Hlavní navigace

I v méně odměňovaných profesích chtějte více než minimální mzdu – zaručenou mzdu

6. 1. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Minimální mzda platí jen pro nekvalifikované práce a pro brigádníky pracující na dohodu mimo pracovní poměr. Na ostatní se vztahuje dalších sedm stupňů zaručené mzdy, které jsou podstatně vyšší.

Neplatí totiž jen jedna minimální mzda, ale v podstatě 8 minimálních mezd hranic odměny za práci podle konkrétních činností, které jsou odstupňovány podle náročnosti a složitosti vykonávané práce. S účinností od 1. 1. 2016 došlo ke zvýšení nejen minimální mzdy, ale také tzv. nejnižších úrovní zaručené mzdy.

Zatímco zvýšení minimální mzdy se vždy dostává značné pozornosti, zvýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy bývá nezaslouženě opomíjeno. Stejně tak si mnozí zaměstnavatelé myslí, že vás mohou odbýt minimální mzdou ve výši 9900 Kč za měsíc, resp. 58,70 Kč za hodinu. Ale tak tomu není. Pro někoho může být minimální mzda až dvojnásobná – nejde už ale o minimální mzdu, nýbrž o uvedené tzv. nejnižší úrovně zaručené mzdy.

Co pro koho platí

Minimální mzda platí pro zaměstnance a jejich zaměstnavatele z podnikatelské (nestátní, mimorozpočtové) sféry, u nichž se uplatňuje kolektivní vyjednávání o mzdách. V jednotlivých kolektivních smlouvách lze dohodnout minimální mzdu vyšší, než stanovuje nařízení vlády o minimální mzdě. V nepodnikatelském sektoru (státní a veřejná správa a služby) a u zaměstnavatelů podnikatelské (nestátní) sféry, u nichž není uzavřena kolektivní smlouva nebo nejsou mzdové podmínky v kolektivní smlouvě sjednány, platí vedle minimální mzdy ještě nejnižší úrovně zaručené mzdy. (V nepodnikatelské sféře se uplatňuje vedle minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy systém platových tarifů.) Minimální mzda se vůči vám uplatňuje, pokud jste v pracovním poměru, ale i pokud jste činní na dohodu o práci konané mimo pracovní poměr. Nejnižší úrovně zaručené mzdy platí jen v případě, že pracujete v pracovním poměru. Pokud jste činní na dohodu o práci konané mimo pracovní poměr, nejnižší úrovně zaručené mzdy se neuplatňují.

Výše nejnižších úrovní zaručené mzdy je na základě složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce odstupňována, jak už bylo naznačeno, do osmi skupin. Obecné charakteristiky prací pro účely zařazení práce do některé z 8 skupin jsou uvedeny v příloze k nařízení vlády č. 567/2006 Sb., v platném znění. Dále jsou zde uvedeny příklady prací zařazených do jednotlivých skupin a ty jsou zpracovány podle jednotlivých oborů.

Kdo může dostat jen minimální mzdu?

Minimální mzda odpovídající 1. (nejnižšímu) stupni z nejnižších úrovní zaručené mzdy (shodná svou výší se mzdou pro tento stupeň) může být v praxi uplatňována jen vůči velmi úzké skupině zaměstnanců, a to:

 • Jste-li zaměstnanec činný na dohodu o práci konané mimo pracovní poměr.
 • Jste-li zaměstnanec vykonávající v pracovním poměru nejméně kvalifikované práce zařazené do 1. skupiny prací pro účely stanovení nejnižší úrovně zaručené mzdy v příloze k nařízení vlády č. 567/2006 Sb., v platném znění.

Charakteristika práce za minimální mzdu:
Jednotlivé pracovní úkony stejného druhu s předměty (prvky) tvořící jednoduchý celek konané podle přesného zadání a s přesně vymezenými výstupy a s rámcovými návaznostmi na další procesy. Manipulační práce s jednotlivými předměty, jednoduchými pomůckami a nástroji bez vazeb na další procesy a činnosti včetně prací s případným jednostranným zatížením drobných svalových skupin, v případném vnuceném pracovním rytmu, při mírně zhoršených pracovních podmínkách a s případným rizikem pracovního úrazu.

Na ostatní zaměstnance se vztahují nejnižší úrovně zaručené mzdy odpovídající pracím zařazeným do 2. až 8. skupiny prací. Např. příjem a výdej materiálu a nástrojů už patří do 2. skupiny prací, pokladní manipulace s hotovostí do 3. skupiny prací, zúčtování mzdy a její výplata do 4. skupiny, personalistika do 5. atp. Více informací najdete v příloze k nařízení vlády č. 567/2006 Sb., v platném znění – jednak obecné charakteristiky skupin a jednak příklady prací ve skupinách podle oborů.

Pokud je vám za práci poskytován místo mzdy plat, tedy jste ve státní a veřejné správě a službách, zahrnují skupiny prací práce zařazené do jednotlivých platových tříd nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, a to:

 • 1. skupina prací zahrnuje práce v 1. a 2. platové třídě.
 • 2. skupina prací zahrnuje práce ve 3. a 4. platové třídě.
 • 3. skupina prací zahrnuje práce v 5. a 6. platové třídě.
 • 4. skupina prací zahrnuje práce v 7. a 8. platové třídě.
 • 5. skupina prací zahrnuje práce v 9. a 10. platové třídě.
 • 6. skupina prací zahrnuje práce v 11. a 12. platové třídě.
 • 7. skupina prací zahrnuje práce ve 13. a 14. platové třídě.
 • 8. skupina prací zahrnuje práce v 15. a 16. platové třídě.

Od 1. 1. 2016 zvýšené nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou pracovní dobu 40 hodin týdně, oproti původní výši od 1. 1. 2015:

skoleni_13_10

Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu + zvýšení v Kč Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za měsíc + zvýšení v Kč
1. 58,70 Kč + 3,70 Kč 9900 Kč + 700 Kč
2. 64,80 Kč + 4,1 Kč 10 900 Kč + 700 Kč
3. 71,60 Kč + 4,6 Kč 12 100 Kč + 900 Kč
4. 79 Kč + 5 Kč 13 300 Kč + 900 Kč
5. 87,20 Kč + 5,5 Kč 14 700 Kč + 1000 Kč
6. 96,30 Kč + 6,1 Kč 16 200 Kč + 1100 Kč
7. 106,30 Kč + 6,7 Kč 17 900 Kč + 1200 Kč
8. 117,40 Kč + 7,4 Kč 19 800 Kč + 1400 Kč

Invalidům za stejnou práci méně

Od 1. 1. 2016 se zvyšují nejnižší úrovně zaručené mzdy při sníženém pracovním uplatnění zaměstnance, tedy pro poživatele invalidních důchodů, pro stanovenou pracovní dobu 40 hodin, oproti původní výši z 1. 1. 2013:

Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu + zvýšení v Kč Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za měsíc + zvýšení v Kč
1. 55,10 Kč + 7 Kč 9300 Kč + 1300 Kč
2. 60,90 Kč + 7,8 Kč 10 300 Kč + 1400 Kč
3. 67,20 Kč + 8,6 Kč 11 300 Kč + 1500 Kč
4. 74,20 Kč + 9,5 Kč 12 500 Kč + 1700 Kč
5. 81,90 Kč + 10,4 Kč 13 800 Kč + 1800 Kč
6. 90,50 Kč + 11,6 Kč 15 300 Kč + 2100 Kč
7. 99,90 Kč + 12,8 Kč 16 800 Kč + 2200 Kč
8. 110,30 Kč + 14,10 Kč 18 600 Kč + 2500 Kč

Doplatky

Nedosáhne-li mzda nebo plat bez mzdy nebo platu za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen vám poskytnout doplatek:

 • Ke mzdě ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci a příslušnou nejnižší úrovní zaručené měsíční mzdy, nebo ve výši rozdílu mezi mzdou připadající na 1 odpracovanou hodinu a příslušnou hodinovou sazbou nejnižší úrovně zaručené mzdy (pro účely doplatku se použije nejnižší úroveň hodinové mzdy, jestliže se předem nesjedná, nestanoví nebo neurčí použití nejnižší úrovně zaručené měsíční mzdy).
 • Nebo k platu ve výši rozdílu mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci a příslušnou nejnižší úrovní zaručené mzdy.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).