok by měl navýšit státní příjmy ze sociálního a zdravotního pojištění, přičemž stoupnou také roční mzdové náklady zaměstnavatelů, a to jak v podnikatelské, tak i v nepodnikatelské sféře. Jaká je tedy v roce 2021 výše minimální mzdy?

Minimální mzda v ČR

Jako minimální mzda se podle zákoníku práce, tedy dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, označuje nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu. Mzda, plat ani odměna z dohody tak nesmí být nižší než stanovená minimální mzda, přičemž se do tohoto finančního ohodnocení nezahrnuje:

  • mzda ani plat za práci přesčas,
  • příplatek za práci ve svátek,
  • příplatek za noční práci,
  • příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí,
  • příplatek za práci v sobotu a v neděli.

Výši základní sazby i dalších sazeb minimální mzdy, ale také podmínky pro její poskytování stanoví vláda nařízením, a to obvykle s účinností od počátku kalendářního roku, přičemž je nutné brát ohledy na vývoj mezd a spotřebitelských cen. Jestliže pak zaměstnancova mzda, plat či odměna z dohody nedosáhne mzdy minimální, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu doplatek.

Minimální mzda 2021

Minimální mzda v roce 2020 činila 14 600 Kč. Nařízením vlády č. 487/2020 Sb. se však od 1. ledna 2021 výše minimální mzdy mění, a to konkrétně na 15 200 Kč. Dochází tedy k navýšení o 600 Kč, čímž minimální mzda dosáhne na 42,4 % průměrné mzdy. Pokud jde o minimální hodinovou mzdu, ta pro rok 2021 činí 90,50 Kč.

Zatímco zaměstnavatelé chtěli stávající úroveň minimální mzdy zachovat, odbory požadovaly navýšení o 1400 Kč. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) pak předložilo čtyři různé návrhy růstu, a to o 400 Kč, 900 Kč, 1400 Kč a 1800 Kč. Koalice se ovšem nakonec dohodla na kompromisu, kterým bylo zvýšení minimální mzdy o 600 Kč.

Podle MPSV by vyšší minimální mzda měla v roce 2021 do státní kasy přinést navíc 330 milionů korun na sociálním pojištění a rovněž příjmy ze zdravotního pojištění by se mohly zvýšit, konkrétně o 140 milionů korun za rok. Lze ovšem předpokládat také zvýšení ročních mzdových nákladů pro zaměstnavatele v podnikatelské i nepodnikatelské sféře.

Zaručená mzda

Společně s růstem minimální mzdy došlo také k navýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy. Ta představuje mzdu či plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle zákoníku práce, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového výměru nebo platového výměru. Podmínky pro poskytování zaručené mzdy a její nejnižší úroveň stanoví vláda nařízením, které nabývá účinnosti zpravidla od počátku kalendářního roku.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy se uplatňují u zaměstnanců, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách, a u zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kterým je za práci poskytován plat. Stanovují přitom nejnižší cenu práce odstupňovaně podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.

Pro dané účely se práce zařazují do 8 různých skupin, přičemž pro každou z nich je stanovena příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy v hodinovém i měsíčním vyjádření. Veškeré níže uvedené částky pak platí pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin.

Zaručená mzda 2021
Skupina prací Příklady profesí Hodinová zaručená mzda 2021 Měsíční zaručená mzda 2021
1. Pomocník v kuchyni, uklízečka, doručovatel zásilek 90,50 Kč 15 200 Kč
2. Kopáč, sanitář, pokojská, trafikant 99,90 Kč 16 800 Kč
3. Zedník, instalatér a topenář, klempíř, číšník, kadeřník 110,30 Kč 18 500 Kč
4. Průvodce s tlumočením, krejčí v modelové a zakázkové výrobě 121,80 Kč 20 500 Kč
5. Řidič autobusu, záchranář, všeobecná zdravotní sestra, učitel ve školce, mistr 134,40 Kč 22 600 Kč
6. Speciální pedagog, obchodní referent, tvůrce IT systému 148,40 Kč 24 900 Kč
7. Lékař, zubař, farmaceut, programátor, finanční expert 163,90 Kč 27 500 Kč
8. Makléř na finančním a kapitálovém trhu, špičkový vědecký pracovník 181,00 Kč 30 400 Kč

Co se mění spolu s minimální mzdou?

Zvýšení minimální mzdy má samozřejmě vliv také na další oblasti a finanční povinnosti, přičemž hraje významnou roli i při posuzování příjmů rodiny vzhledem k nároku na některé dávky a příspěvky. Od její výše se odvíjí například platba pojistného na zdravotní pojištění osob bez zdanitelných příjmů (OBZP). V roce 2020 se jednalo o 1971 Kč za měsíc, pro rok 2021 však došlo ke zvýšení na 2052 Kč měsíčně, což je 13,5 % z minimální mzdy.

Zatímco daňové přiznání, které se v roce 2021 odevzdává, se týká příjmů za rok 2020 a bude tedy počítat s minimální mzdou v dané době platnou, zvýšení minimální mzdy pro rok 2021 bude mít v tomto ohledu dopad až v roce 2022. Pokud jde o školkovné, to bude za rok 2021 možné uplatnit až v částce 15 200 Kč na jedno dítě.

Vzhledem k navýšení minimální mzdy se v roce 2021 mění také hranice příjmů, které musí být dosaženo, aby vznikl nárok na výplatu daňového bonusu na dítě. Pro získání slevy na dítě je nutné dosáhnout příjmů alespoň ve výši 6násobku minimální mzdy, což pro rok 2021 činí 91 200 Kč. Nárok na měsíční daňový bonus vzniká dosažením příjmů alespoň ve výši poloviny minimální mzdy, zde se tedy jedná o 7600 Kč za měsíc.

skoleni_15_5

Se zvýšením minimální mzdy roste také hranice, do níž jsou důchody ze zákona osvobozeny od zdanění. Aby byl důchod osvobozen (což se týká většiny běžných důchodů), nesmí přesáhnout 36násobek minimální mzdy. Pro rok 2021 se jedná o částku 547 200 Kč za rok, což odpovídá měsíčnímu důchodu ve výši 45 600 Kč.

Kromě výše zmíněných oblastí je minimální mzda svázaná také s možným přivýdělkem, který mohou získat osoby registrované na úřadu práce. Jestliže nepobírají podporu v nezaměstnanosti, mohou si tito lidé přivydělávat v tzv. nekolidujícím zaměstnání, jejich výdělek ovšem nesmí měsíčně přesáhnout polovinu výše minimální mzdy, což je v roce 2021 tedy 7600 Kč.

Co je minimální mzda?
Podle zákoníku práce se jako minimální mzda označuje nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu. Výši základní sazby i dalších sazeb minimální mzdy včetně podmínek jejího poskytování stanoví vláda nařízením, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku. Pokud zaměstnancova mzda, plat či odměna z dohody minimální mzdy nedosáhne, zaměstnavatel mu musí poskytnout doplatek.
Jaká je minimální mzda v roce 2021?
Zatímco v roce 2020 minimální mzda činila 14 600 Kč, pro rok 2021 došlo k navýšení o 600 Kč, konkrétně tedy na 15 200 Kč. Minimální mzda na hodinu pak stoupla na 90,50 Kč.
Co je zaručená mzda?
Společně s růstem minimální mzdy dochází také k navýšení nejnižších úrovní mzdy zaručené, což je mzda nebo plat, na který zaměstnanci vzniklo právo dle zákoníku práce, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového výměru či platového výměru. Nejnižší úrovně zaručené mzdy se pak uplatňují u zaměstnanců, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách, a u zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Jaké oblasti zvýšení minimální mzdy ovlivní?
Výše minimální mzdy má vliv na celou řadu různých oblastí. Sem patří například platba pojistného na zdravotní pojištění osob bez zdanitelných příjmů, výše školkovného, nárok na slevu na dítě včetně výplaty daňového bonusu, hranice, od které důchody podléhají zdanění, nebo možná výše přivýdělku u osob registrovaných na úřadu práce.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).