Hlavní navigace

Mandarinka aneb Provident Financial inovuje

25. 10. 2006
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Společnost Provident Financial v Česku působí už devět let. Často je kritizována za to, že její půjčky jsou velmi drahé. Nyní přichází s novým produktem, který o je polovinu levnější a přináší i některé další změny. Jaká je Mandarinka od Provident Financial?

Většina lidí v této zemi jsou lidé počestní a dostojí svým závazkům.

Věřte nevěřte, ale právě k této větě se jako ke svému mottu nehlásí Armáda spásy, ale společnost Provident Financial, zabývající se poskytováním krátkodobých hotovostních půjček domácnostem. Stěží přitom najdete článek, který by aktivity této společnosti nekritizoval. Permanentně je jí vyčítáno, že její půjčky jsou nekřesťansky drahé. To je sice pravda, ale Provident parametry svých produktů netají. Nikoho také nenutí, aby si jeho nevýhodné půjčky bral, pokud si může vypůjčit jinde výhodněji. Také na českém trhu nemá dominantní postavení, aby ho mohl zneužívat.

Rozhodně není pravda, že by klienti Providentu byli klamáni nebo že by nevěděli, za jakých podmínek si u něj peníze půjčují a jakou částku budou muset zaplatit navíc. Parametry půjčky jsou jasně uvedeny ve smlouvě o půjčce, kterou si lze včetně smluvních podmínek kdykoliv stáhnout na stránkách Providentu. Informaci o výši splátky, celkové zaplacené částce i RPSN si také lze předem zjistit na telefonní infolince i internetových stránkách Providentu. Podle mě je v tomto směru (skoro) vše korektní a transparentní. Při hodnocení Providentu by tedy neškodilo trochu více objektivity.

Netransparentnost poskytování půjček a podávání špatných informací je jedním z hlavních problémů českého úvěrového trhu. Vyplývá to ze závěrů odborné konference o zadluženosti českých domácností.

Jaké jsou půjčky od Providentu

Provident od svého vstupu na český trh v listopadu 1997 nabízí v podstatě jediný produkt – malé hotovostní půjčky domácnostem. Specifikem těchto půjček je, že jsou poskytovány obchodním zástupcem přímo v domácnosti klientů. Tam jsou také vybírány týdenní splátky. Vše je založeno především na osobním kontaktu obchodního zástupce s klientem. Výhoda tohoto řešení spočívá jednak v komfortu služeb pro klienty, ale hlavně ve zkrácení zpětné vazby mezi dlužníkem a věřitelem na minimum. Obchodní zástupce je přímo motivován nejen k získání klienta, ale i k zajištění bezproblémového splácení půjčky.

Půjčky jsou poskytovány ve výši od 4 do 50 tisíc Kč na dobu 26, 39 nebo 52 týdnů. K jejich získání není třeba ručitel a vypůjčené peníze lze použít na cokoliv. Požadováno je doložení trvalých příjmů a bydliště v lokalitě, kde je půjčka poskytnuta. Podle doby splatnosti půjčky RPSN činí 199,4 %, 276,9 % nebo 405,2 %, což jsou údaje vyrážející dech. U běžných spotřebitelských úvěrů totiž RPSN bývá i dvacetkrát nižší. Přesto Provident o klienty dosud neměl nouzi. Průměrná výše jím poskytnuté půjčky v Česku činí 10 tisíc Kč a typickou klientelou tvoří lidé s nízkými příjmy, kteří služeb Providentu využívají často i opakovaně.

Jak už bylo řečeno, peníze klient získá na základě podepsané smlouvy o půjčce, která je stručná a srozumitelná. Hned za označením smluvních stran následují údaje o výši půjčky, souhrnném poplatku a celkové částce, kterou klient zaplatí. Následuje údaj o výši týdenní splátky, souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se smluvními podmínkami na druhé straně formuláře. Dále už jen podpisy a na závěr odstavec o možnosti klienta odstoupit od smlouvy do 7 dnů od jejího podpisu bez jakýchkoliv sankcí a poplatků (klient vrátí jen přesně tolik, kolik si vypůjčil). Na druhé straně formuláře jsou smluvní podmínky sestávající z 18 vesměs stručných a jasných článků. Hned v prvním z nich jsou uvedeny údaje o RPSN.

Přece je tu háček

Jedinou nejasnost jsem objevil v článku 7 smluvních podmínek týkajícím se předčasného splacení poskytnuté půjčky. Je zde pouze konstatováno, že klient může půjčku kdykoliv splatit, přičemž má nárok na snížení plateb s půjčkou souvisejících ve smyslu § 11 zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru. Vyhledáte-li si tento paragraf, zjistíte, že ono snížení plateb musí být takové, aby žádný z účastníků smlouvy o spotřebitelském úvěru nezískal nepřiměřený prospěch na úkor ostatních účastníků. Tedy nic konkrétního.

Nic bližšího o podmínkách předčasného splacení půjčky se však nedozvíte ani ve smlouvě a smluvních podmínkách, ani na stránkách či infolince Providentu. Až u tiskového odboru se mi podařilo získat informaci, že pokud by klient, který si půjčil například 10 000 Kč na 26 týdnů, půjčku řádně splácel a v rámci 12. splátky půjčku předčasně celou splatil, získal by slevu celých 288 Kč. Místo 14 820 Kč za 26 týdnů tedy zaplatí 14 532 Kč za 12 týdnů. To mi jako adekvátní snížení plateb rozhodně nepřipadá. Pro jistotu jsem si tedy výši slevy nechal ještě jednou potvrdit.

Tiskový odbor na vysvětlenou sdělil, že výpočet slevy za předčasné splacení úvěru je podle názoru společnosti plně v souladu s § 11 zákona č. 321/2001 Sb. Do výpočtu jsou prý zahrnuty počáteční náklady na poskytnutí půjčky (např. jednání o uzavření půjčky, posouzení bonity zájemce o půjčku, příprava nezbytné dokumentace, zanesení údajů o půjčce a zákazníkovi do počítačové databáze) a dále i náklady na výpočet a výplatu slevy. Podle mého názoru ovšem Provident při předčasném splacení půjčky své klienty nestydatě okrádá, i když tvrdí opak. Bohužel ale takovýto postup v Česku není nijak ojedinělý.

Mandarinka přichází

Provident své půjčky nabízí již devět let v podstatě ve stále stejné podobě, veden nejspíše filozofií, že pokud něco funguje, není třeba to měnit. Od letošního září ovšem začal, byť zatím v testovacím provozu jen na území Prahy, nabízet nový produkt nazvaný Mandarinka. Přestože se v mnohém podobá produktu stávajícímu, v některých parametrech se od něj dosti liší. Podle vyjádření generálního ředitele společnosti Kennyho McPartlanda se Provident prostřednictvím Mandarinky bude snažit oslovit klienty se stabilnějšími příjmy.

Hlavní změny spočívají v tom, že Mandarinka bude levnější, s měsíčním splátkováním namísto týdenního a navíc s pojištěním pro případ neschopnosti klienta splácet úvěr. Půjčky budou poskytovány ve výši od 5 do 50 tisíc Kč na 6 měsíců (RPSN 179,8 %), 12 měsíců (RPSN 106,8 %) nebo 18 měsíců (RPSN 84,9 %). Integrální součástí smlouvy o půjčce je pojištění pro případ neschopnosti klienta splácet úvěr z důvodu smrti následkem úrazu nebo nemoci, invalidity následkem úrazu, závažného onemocnění nebo hospitalizace z důvodu úrazu, které je zajišťováno ve spolupráci s pojišťovnou AMCICO AIG Life.

Smlouva o půjčce byla u Mandarinky rozšířena o pět obsáhlejších článků týkajících se pojištění a smluvních pokut pro případ prodlení se splácením půjčky (500 Kč za první a 700 Kč za druhé a každé další prodlení s měsíční splátkou o více než 14 dnů). Smluvní podmínky kvůli těmto novým, na můj vkus přece jen poněkud komplikovaně formulovaným ustanovením, nejspíš budou pro řadu klientů méně srozumitelnými, než tomu bylo dosud. Provident si však pochvalu nezaslouží hlavně za to, že kontroverzní článek týkající se předčasného splacení úvěru i nejasnosti kolem něj zůstaly bohužel zachovány.

V smluvních podmínkách také byla ze 7 na 14 dnů prodloužena lhůta, během níž může klient odstoupit od smlouvy o půjčce, aniž by platil cokoliv navíc. Stačí, když klient do provozovny Providentu doručí vyplněný formulář odstoupení od smlouvy a – tak jako dosud – zde v hotovosti složí přesně tolik, kolik si vypůjčil. Další novinkou je možnost zlevnit si o něco půjčku díky jejímu splácení bankovním převodem namísto osobního výběru splátek obchodním zástupcem. Tato možnost se však bude týkat jen klientů s druhou nebo další půjčkou Mandarinka.

Uspěje Mandarinka na českém trhu?

Provident svůj nový produkt zatím příliš neinzeruje a trochu to vypadá, jako by zatím neměl úplně jasno, co si s ním počne. Na domovských stránkách Providentu zatím o Mandarince nenajdete ani zmínku. Prezentován je na zvláštní stránce www.imandarinka.cz. Má svoji samostatnou infolinku a jiná je i kontaktní adresa. Dle sdělení tiskového odboru ho paralelně ke stávajícím produktům Providentu nabízí samostatná síť obchodních zástupců. O tom, kdy – a zda vůbec – bude Mandarinka nabízena i mimo Prahu, zatím není rozhodnuto.

Nic bližšího není známo ani o požadavcích Providentu na bonitu žadatelů o půjčku Mandarinka ve srovnání se stávajícími produkty. Dostupnost půjček přitom byla jednou ze silných zbraní Providentu, protože jeho klienti se zatím rekrutovali z řad nízkopříjmových skupin obyvatelstva, které na jiné půjčky buď nedosáhly, nebo jim prostě připadalo nejjednodušší půjčit si od Providentu. Mandarinka však je zaměřena na bonitnější skupiny obyvatel. Míří tedy do segmentu trhu, kde je přece jenom už dost velká tlačenice. Zachování dostupnosti půjček tedy bude mít pro úspěšnost Mandarinky na trhu klíčový význam.

CHP22

Ve srovnání s hotovostními půjčkami, které nabízejí banky i nebankovní subjekty, Mandarinka zůstává výrazně dražší. Cena tedy konkurenční výhodou Mandarinky nebude. Dle vyjádření tiskového odboru Provident nadále sází především na osobní přístup, otevřenost při jednání s klienty a snahu o pomoc při řešení jejich finančních problémů. Zůstane-li na jedné straně zachován dosavadní osvědčený způsob prodeje, jednoduchost a transparentnost produktu šitého na míru specifickému segmentu trhu a na druhé straně těžko pochopitelná neschopnost konkurence ve větší míře oslovit a převzít klienty Providentu, může být Mandarinka úspěšná.

Příklady nebankovních hotovostních půjček 20 000 Kč se splatností 6, 12 a 18 měsíců (včetně základního pojištění schopnosti dlužníka splácet úvěr):

Mandarinka Provident Financial
Splatnost
6 měsíců 12 měsíců 18 měsíců
RPSN 179,8 % 106,8 % 84,9 %
Měsíční splátka 4.670 Kč 2.400 Kč 1.744 Kč
Celková částka 28.020 Kč 28.800 Kč 31.392 Kč
Hotovostní půjčka Cetelem
Splatnost
6 měsíců 12 měsíců 18 měsíců
RPSN 20,45 % 14,97 % 13,45 %
Měsíční splátka 3.518 Kč 1.796 Kč 1.226 Kč
Celková částka 21.108 Kč 21.552 Kč 22.068 Kč
Hotovostní půjčka Santander Consumer Finance
Splatnost
6 měsíců 12 měsíců 18 měsíců
RPSN 47,55 % 24,89 % 31,32 %
Měsíční splátka 3.728 Kč 1.876 Kč 1.369 Kč
Celková částka 22.368 Kč 22.512 Kč 24.642 Kč
Hotovostní půjčka po telefonu Home Credit*
Splatnost
6 měsíců 12 měsíců 18 měsíců
RPSN  – 24,90 % 22,6 %
Měsíční splátka  – 1.900 Kč 1.320 Kč
Celková částka  – 22.800 Kč 23.760 Kč

* Nejkratší doba splatnosti činí 10 měsíců. Pojištění proti neschopnosti splácet úvěr není součástí nabídky.

Půjčil/a jste si již u Provident Financial?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).