Hlavní navigace

Když úřad nespolupracuje: úředníci nemají právo vás odmítat, chcete-li doplnit doby pojištění

8. 7. 2021
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Úředníci správy sociálního zabezpečení často odmítají požadavky na doplnění dob pojištění s tím, že máte přijít až před důchodem. Na to nemají právo.

Někteří úředníci na okresních správách sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) nechtějí příliš spolupracovat na prokazování dodatečných dob důchodového pojištění a odmítají doplňovat podklady do evidence České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Vyplývá to z diskuse čtenářů serveru Měšec.cz i vlastní zkušenosti autora. Kompletní evidence dob pojištění u tohoto úřadu je přitom základním předpokladem, abyste dosáhli na co nejvyšší penzi.

Kompletní evidence je základ

Do povědomí se stále více dostává nutnost kontroly evidence údajů u České správy sociálního zabezpečení, konkrétně evidenci vašich dob důchodového pojištění. Informujeme o tom na Měšci a zdůrazňuje to i sám úřad. Význam to má proto, že na základě těchto dat stát stanoví vaši penzi.

Poměrně často se však stává, že tyto údaje nejsou kompletní. Z vlastní zkušenosti víme, že chybět mohou desítky let, jak jsme informovali v článku Vyzkoušeno: V podkladech pro důchod bývají chyby. Co schází nejčastěji?

ČSSZ nemá kapacity na to, aby automaticky zjišťovala, proč a co chybí. Na vině může být např. zaměstnavatel, který nedodal vaše evidenční listy. Velice často chybí data ze škol, které nemají povinnost sem hlásit studenty. Je tedy na vás, abyste se zajímali sami a snažili se údaje doplnit. V opačném případě může být vaše spočtená penze nižší, než by mohla být, nebo můžete mít dokonce problém dosáhnout na přiznání důchodu kvůli příliš nízké získané době pojištění.

Dobou důchodového pojištění je nejčastěji doba zaměstnání či výdělečné činnosti, příp.  náhradní doba pojištění, jako je např. studium na SŠ, VŠ nebo VOŠ do 31. 12. 2009, doba evidence na úřadu práce či péče o dítě do 4 let.

Evidenci svého důchodového pojištění zkontrolujete například na ePortálu ČSSZ, kde najdete přehled dob důchodového pojištění, nebo si zde můžete požádat o Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP).

Jde o výpis z vašeho důchodového účtu, kde jsou zaevidovány informace o studentském a pracovním životě, na jejichž základě vám bude jednou stanoven starobní či invalidní důchod. Jsou zde tedy údaje o studiu, zaměstnání, podnikatelské činnosti, doby v evidenci úřadu práce, účasti ve II. důchodovém pilíři apod. Podklady slouží i pro výpočet vdovského či vdoveckého a sirotčího důchodu po vás.

O IOLDP můžete požádat také:

 • písemně na adrese ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5,
 • v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny: posta@cssz.cz,
 • datovou zprávou zaslanou do datové schránky ČSSZ ID: 49kaiq3.

Ať už využijete kterýkoli způsob, žádost musí obsahovat vaše rodné číslo, jméno, příjmení a adresu nebo ID datové schránky, kam vám bude IOLDP zaslán. ČSSZ ho zašle do 90 dnů od doručení žádosti.

Když úřad nespolupracuje

Zjistíte-li, že v evidenci ČSSZ chybí období, která máte mít „pokrytá“ studiem, pojištěným zaměstnáním či podnikáním, evidencí v úřadu práce apod., musíte shromáždit doklady, které prokážou vaše tvrzení.

S doklady se pak musíte vydat na místně příslušnou pobočku OSSZ (MSSZ v Brně či PSSZ v Praze). A právě zde můžete narazit na problém. V diskusi pod článkem jsme totiž narazili na příspěvky o neochotě úředníků dodatečné doby důchodového pojištění doplňovat s tím, že se to dělá až při žádání o penzi. Případně úředníci odkazovali zájemce na doplnění přes centrálu ČSSZ. I autorka článku narazila na podobnou praxi.

Když jsem přišla na OSSZ s tím, že mi v IOLDP chybí střední i vysoká škola a chtěla bych si doplnit neevidované doby, úřednice opáčila, že se to doplňuje až před důchodem. Když jsem argumentovala s tím, že zrovna studium je možné doplnit i dříve, bylo mi sděleno, že nemají rádi, když se to tam posílá dřív (předpokládám, že „oni“ jsou centrála ČSSZ). Proč že to nenechám až na dobu, kdy budu žádat o penzi?

V tom jsem se nenechala odbýt hned z několika důvodů:

 • oficiálně ČSSZ k doplnění těchto údajů vybízí v tiskové zprávě, takže to není žádný nestandardní požadavek, kvůli kterému bychom si měli připadat na úřadu nepatřičně,
 • můžete vyhořet nebo přijít o své doklady jinou nešťastnou náhodou a pak si budete muset složitě obstarávat kopie, lepší je si doby doplnit, dokud dokumentaci máte,
 • zjistíte-li před důchodem, že nějaké z dokladů nejsou dostatečné, budete po tolika letech jen těžko shánět svědectví spolupracovníků/žáků nebo se pídit po dávno zaniklé firmě,
 • je lepší si formality oběhat, když jste v kondici – kdyby se s vámi něco stalo a bylo nutné vyměřit sirotčí nebo vdovský/vdovecký důchod, těžko budou pozůstalí v takové situaci vědět, že něco chybí, narychlo to hledat ve vašich dokladech a doplňovat neevidované doby – podobně to může komplikovat situaci i v případě, že se dostanete do invalidního důchodu.

Faktem je, že úředníci na okresních správách nemají na takovéto paušální odmítání nárok. V případě, kdy pojištěnci zjistí, že v evidencích ČSSZ některé doby pojištění chybí, mohou samozřejmě chybějící doklady předložit OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno, které sice samy nemohou doby pojištění do evidence přímo vložit, ale zajistí jejich předání za tímto účelem na ČSSZ – Ústředí. Na ČSSZ se lze samozřejmě obrátit i přímo, uvedla mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová na dotaz, zda mají úředníci právo odmítat doplnění dob pojištění.

Náhradní doba pojištění je období, ve kterém se neodvádí pojistné, a přesto se za určitých podmínek započítává do doby pojištění pro důchod. Pokud během ní nemáte příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu, jedná se o tzv. vyloučenou dobu.

Průběžně můžete doby důchodového pojištění, náhradní doby nebo vyloučené doby prokazovat např. u chybějící doby pojištění ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti či studia. Naopak výhradně při sepisování žádosti o penzi prokazujete jen dobu péče o dítě do 4 let věku. Takže to je jediný případ, kdy vás může úřednice odmítnout.  Skutečně je dokladování až při sepisování žádosti o důchod uvedeno v zákoně pouze u prokazování péče o dítě do 4 let jeho věku, ostatní chybějící doby lze dokládat potřebnými podklady či potvrzeními i před zahájením řízení o dávce důchodového pojištění, potvrdila nám i Drmolová.

Dále uvedla, že prokazování některých dob důchodového pojištění je z praktického hlediska nejvhodnější skutečně až v souvislosti s podáním žádosti o důchod. Už jen z toho důvodu, že zákonné podmínky pro jejich hodnocení a způsob, kterým se dokládají, se v čase mohou měnit, vysvětlila s tím, že obecně platí, že při hodnocení podmínek nároku na důchod a jednotlivých dob pojištění se postupuje dle platné právní úpravy ke dni jeho přiznání. To znamená, že některé doby pojištění se do budoucna hodnotit nemusí, byť dnešního dne jsou za doby pojištění považovány, či by byly hodnoceny v menším rozsahu.

Ani to však není argument pro to, abyste nechávali doplnění důchodových dob až na stáří. Sice se platná úprava může v čase změnit, ale to, že budete mít doby pojištění bezpečně zanesené u sociální správy, už vám nikdo nevezme.

Naše předchozí články vám pomohou zjistit, na co se zaměřit při kontrole IOLDP a jaké doklady archivovat kvůli prokazování dodatečných dob pojištění. Podstatné je to kvůli tomu, že v podkladech pro důchod chybí i celá desetiletí.

Když nechcete na úřad

Obecně se podle Drmolové mají doklady určené k doplnění chybějící doby pojištění předkládat v originále, který potvrzuje existenci i trvání doby důchodového pojištění. 

Pokud z nějakého důvodu nechcete nebo nemůžete na pobočku okresní správy, můžete na ČSSZ zaslat ověřené kopie vašich podkladů nebo jejich originály, které vám pak budou po zaevidování vráceny na adresu, kterou uvedete ve své žádosti o doplnění dob pojištění.

Podklady se úřadu dají předložit i v elektronické podobě:

 • převedením listinné podoby originálního dokladu do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze a zasláním takto ověřeného dokladu elektronicky ČSSZ,
 • zasláním potvrzení o době pojištění prostřednictvím datové schránky příslušného zaměstnavatele/školy přímo do datové schránky ČSSZ,
 • zasláním potvrzení s uznávaným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance příslušného zaměstnavatele/školy přímo na elektronickou adresu podatelny ČSSZ,
 • zasláním potvrzení s uznávanou elektronickou pečetí zaměstnavatele/školy přímo na elektronickou adresu podatelny ČSSZ,
 • zasláním potvrzení s uznávaným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance příslušného zaměstnavatele/školy či potvrzení s uznávanou elektronickou pečetí zaměstnavatele/školy do e-mailové schránky občana nebo jeho datové schránky a jeho přeposlání ČSSZ prostřednictvím datové zprávy.

Kvůli doplnění chybějících dob pojištění můžete podle Drmolové přijít v kterýkoliv úřední den, případně se telefonicky nebo e-mailem domluvit s pracovníkem OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno na jiném termínu schůzky. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).