Hlavní navigace

Pozor na fígle se směnkami. Stačí jedno chybné slovo a je neplatná

18. 4. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Stačí malá chyba nebo snad úmysl při vystavování směnky a při jejím uplatnění zjistíte, že máte v ruce jen cár bezcenného papíru.

Nejvyšší soud České republiky ve svém rozsudku spis. zn. 29 Cdo 427/2009, ze dne 21. 12. 2010, uzavřel, že směnečná listina musí být v době, kdy je vydána, výhradně jednojazyčná. Nepřichází tak v úvahu, aby část směnky byla v jazyce jednom a část druhá v jazyce jiném, případně, že by text směnky přecházel postupně z jednoho jazyka do druhého.

Bylo-li by jazyků více, nebylo by možné této zákonné podmínce vyhovět. Přitom není důležité, že použitá kombinace jazyků na vydávané směnce nečiní směnku zcela nesrozumitelnou, neboť jde o jazyky blízké, příbuzné. Čtěte také: Úroky z prodlení se od července změní, život zkomplikují všem

Nejvyšší soud ČR zamítl dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci, který potvrdil rozsudek, jímž Krajský soud v Brně zrušil směnečné platební rozkazy, kterými původně uložil žalovaným, aby společně a nerozdílně zaplatili žalobci dvakráte částku 351 341 Kč s příslušenstvím. 

Stačí pár anglických slůvek navíc a věřitel má smůlu

Jakkoli v předmětném případě sporné směnky obsahovaly u číselného vyjádření směnečné sumy údaj měny směnečné sumy „CHF“ (který odpovídá ČSN ISO 4217 kódy pro měny a fondy, vydané v prosinci 2002, jež je českou verzí mezinárodní normy ISO 4217:2001) – kód pro frank švýcarský, „druhý“ údaj měny směnečné sumy, nacházející se u slovního vyjádření směnečné sumy, znějící „swiss franks“ je důvodem neplatnosti obou směnek. Není totiž pochyb o tom, že u sporných směnek, vystavených v českém jazyce, zmíněný údaj měny odporuje požadavku jazykové jednoty směnky. Čtěte také: Úroky z prodlení: vymáhejte také úroky z nákladů na vymožení dluhu

Podle ust. čl. I. § 75 směnečného zákona (č. 191/1950 Sb.) vlastní směnka obsahuje:

  • 1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána;
  • 2. bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu;
  • 3. údaj splatnosti;
  • 4. údaj místa, kde má být placeno;
  • 5. jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno;
  • 6. datum a místo vystavení směnky;
  • 7. podpis výstavce. 

Zapamatujte si

Přestože směnku napíšete zcela srozumitelně, je neplatná pokud je napsána více než jedním jazykem. Neplatnou ji učiní i jen cizojazyčné označení měny.

Musí-li být slovo „směnka“ vyjádřeno v jazyce, v němž je směnka sepsána, je tím zároveň určeno, že směnečná listina musí být v době, kdy je vydána, jednojazyčná. Nepřichází tak v úvahu, aby část směnky byla v jazyce jednom a část druhá v jazyce jiném, případně, že by text směnky přecházel postupně z jednoho jazyka do druhého. Bylo-li by jazyků více, nebylo by možné této podmínce vyhovět. Přitom není důležité, že použitá kombinace jazyků na vydávané směnce nečiní směnku zcela nesrozumitelnou, neboť jde o jazyky blízké, příbuzné. Čtěte také: Úroky z prodlení mají od července nová pravidla, s inflací můžete prodělat

Směnky, o jejichž zaplacení bylo zrušenými směnečnými platebními rozkazy rozhodnuto, nebyly sepsány v jediném jazyce, když  z větší části byly sepsány v jazyce českém a údaj označující měnu směnečné sumy (u jejího slovního vyjádření) v tomto jazyce uveden není (použité označení „swiss franks“).

Přitom ze shora uvedeného ustanovení směnečného zákona plyne, že směnečná listina musí být v době, kdy je vydána (v době vzniku směnečného závazku), pouze jednojazyčná. Požadavek, aby listina byla sepsána v jediném jazyce, je zřejmý již z použití jednotného čísla slova „jazyk“.  Čtěte také: Směnka v běžném životě – výhody i rizika

Navíc jen v případě jednojazyčné listiny přichází v úvahu naplnění podmínky, že slovo směnka bude uvedeno v jazyce, ve kterém je listina sepsána. Na tomto závěru nic nemění ani skutečnost, že ve sporných směnkách je údaj označující měnu, v níž má být směnečná suma placena, uveden (u číselného vyjádření směnečné sumy) také přípustnou zkratkou „CHF“.

Oba údaje označující měnu směnečného peníze (tj. „CHF“ i „swiss franks“) jsou na směnce stejně hodnotné, žádnému z nich nelze dát přednost a žádný z nich nelze ani pominout či jej považovat za nenapsaný. V obou případech jde o slovní vyjádření měny směnečného peníze, tvořící součást textu listiny a podléhající také požadavku jazykové jednoty směnky. Čtěte také: Platební rozkaz nepodceňujte

skoleni_4_3

Anketa

Setkal/a jste se již se směnkou?

Nemáte-li zkušenosti, radši na směnky rezignujte

A proto je snad lepší se směnkám, nejste-li ve věci a nakládání s nimi zběhlými obchodníky, raději vyhnout. Ostatně výstavci směnek ovládají řadu fíglů, kterými mohou svým laickým věřitelům pěkně znepříjemnit život. Jsou i jiné relativně účinné (a to tak jednoduché, že by je měl zvládnout každý gramotný člověk) zajišťovací instrumenty, např. uznání dluhu. Čtěte více:  Jak nepřijít na buben při půjčkách mezi kamarády

Použitá a doporučená literatura: Vrajík, M.: 73581. Nejvyšší soud třikrát ke směnečnému právu a 74655. Novinky v judikatuře ke směnečnému právu, epravo.cz 2011 

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).