Hlavní navigace

Kolik stojí smrt?

25. 8. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Pohřeb není dobrou událostí ani pro pozůstalé ani pro jejich peněženky. Náležitosti spojené s pohřbem nekončí jen výběrem rakve a věnce. Smrtí milované osoby začíná spirála stresu, kterou umocňují vynaložené výdaje na poslední rozloučení.

V Česku, kde ročně zemře okolo 100 tisíc lidí, funguje více než 400 pohřebních ústavů, které vám zajistí širokou paletu služeb od převozu těla až po vypravení pohřbu a uspořádání smuteční hostiny. Průměrná cena za jeden pohřeb vás vyjde na částku 10 – 15 tisíc korun.

Zařídit pohřeb je, odhlédneme-li od emocí, které skon provází, poměrně snadnou záležitostí. Jedná se o poměrně sofistikovanou službu, na kterou jsou jednotlivé pohřební ústavy dobře připraveny. Podobné téma: Co se stane s bankovním účtem po vaší smrti?

Jak naložit s mrtvým, pokud skoná doma

Pro někoho může znít bizarně nechat doma těžce nemocného člena rodiny, aby zemřel v prostředí, které důvěrně zná. Pokud se k tomuto kroku ale odhodláte, je nutné v okamžiku smrti zavolat záchrannou službu nebo rodinného lékaře, který zesnulého ohledá a vystaví list o prohlídce mrtvého. Nemusíte hned volat pohřební službu, aby si zesnulého odvezli, můžete se s ním v klidu rozloučit. Někteří lidé se s mrtvým loučí i několik dnů.

Vystavení úmrtního listu

Vystavení úmrtního listu má v kompetenci matriční úřad, který je na každém obecním úřadu. S sebou si vezměte váš doklad totožnosti. Za mrtvého budete potřebovat jeho občanský průkaz, rodný list a list o prohlídce mrtvého. Byl-li zesnulý oddán, tak i jeho oddací list. Pokud před smrtí ovdověl, doneste i úmrtní list jeho zesnulého manžela/partnera. Matriční úřad má ze zákona 30denní lhůtu k vystavení úmrtního listu. Pohřební služba může místo vás vystavit úmrtní list zesnulého. Za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek. Za vydání stejnopisu úmrtního listu se hradí správní poplatek 100 Kč v hotovosti, případně poštovní poukázkou.

Jestliže váš blízký zemře v cizím prostředí (např. v nemocnici, v léčebně dlouhodobě nemocných, domově důchodců nebo v zahraničí), postup s ohledáním těla zajišťuje přivolaný lékař a tělo obvykle převáží najatá pohřební služba. Vy však můžete zvolit, jaký pohřební ústav ho připraví na jeho poslední cestu.

Co musí obsahovat úmrtní list?

V úmrtním listu, který vydává matriční úřad jsou informace o datu úmrtí, údaje o zemřelém jako je jeho jméno a příjmení, rodinný stav, datum narození, rodné číslo, pohlaví a místo trvalého pobytu. Do úmrtního listu patří i informace o rodinném stavu zemřelého a údaje o jeho manželovi nebo partnerovi. Úmrtní list je opatřen datem a jménem matrikáře, který ho vydal, včetně otisku razítka matričního úřadu a jeho označení.

Zdroj: portal.gov.cz

Kolik stojí pohřeb?

Cena pohřbu je závislá na mnoha proměnných. Ovlivňuje ji již první položka na seznamu, a tou je tradičně rakev. Výše ceny za rakev je závislá na použitém materiálu a doplňcích. Průměrné ceny za rakev se aktuálně pohybují okolo 4 až 9 tisíc korun. V krajních případech můžete ale koupit i levnější model za cenu 3 tisíce korun a méně nebo za ni utratit i několik desítek tisíc.

Kromě rakve zvažte, jakou výzdobu zvolíte. Věnce a další květiny vám může pohřební ústav pronajmout, anebo lze koupit vlastní. V případě pronájmu můžete vystačit s několika stokorunami, v případě koupě se cena vyšplhá do tisíců.

Orientační ceny výbavy pro poslední cestu
Položka Cena
Rakev od 3000 Kč
Urna od 700 Kč
Věnec malý od 400 Kč
Věnec velký od 900 Kč
Zpopelnění od 1500 Kč
Květinová výzdoba od 1000 Kč

Zdroj: pohřební ústavy


Další výdaje závisí na rozhodnutí, zda vypravit nebožtíka na jeho poslední cestu s obřadem nebo bez něj. Pokud se rozhodnete pro první možnost, zaplatíte za církevní obřad od jednoho tisíce korun výše. V případě, že budete chtít jen profesionálního řečníka, se náklady budou pohybovat v řádu stokorun.

Dejte si pozor na drobnosti, které zvyšují cenu. Pohřební ústavy hledají cesty, jak zvýšit vaší celkovou útratu. Jednou z možností je předražení některých služeb, které by vás jinde vyšly levněji. Nejčastějším „trikem“ jsou kopie smutečních oznámení, které vám pohřební ústav natiskne a nechá si za jeden kus zaplatit třeba i deset korun. Počet kusů je zároveň omezen minimální hranicí, pod kterou není ústav ochotný oznámení vytisknout. V případě, že je necháte tisknout u specializované firmy, vás mohou vyjít levněji.

Jaké lhůty můžete využít pro zařízení pohřbu pro blízkou osobu?

V souvislosti s pohřbem rodiče, sourozence, rodiče či sourozence manžela, manžela dítěte nebo manžela sourozence máte nárok na jeden den volna plus další den na obstarání pohřbu.

Pohřeb prarodiče, vnuka, prarodiče manžela nebo jiné osoby, která žila v době úmrtí ve stejné domácnosti, si můžete nárokovat v zaměstnání nejvýše jeden 1 den volna plus další den na obstarání pohřbu.

Zdroj: Příloha k nařízení vlády 590/2006 Sb.

Pohřbení do země nebo zpopelnění?

V Česku můžete využít uložení zemřelého do země nebo jeho zpopelnění. Výkop hrobu vás vyjde na částku od 3 tisíc korun výše. V zimních měsících, kdy je půda zmrzlá, zaplatíte zhruba o třetinu více. Zpopelnění stojí například v chomutovském krematoriu 2200 korun a urna s popelem nebožtíka je vám předána po jeho konečném uložení.

Za hrobové místo pro rakev nebo urnu budete muset zaplatit nájem. Ten se většinou sjednává na deset let dopředu, stejně jako jednorázová platba. Za pronájem v Praze Radotíně zaplatíte za metr čtvereční 30 Kč při desetiletém pronájmu. K tomu připočtěte dalších 1500 korun jako poplatek za údržbu hrobu a okolí.

Česká republika je se svými 27 krematorii považována za jednu z kremačních velmocí světa. Krematoria dokáží sežehnout tři čtvrtiny všech nebožtíků, kteří v daném roce zemřou. Podobné vysoké číslo a oblíbenost žehu je ještě v Japonsku a na Novém Zélandu.

Pohřebné

Do 31. prosince 2007 mohl každý pozůstalý žádat na pohřeb člena rodiny jednorázovou dávku ve výši 5000 korun. Od 1. ledna 2008 už musí veškeré náklady spojené s úmrtím a pohřbem nést pozůstalí.

Pohřební hostina

Mezi nejčastější zvyk patří smuteční hostina, která se dodržuje zejména na venkově. Ve většině případech je na přání zesnulého.

V poslední době je stále více případů, kdy se nechá umírající člen dožít v jeho domácím prostředí. Ačkoliv by se mohlo zdát, že jde o nějakou novou „módní“ vlnu, opak je pravdou. Zemřít doma bylo pro generaci našich prababiček přirozenou součástí života.

Anketa

Jak by měl podle vás vypadat důstojný pohřeb?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).