Hlavní navigace

Zpožděný nebo zrušený let: Víte, na co máte nárok?

30. 7. 2009
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Jakou pomoc vám musí letecká společnost poskytnout, pokud čekáte na zpožděný let? Vrátilo se vám vaše zavazadlo zcela zničené a aerolinky se nemají k tomu, aby vám nahradily vzniklou škodu? Poznejte svá práva v letecké dopravě a braňte se.

V prvním díle seriálu o vašich právech v letecké dopravě jste se dozvěděli, na jakou náhradu škody a za jakých podmínek máte nárok, jestliže byl váš let zrušen nebo vás letecká společnost nepustila na palubu. Ale finančním odškodněním starost dopravce nekončí. Jakou další pomoc vám musí poskytnout?

Dobrovolníkům, kteří se vzdali své rezervace ve prospěch jiného pasažéra, cestujícím, kterým byl odepřen nástup na palubu a zákazníkům, jejichž let byl zrušen, musí podle nařízení (ES) č. 261/2004 letecké společnosti kromě případného finančního odškodnění nabídnout buď proplacení výdajů na letenku, pokud se rozhodnou dále necestovat, nebo přesměrování. Pořizovací cenu letenky musí dopravce cestujícímu proplatit do sedmi dnů, a to nejen za část nebo části neuskutečněné cesty, ale jestliže „let nadále neslouží účelu vztahujícímu se k původnímu cestovnímu plánu cestujícího” také za část nebo části již uskutečněné cesty, spolu s případným zpátečním letem do původního místa odletu při nejbližší příležitosti.

Pokud se cestující rozhodne pokračovat v cestě, je letecká společnost povinna nabídnout mu přesměrování za  srovnatelných dopravních podmínek na jeho cílové místo určení, a to buď při nejbližší možné příležitosti, nebo později podle jeho přání, ale s výhradou dostupnosti míst. Problém je, že pojem „srovnatelné dopravní podmínky” může být vykládán mnoha způsoby. Pokud dopravce nemůže cestujícím nabídnout náhradní let letadlem své společnosti, může je přesměrovat nejen prostřednictvím jiných dopravců, ale i pozemní dopravou. Ale Evropská komise zaznamenala i případy, kdy některé nízkonákladové letecké společnosti nebyly ochotné zajistit cestujícím přesměrování prostřednictvím jiných dopravců a nechaly je i několik dní čekat na letišti.

Jestliže vám aerolinky nabídnou let do jiného letiště v daném regionu nebo městě, hradí náklady na vaši přepravu buď na letiště, které bylo uvedeno v původní rezervaci, nebo po dohodě s vámi i na jakékoliv jiné místo. Pokud jste tedy například měli letět z Prahy do Hamburgu v Německu a dopravce vám nabídne let do Hannoveru, hradí náklady na cestu z Hamburgu do Hannoveru on.

Porušily aerolinie vaše práva? Nenechte si to líbit. Jste-li v právu, nejprve se se svou stížností obraťte na příslušnou leteckou společnost nebo cestovní kancelář, která organizuje váš zájezd. Pokud vám do 6 týdnů ode dne přijetí stížnosti společnost neodpoví nebo nejste s její odpovědí spokojeni, můžete se obrátit na Úřad pro civilní letectví.

Práva cestujících v letecké dopravě – formulář stížnosti (DOC 156672 bytů)
Práva cestujících v letecké dopravě – formulář stížnosti (PDF 76552 bytů)

Vždy máte právo na pomoc

Pokud vám narušení letu způsobí alespoň dvouhodinové zpoždění, musí se o vás letecká společnost náležitě postarat. Jakou pomoc vám poskytne, závisí především na délce zpoždění. Ovšem nárok na pomoc máte podle nařízení pouze tehdy, pokud bude váš let oproti plánovanému času odletu zpožděn:

 • minimálně o dvě hodiny u letů do 1 500 km,
 • minimálně o tři hodiny u letů nad 1 500 km v rámci EU a u ostatních letů od 1 500 km do 3 500 km,
 • minimálně o čtyři hodiny u všech ostatních letů.

Podle Evropské organizace pro bezpečnost letového provozu (EUROCONTROL – European Organisation for the Safety of Air Navigation), která monitoruje leteckou dopravu v EU, měla v květnu 2009 zpoždění letu nejčastěji na svědomí letecká společnost (56 %), letiště bylo na vině ve 20 % případů a počasí v 6 procentech.

Podíl zpožděných letů – odlety
Podíl zpožděných letů - odlety

Zdroj: Eurocontrol.int

Ať už byl váš let narušen z jakéhokoliv důvodu (odepření nástupu na palubu, zrušení nebo zpoždění letu), vždy máte nárok na stravu a občerstvení zdarma, a to v rozsahu přiměřeném čekací době. Dále vám letecká společnost musí zdarma nabídnout dva telefonní hovory nebo podání dvou zpráv telexem, faxem nebo elektronickou poštou. Pokud je zpoždění delší než 5 hodin, můžete požadovat náhradu letenky, ale pouze tehdy, pokud se rozhodnete, že cestovat nebudete. V případě že je nový čas odletu plánován alespoň o den později než původní čas odletu, je letecká společnost povinna zajistit vám zdarma ubytování v hotelu nebo jiném zařízení a přepravu mezi letištěm a místem ubytování.

Letečtí dopravci podle komise tuto pomoc často neposkytují a najdou se i tací, kteří se snaží odvolat na „vyšší moc”, přestože nařízení nic takového neumožňuje. Jedinou výjimkou, kdy může být péče o cestující, kteří čekají na náhradní nebo zpožděný let, omezena nebo odmítnuta, jsou případy, kdy by samotné poskytnutí této péče způsobilo další zpoždění.

Nedobrovolná změna třídy na vyšší nebo nižší

Pokud máte to štěstí a letecká společnost vás usadí do vyšší třídy, než jste si zaplatili, už po vás nesmí požadovat žádnou dodatečnou platbu. Pokud máte naopak tu smůlu, že vás dopravce umístí do nižší třídy, než jste si zakoupili, musí vám jako odškodné do sedmi dnů nahradit:

 • 30 % ceny letenky u letů do 1 500 km,
 • 50 % ceny letenky u letů nad 1 500 km v rámci EU (mimo letů mezi evropským územím členských států a francouzskými zámořskými departmenty) a u ostatních letů od 1 500 km do 3 500 km,
 • 75 % ceny letenky u všech ostatních letů.

Ztratilo se vám zavazadlo nebo se vrátilo zničené

Podle nařízení (ES) č. 889/2002 máte právo na náhradu škody i v případech, kdy se vám vaše zavazadlo vrátí poškozené, později, než mělo, případně se s ním neshledáte už vůbec. V případě zpoždění při přepravě zavazadel odpovídá letecký dopravce za škodu až do výše 1 000 SDR (Special Drawing Rights, česky Zvláštní práva čerpání, je zúčtovací jednotka Mezinárodního měnového fondu) na jednoho cestujícího, což je něco málo přes 28 000 Kč. Stejný limit odpovědnosti je stanoven i v případě zničení, ztráty nebo poškození zavazadel. Zatímco u neodbavených zavazadel dopravce odpovídá pouze za zavinění, u odbavených zavazadel odpovídá i bez zavinění, s výjimkou případů, kdy je zavazadlo vadné. Letečtí dopravci také nenesou odpovědnost za náhradu škody, pokud přijali veškerá přiměřená opatření, aby škodám zabránili, nebo jestliže nebylo možné taková opatření přijmout.

V rámci EU byl schválen seznam předmětů, které nejsou povoleny na palubě letadel odlétajících z letišť v EU a seznam předmětů, které nejsou povoleny ani v zavazadlovém prostoru.

Během přepravy nesmíte mít u sebe ani v příručním zavazadle tyto předměty:

 • zbraně,
 • střelivo,
 • nože a všechny další předměty bodné a sečné povahy,
 • hračky odpovídající skutečným útočným zbraním (např. pistole, granáty).

Ve svých zavazadlech nesmíte přepravovat ani následující látky nebezpečné povahy:

 • výbušniny, střelivo a pyrotechnika,
 • hořlaviny,
 • radioaktivní materiál,
 • hořlavé, nehořlavé a jedovaté stlačené plyny,
 • magnetický materiál,
 • okysličovadla a organické peroxidy,
 • žíraviny a rtuť,
 • jedy nebo toxické a infekční látky,
 • hořlavé tekutiny a
 • ostatní nebezpečné zboží.

Zvláštní předpisy se týkají tekutin, které mohou mít cestující s sebou v kabině letadla. Tekutiny (včetně krémů, gelů, zubní pasty, sprejů, parfémů) musí být ve zvláštních nádobách o objemu nejvýše 100 ml. Musí být zabaleny v jednom průhledném uzavíratelném igelitovém sáčku o objemu nejvýše 1 litr. Výjimky platí pro léky a kojeneckou stravu potřebnou po dobu cesty. Cestující mohou také převážet tekutiny (např. nápoje a parfémy) zakoupené v odletovém prostoru.

Zdroj: Europa.eu, ČSA

Pokud se vám po příletu domů vaše kufry vrátí poškozené nebo se při cestě ztratí, měli byste co nejdříve podat písemnou stížnost leteckému dopravci. Pokud bylo vaše odbavené zavazadlo poškozeno, musíte ji podat do 7 dnů ode dne, kdy vám bylo zavazadlo předáno, v případě zpoždění do 21 dnů. Obecně platí, že chcete-li se s aeroliniemi soudit o náhradu škody, žalobu musíte podat do dvou let ode dne příletu letadla, případně ode dne, kdy přiletět mělo.

Přehled práv cestujících v letecké dopravě

Odepření nástupu na palubu
Můžete mít nárok na odškodnění ve výši 125 až 600 EUR podle délky letu a zpoždění vzniklého přesměrováním.

Významné zpoždění
Jestliže je zpoždění delší než 5 hodin, můžete požadovat náhradu letenky, ale pouze tehdy, pokud se rozhodnete, že cestovat nebudete.

Zrušení letu
Máte nárok na finanční odškodnění s výjimkou případů, kdy jste byli informováni 14 dnů před datem letu nebo jste byli přesměrováni tak, že čas vašeho příletu je blízký času příletu původně rezervovaného letu, nebo jestliže letecký dopravce může prokázat, že zrušení letu bylo způsobeno mimořádnými okolnostmi.

Pomoc leteckého dopravce
Jestliže vám byl odepřen nástup na palubu nebo byl váš let zrušen nebo zpožděn, můžete mít podle konkrétních okolností nárok na pomoc (strava, komunikace a v případě potřeby přenocování). V případě odepření nástupu na palubu nebo zrušení letu vám může být nabídnuta možnost volby mezi pokračováním v cestě nebo náhradou letenky.

Odpovědnost
Letečtí dopravci mohou být odpovědní za náhradu škody vzniklé zpožděním, náhradu poškozených nebo ztracených zavazadel a náhradu za zranění nebo smrt při nehodách. Letečtí dopravci však nejsou odpovědní za náhradu škody, jestliže přijali veškerá přiměřená opatření, aby škodám zabránili, nebo jestliže nebylo možné taková opatření přijmout.

Zdroj: Evropská komise

Požadovali jste někdy po letecké společnosti náhradu škody?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).