Hlavní navigace

Mění se pravidla pro účast na nemocenském pojištění a limit pro uplatnění srážkové daně

3. 11. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Kdy jste jako brigádníci nemocensky pojištěni, takže máte nárok na dávky, ale zároveň se vám výdělek snižuje o pojistné? Kdy se sráží záloha na daň a kdy srážková daň? Pravidla se od roku 2021 změní.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 436/2020 Sb. vyhlašuje, že od 1. ledna 2021 částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění činí 3500 Kč, a to namísto dosavadních 3000 Kč. O dřívějším zvýšení limitu právě na dosud aktuálních 3000 Kč jsme psali v tomto článku.

Výše rozhodného příjmu nezávisí na libovůli vlády nebo ministerstva, ale odvisí od parametrů důchodového pojištění. (Pokud vás to nezajímá, přeskočte na další odstavec, ne pro každého je text právní normy pochopitelný, pokud vás to zajímá, tak vězte, že: Částka rozhodného příjmu se dle § 6 odst. 2 zákona o nemocenském pojištění zvýší od 1. ledna kalendářního roku, pokud jedna desetina součinu všeobecného vyměřovacího základu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění, který o dva roky předchází tomuto kalendářnímu roku, a přepočítacího koeficientu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu bude po zaokrouhlení na celou pětisetkorunu směrem dolů vyšší než dosud platná částka rozhodného příjmu; rozhodný příjem se stanoví ve výši této desetiny po tomto zaokrouhlení. Podklady najdete v nařízení vlády č. 381/2020 Sb.

Připomeňme, že zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni pojištění, jestliže splňují podmínku (uvedenou v ust. § 6 odst. 1 písm. a) zákona o nemocenském pojištění) a byl jim zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč, tedy 10 001 Kč a více hrubého za měsíc. Pak se jim také z odměny sráží pojistné. Jsou účastni nejenom nemocenského pojištění, ale i důchodového a zdravotního pojištění.

Uvedený limit 3000 Kč, respektive nově 3500 Kč se tedy neuplatňuje u dohody o provedení práce, nýbrž u pracovního poměru a dohody o pracovní činnosti. A zase platí, že jakmile je někdo účasten nemocenského pojištění, tak i důchodového a zdravotního. Klíčové je dosažení limitu pro nemocenské pojištění.

Srážková daň a odvod pojistného

Pokud je valorizován limit pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, mění se i limit pro uplatnění srážkové daně ze mzdy či platu z pracovního poměru nebo odměny z dohody o pracovní činnosti.

Tady je však nutno zdůraznit, že zatímco srážková daň se použije (pokud zaměstnanec neučinil prohlášení k dani – nepodepsal tzv. růžový papír u zaměstnavatele) pro příjmy (z pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti) v úhrnné výši nepřesahující u téhož zaměstnavatele za kalendářní měsíc částku 3000 Kč čili do 3000 Kč hrubého příjmu včetně, nově 3500 Kč čili do 3500 Kč hrubého příjmu včetně, tak ale zaměstnanci jsou účastni nemocenského pojištění, jestliže sjednaná částka započitatelného příjmu za kalendářní měsíc činí alespoň částku 3000 Kč, tedy od 3000 Kč výše, nově od 3500 Kč, čili jde-li alespoň o částku 3500 Kč.

„Pojistný i daňový limit“ jsou sice co do částky stejně vysoké – 3000 Kč a nově 3500 Kč, ale zákon o nemocenském pojištění hovoří o tom, že nemocenské pojištění vzniká od uvedené částky (když ji příjem dosahuje: činí aspoň), zatímco zákon o daních z příjmů (v § 6 odst. 4 písm. b), že srážkovou daň lze uplatnit do oné částky (když ji příjem nepřesahuje: „příjem nepřesahující“).

ZMĚNY V ROCE 2021

Co se všechno změní v roce 2021 pro zaměstnance, seniory nebo i pro OSVČ?

Do částky dosud 2999 Kč a nově 3499 Kč hrubého výdělku včetně tak nevzniká účast na nemocenském pojištění (tedy ani povinnost platit pojistné odvody) a lze uplatnit srážkovou daň.

U částky právě a přesně 3000 Kč a nově 3500 Kč hrubého výdělku přesně již vzniká účast na nemocenském pojištění (a sráží se pojistné odvody), ale ještě lze uplatnit srážkovou daň. U částky od 3001 Kč a nově 3501 Kč hrubého výdělku vzniká účast na nemocenském pojištění (a sráží se pojistné odvody) a už nelze uplatnit srážkovou daň.

Srážková daň a nemocenské od 1. 1. 2021
Mzda/plat Účast na nemocenském pojištění Odvody na sociální pojištění  Srážková daň Záloha na daň
1–3499 Kč ne ne ano ne
3500 Kč ano ano ano ne
3501 Kč a více ano ano ne ano

Ještě záleží na tom, jak to dopadne se superhrubou mzdou

Rádi bychom vám nabídli ilustrativní příklady zdanění a počítání odvodů v příštím roce, ale to zatím nemůžeme, protože ještě nevíme, zda opravdu bude pro příští rok zrušeno zdanění dle principu takzvané superhrubé mzdy, nebo ne, a jaká budou přesně pravidla. Dosavadní pravidla a výpočty pro letošní rok, výhody a nevýhody srážkové daně nebo naopak záloh na daň jsme přiblížili v tomto článku.

Jste nezaměstnaní?

Ještě se k tomu nejspíš také vrátíme, ale pokud jste skončili na úřadu práce (tedy jste v jeho evidenci jako uchazeči o zaměstnání) a už vám vypršel nárok na podporu v nezaměstnanosti, můžete si omezeně přivydělávat, a to do výše poloviny minimální mzdy.

Už tak nesmíte činit na dohodu o provedení práce (o té si ještě povíme na závěr článku), nýbrž jen ve služebním, pracovním poměru nebo na dohodu o pracovní činnosti. Jestliže si hlídáte dosavadní limit 2999 Kč hrubého, do něhož nemusíte platit žádné pojistné, vězte, že příští rok si můžete vydělávat bez placení pojistného 3499 Kč. Samozřejmě hrubého. Není to nic moc, jistě.

Vyplatí se vám mít více dohod na nízký výdělek u více zaměstnavatelů, protože výdělek u jednoho a téhož zaměstnavatele, byť na odlišný druh práce a byť na jinou dohodu o pracovní činnosti, se stejně sčítá. Jde o takzvané nekolidující zaměstnání. Jeho letošní podmínky popisujeme v tomto článku.

Srážková daň i pojistné z odměny z dohody o provedení práce jinak, ale jako doposud

Příjmy zúčtované nebo vyplacené zaměstnavatelem zaměstnanci jsou samostatným základem daně pro zdanění patnáctiprocentní srážkovou daní, jedná-li se o příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, a zaměstnanec u tohoto plátce daně nepodepsal prohlášení k dani.

Z příjmu plynoucího na základě dohody o provedení práce, pokud je do částky 10 000 Kč za kalendářní měsíc včetně, se tedy odvádí srážková daň, jestliže zaměstnanec neučinil u tohoto zaměstnavatele prohlášení k dani. Limit pro možnost uplatnění srážkové daně a neplacení pojistného z důvodu neúčasti na nemocenském pojištění je tak u dohody o provedení práce zcela stejný, maximem je příjem ve výši 10 000 Kč za měsíc. (Naopak od 10 001 Kč vzniká účast na nemocenském pojištění a nelze použít srážkovou daň, nýbrž se sráží záloha na daň.)

Koronavirové ošetřovné má výjimku

Ovšem, aby to nebylo tak jednoduché a nebylo to tak, jak jste zvyklí, po dobu mimořádných opatření neplatí některá zavedená standardní pravidla. Na nemocenskou dávku ošetřovné mají nárok i dohodáři. Zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii č. 438/2020 Sb. dočasně neguje omezení, že na tuto nemocenskou dávku nemají nárok zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).