Hlavní navigace

Vyplňování žádosti o ošetřovné bude jednodušší. Jak na to?

26. 10. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Žádost o ošetřovné pro zaměstnance má novou podobu a jeho vyplnění bude jednodušší. Kombinuje žádost o ošetřovné a výkaz péče, nově si tedy vystačíte s jedním formulářem.

Návrh zákona o krizovém ošetřovném, které bude možné čerpat po celou dobu zavřených škol, nyní čeká na projednání v senátu a poté na podpis prezidenta. Podle navrhované právní úpravy se bude o ošetřovné žádat za uplynulý kalendářní měsíc. Žádost za říjen tedy budete podávat v listopadu.

Česká správa sociálního zabezpečení připravila nový formulář, který má celý proces zjednodušit. Jde o kombinaci původní žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školy a výkazu péče. Současně je nový formulář koncipován tak, aby pomocí něho bylo možné případně uplatnit nárok na ošetřovné i podle aktuálně platné právní úpravy (tj. za 9 nebo 16 kalendářních dnů).  

Nový formulář proto obsahuje jak prvky z dosavadní žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol (informace o vašem rodinném stavu, platební údaje atd.), tak i prvky navazující na připravovaný zvláštní zákon o ošetřovném (vykazování dnů péče, informace o střídající osobě a dnech, ve kterých pečovala). S tím vším jste se pravděpodobně setkali už na jaře, pokud jste o ošetřovné v souvislosti s tehdejším uzavřením škol žádali.

Jak vyplnit žádost

Žádost o ošetřovné můžete vyplnit přímo v počítači a poté ji vytisknout, nebo ji vytisknout rovnou a vyplnit ručně.

Úvodní část

V úvodní části, která se týká identifikace žádosti, uvedete, zda vyplňujete novou žádost, nebo žádost, která na ni navazuje. Možnosti jsou označeny takto:

 • Nová žádost, nebo
 • Žádost navazuje na žádost z předešlého měsíce

Až budete v listopadu vyplňovat žádost za říjen, zaškrtnete možnost Nová žádost. Při každé další žádosti už budete zaškrtávat druhou možnost.

Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření škol a číslo žádosti. (25.10.2020)
Autor: Veronika Němcová

Identifikace žádosti o ošetřovné. (25. 10. 2020)

Po zaškrtnutí políčka Nová žádost se vám vpravo objeví šedé okénko Vygenerovat číslo žádosti. Poté, co na něj kliknete, se vám v červeném políčku níže vygeneruje Číslo žádosti. Toto číslo je pro vás důležité. Bude sloužit pro vaši identifikaci ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení a budete jej uvádět při vyplňování každé další žádosti o ošetřovné. Proto si jej poznamenejte a uschovejte pro další použití.

Část A: Prohlášení o uzavření zařízení, které dítě navštěvuje

Tady vyplňujete název školy, její adresu a důvod uzavření. Jako důvod uveďte: Mimořádná opatření proti epidemii. Dále zde vyplňujete, po jakou dobu byla škola uzavřena. Za říjen to tedy bude od 14. 10. 2020 do 31. 10. 2020.

Žádost o ošetřovné, část A
Autor: Veronika Němcová

Žádost o ošetřovné, část A

Část B: Identifikace dítěte

Zde vyplníte údaje o dítěti: jméno, datum narození a rodné číslo, adresu trvalého pobytu. Dále zaškrtnete, zda se jedná o invalidní dítě (osobu) nebo dítě do 10 let. Dále vyplňujete, zda s vámi dítě žije v domácnosti a jaký vztah k němu máte (matka/otec atd.).

Žádost o ošetřovné část A
Autor: Veronika Němcová

Žádost o ošetřovné, část B

Část C: Identifikace pečující osoby – žadatele o dávku

Zde uvedete údaje o sobě. Jméno, datum narození, rodné číslo, adresu trvalého pobytu. Dále kontaktní údaje jako telefon a e-mail. Dále vyplňujete váš rodinný stav.

Žádost o ošetřovné část C
Autor: Veronika Němcová

Žádost o ošetřovné část C

V této části také uvedete měsíc, za který o ošetřovné žádáte, tedy říjen. Dále zaškrtáte políčka od 14 do 31, což je počet dnů, kdy budou v tomto měsíci školy zavřené. Dále uvedete, zda jste se o dítě starali sami, nebo jste se s někým střídali. Pokud ano, zaškrtnete příslušné políčko a vyplníte ještě údaje o druhé pečující osobě.

Podle zákona není možné čerpat ošetřovné během prázdnin a ředitelského volna. Konkrétně v týdnu 26. 10. – 1. 11. bude státní svátek, víkend a prázdniny. Nárok na ošetřovné bude v tomto týdnu následující:

 • 26. 10. a 27. 10. (pondělí a úterý) ošetřovné náleží, školy jsou uzavřené nařízením vlády
 • 28. 10. – ošetřovné náleží, jedná se o státní svátek 
 • 29. 10. – 30. 10. ošetřovné nenáleží, jde o prázdniny
 • 31. 10. – 1. 11. ošetřovné náleží, jedná se o víkend

Byť jsou tedy v říjnu dva prázdninové dny, vy vyznačte ve formuláři všechny dny, kdy jste o dítě pečovali, zaměstnavatel pak označí čtvrtek a pátek jako pracovní den. Pokud se se zaměstnavatelem dohodnete na čerpání dovolené, tyto dny bude tedy klasicky náležet výplata od zaměstnavatele.

Část D: Platební údaje a prohlášení o správnosti údajů

V části D si zvolíte, zda chcete ošetřovné vyplatit na bankovní účet v České republice, v zahraničí, nebo zaslat složenkou na vaši adresu. Věnujte pozornost uvedení správného čísla účtu nebo adresy pro výplatu složenkou.

Žádost o ošetřovné část D
Autor: Veronika Němcová

Žádost o ošetřovné část D

Poté vás čeká konečná část žádosti, kde uvedete místo a datum vyplnění žádosti. Žádost poté vytiskněte a podepište. Vaším podpisem stvrzujete, že údaje uvedené v žádosti jsou správné.

Žádost poté předejte vašemu zaměstnavateli, který na ni doplní své záznamy či je uvede na samostatném tiskopisu a poté zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Parametry krizového ošetřovného

 • Ošetřovné bude vypláceno zpětně, a to po celou dobu trvání mimořádný opatření, tzn. od 1. dne potřeby péče o dítě.  
 • Nárok na ošetřovné budou mít rodiče při péči o dítě mladší 10 let, jako je tomu i u klasického ošetřovného. Nárok na ošetřovné náleží i při péči o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku a osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení.   
 • Výše ošetřovného bude činit 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu.  
 • Minimální denní výše ošetřovného je nově stanovená na 400 Kč.
 • Kromě zaměstnanců budou mít na ošetřovné nárok také osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud odvádí nemocenské pojištění.
 • Rodiče se mohou v péči o dítě neomezeně střídat. Stejně jako na jaře bude platit podmínka, že se nebudou moci střídat v průběhu stejného dne.
 • Ošetřovné bude možné čerpat po celou dobu uzavření škol. Nárok na něj zaniká ukončením zaměstnání.
 • Po otevření škol bude krizové ošetřovné dál platit pro děti v karanténě.

Autor článku

Po studiu žurnalistiky se začala naplno věnovat novinářskému řemeslu se zaměřením na ekonomiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).