Hlavní navigace

Které zákony se kvůli volbám nestihnou schválit?

5. 10. 2017
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Podzimní volební zápolení krom smrště politických slibů znamená i to, že Poslanecká sněmovna v původním složení nestihne projednat několik návrhů zákonů. Kterých se to týká?

Blíží se konec volebního období, což kromě jiného znamená i to, že některé návrhy zákonů nestihnou do nových voleb projít celým legislativním procesem. Kterých se to týká?

Připomínkované, čtené a vrácené

Protože nás čekají volby do Poslanecké sněmovny, lze analogicky odvodit, že podzimní politické zápolení pod stůl pošle právě návrhy, které se nestihnou projednat ve Sněmovně.

To platí pro návrhy, co zrovna projednává vláda nebo návrhy, které jsou nyní v připomínkovém řízení a teprve se na svou cestu do Poslanecké sněmovny chystají. Ve hře by se mohly ocitnout pouze v případě, že by je znovu projednala nová vláda a poslala je dál do Sněmovny.

Dále sem patří návrhy, které už se ve Sněmovně projednávají v prvním, druhém nebo třetím čtení a nestihnou postoupit do Senátu. Pravidlo, že by je nově osazená Sněmovna mohla projednat znovu, tak jako tomu je u dokumentů projednávaných vládou, se tady neuplatňuje. Tyto návrhy tedy s příchodem voleb spadnou pod stůl.

Volby také mohou zkřížit cestu návrhům, které už Sněmovnou prošly. Jejich cesta pak míří do Senátu a v případě schválení legislativní proces končí až po podepsání návrhu prezidentem. Pokud ale nějaký návrh, který je nyní v Senátu nebo čeká na podpis prezidenta, ten nebo senátoři vrátí k projednání Poslanecké sněmovně, opět se schválit nestihnou. V tomto případě je ale možné návrhy předložit Poslanecké sněmovně v novém složení.

Změny u daně z nabytí nemovitých věcí

Od 1. listopadu 2016 v souvislosti s daní z nabytí nemovitých věcí platí, že je osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva i k jednotce nacházející se v bytovém domě. Toto pravidlo se ale nevztahuje na bytové jednotky v rodinných domech. Pokud jste tedy koupili byt v nemovitosti, která je zkolaudovaná jako rodinný dům, máte povinnost platit daň z nabytí i pokud šlo o první prodej této jednotky.

O výjimce pro rodinné domy s novými byty nevěděli v některých případech ani pracovníci finančních úřadů, kteří v minulosti chybně uznávali osvobození od daně. Informovali jsme o tom v článku Máte byt v novém rodinnému domku? Možná dlužíte na dani

Původní úprava přitom měla osvobodit od daně bytovou jednotku jako takovou. Proto novela vzhledem k rozšiřujícímu se trendu vymezovat jednotky také v nově stavěných rodinných domech, měla rozšířit stávající osvobození právě na takovéto byty.

Její nepřijetí tak znamená, že na bytové jednotky v rodinných domech se osvobození od daně nebude vztahovat ani nadále.

Sazby pojistného podle počtu dětí

Novela zákona o pojistném na sociálním zabezpečení (sněmovní tisk 1096) navrhovala diferencování sazby pojistného na důchodové pojištění podle počtu dětí.

Novela vznikla na základě návrhu Důchodové komise, podle kterého ale původně bezdětní poplatníci měli platit dokonce o 1 % vyšší sazbu pojistného než činí současná úroveň. O návrhu důchodové komise najdete informace v článku Bezdětní mají státu zaplatit více na sociálním pojištění

Místo jedné sazby se měly zavádět celkem čtyři. Stávající sazba měla zůstat pro poplatníky, kteří nepečují o žádné nezaopatřené dítě nebo pečují jen o jedno, nejnižší naopak pro ty, kteří pečují aspoň o čtyři nezaopatřené děti (pro zaměstnance měla být v tomto případě sazba nulová, pro OSVČ ve výši 22,7 %, protože na pojistné nepřispívá zaměstnavatel).

Další dvě sazby měly platit pro poplatníky, kteří pečují o dvě nebo o tři nezaopatřené děti. Novela „zamrzla“ v Organizačním výboru Poslanecké sněmovny.

Posílení pravomocí ČNB

Návrh novely zákona o České národní bance (ČNB) měl kromě jiného posílit pravomoc ČNB pro regulaci trhu s hypotékami (sněmovní tisk 1009)

Dosud centrální banka vydávala „pouze“ doporučení o tom, jaké úvěry na bydlení by měly být poskytovány z hlediska poměru výše úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti.

Tato doporučení centrální banky sice nebyla vymahatelná, ale byla povahy „comply or explain“. To znamená, že pokud se jím nějaká instituce nebude řídit, bude se muset ospravedlnit. Kromě toho má centrální banka v rámci dohledových pravomocí možnost závazně stanovit této instituci dodatečný kapitálový požadavek.

Projednávání novely bylo přerušeno ve 2. čtení v Poslanecké sněmovně.

Korunové dluhopisy

Změn měl doznat i zákon č. 192/2012 Sb., kterým došlo v roce 2013 k zamezení daňové výhody způsobené zaokrouhlováním tzv. korunových dluhopisů. Podle přechodných ustanovení se ale původní princip zaokrouhlování stále aplikuje na dluhopisy vydané před 1. lednem 2013 a to i v případě, kdy k jejich prodeji došlo po 1. lednu 2013. Pokud tedy firma vydala korunové dluhopisy v prosinci 2012 a zájemce si je zakoupil teprve nyní, stále může využít daňové výhody.

Daňová klička vešla ve známost hlavně ve spojení s dluhopisy společnosti Agrofert a nezdaněnými příjmy z nich bývalého ministra financí Andreje Babiše. Rozcestník na články, které se tématu věnují, najdete v textu sesterského serveru Podnikatel.cz Babiš nechal nahlédnout do přiznání. Korunové dluhopisy mu vynesly 180 mil.

Novela zákona, která ale nestihne projít legislativním procesem, uvádí, že od 1. ledna 2018 se stejný způsob zaokrouhlování má uplatnit i na úrokové příjmy z dluhopisů emitovaných před 1. lednem 2013, pokud úrokový příjem plyne osobě, která byla v okamžiku emise nebo nákupu dluhopisu osobou spojenou s emitentem  dluhopisu. Novela má za cíl zdanění výnosů z dluhopisů emitovaných soukromými firmami, které ještě dnes drží fyzické osoby. V případě fyzických osob jsou spojenými osobami osoby blízké, ale i osoby, které vytvořily právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty, vysvětlila Zuzana Hrubá ze Schaffer & Partner.

Novela zákoníku práce

Projít legislativním procesem nestihne ani diskutovaná novela zákoníku práce, která navrhuje například úpravu výpočtu dovolené, změnu doručování písemností nebo zavedení institutu vrcholových zaměstnanců. Návrh je kritizovaný například pro zavedení povinnosti zaměstnavatele předcházet riziku stresu spojeného s prací a riziku násilí a obtěžování na pracovišti nebo komplikovanou úpravu práce z domova.

Jeho projednávání bylo přerušeno ve 2. čtení v Poslanecké sněmovně. Na vině je zde nejspíše velké množství pozměňovacích návrhů, které byly v průběhu legislativního procesu předloženy a které mohou být do určité míry motivovány i blížícími se volbami. Pro zaměstnavatele se jedná spíše o pozitivní zprávu, neboť každá větší změna zákoníku práce s sebou nese určitou míru nejistoty aplikace a velmi často i náklady ze strany zaměstnavatelů, které jsou se splněním nových povinností spjaty, uvedl Vít Havrda, advokát KODAP legal.

Schválit se nestihne ani další novela zákoníku práce, která měla zrušit třídenní karenční dobu.

Novela zákona o evidenci tržeb

Volby promluví i do schvalování novely zákona o evidenci tržeb, která navrhuje odsunutí účinnosti třetí a čtvrté fáze zavedení EET o devět měsíců. Třetí fáze, která dopadá obecně na svobodná povolání, dopravu, zemědělství apod., by tak začala platit 1. 12. 2018. Čtvrtá, která se vztahuje na řemesla a výrobu, pak až v březnu 2019. Projednávání návrhu ale zablokovala ČSSD a ANO.

FIN21

To znamená, že ačkoli má změny EET v programu řada politických stran, její úpravy budou zaváděny až asi až v době, kdy už budou evidenci tržeb podléhat všichni podnikatelé bez rozdílu.

Dále se kvůli volbám nestihne projednat například novela Ústavy ČR, která upravuje zánik mandátu poslance a senátora v případě pravomocného odsouzení k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, zákon o sociálním bydlení nebo novela trestního zákoníku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).