Hlavní navigace

Jak zrušit povinné ručení?

12. 7. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Změna povinného ručení vám může v rozpočtu ušetřit nemalé peníze. Problém ale budete mít, když nabouráte auto, které jste právě koupili v autobazaru. Původní povinné ručení vám už totiž neplatí, takže škodu zaplatíte vy.

Nejčastějším důvodem pro výpověď povinného ručení bývá prodej auta nebo jeho likvidace. Může se také stát, že nejste spokojení s podmínkami, které vám nabízí vaše dosavadní pojišťovna, a plánujete si zařídit nové, protože je zkrátka příliš drahé nebo vám nenabízí takové služby, jaké byste si za své peníze představovali.

Povinné ručení vždy musíte ukončit písemně a musíte přitom dodržet zákonem stanovený postup. K vypovězení pojistné smlouvy můžete použít formulář na webu vaší pojišťovny, je-li k dispozici, nebo výpověď napište vlastními slovy. Poté ji jako doporučenou zásilku odešlete na sídlo pojišťovny nebo na adresu, kterou uvádí pro příjem zásilek. U většiny pojišťoven je možné povinné ručení vypovědět přímo na pobočce a na počkání.

Výpověď smlouvy můžete poslat také obyčejnou poštou, ale pokud vám ji pojišťovna nepotvrdí, bude vám chybět důkaz, že jste ji odeslali.

Majitelé datových schránek mohou výpověď zaslat jako poštovní datovou zprávu, pokud pojišťovna má příjem poštovních zpráv povolený (to je služba navíc a ne každý příjemce ji umožňuje). Za soukromou datovou zprávu zaplatíte poště 18 Kč z předem nabitého kreditu, nebo 14,13 Kč, máte-li s poštou uzavřenou smlouvu (to je formalita).

Co uvést ve výpovědi

 • Číslo pojistné smlouvy.
 • Jméno nebo obchodní název pojistníka a jeho oficiální adresu/sídlo.
 • Případnou korespondenční adresu.
 • Důvod výpovědi (např. prodej vozidla, jeho likvidace apod. Je-li bez důvodu, běží standardní výpovědní doba ke konci pojistného období.)
 • Datum a podpis pojistníka.

Nemusíte uvádět VIN, registrační značku a cokoli jiného, pojišťovna si vše zjistí z čísla pojistné smlouvy. Pokud ale číslo pojistky neznáte, ve výpovědi přesně specifikujte vozidlo, o které se jedná.

Možnosti výpovědí

 • Výpověď ke konci pojistného období.
 • Výpověď dohodou.
 • Výpověď do dvou měsíců po uzavření smlouvy.
 • Výpověď kvůli zvýšení pojistného.
 • Výpověď do tří měsíců od pojistné události.
 • Výpověď kvůli změně vlastníka/provozovatele vozidla – prodeji auta.
 • Výpověď z důvodu vyřazení vozidla z evidence.

Vzor výpovědi povinného ručení

AAA pojišťovna a. s.
Komerční 112/97
110 00 Praha 1

V Brně 11. července 2019

Výpověď pojistné smlouvy.

Dobrý den,

vypovídám vám pojistnou smlouvu č. 882998811, a to z důvodu změny vlastníka vozidla, ke které došlo 4. července 2019.

Děkuji vám za vaše služby.

S pozdravem

Adam Novák
Blanická 3211/9
602 00 Brno
Tel.: 603 603 603
RČ: 870911/0766 (nepovinné, jen pro snazší identifikaci odesílatele)

Příloha:
- Kopie kupní smlouvy. (Nepovinné, ale kryjete si tím svá záda.)
- Kopie TP s novým vlastníkem vozidla (Nepovinné, pojišťovny mají přístup do registru vozidel).

Výpověď ke konci pojistného období je nutné podat nejpozději šest týdnů před koncem ročního pojistného období. (Na konci ročního pojistného období se smlouva automaticky prodlouží na další rok, tzv. automatická prolongace.) Škodu vzniklou při pojistné události (dopravní nehodě) můžete v tomto případě uplatnit kdykoliv až do skutečného zániku pojistné smlouvy. U některých pojišťoven je možné pojištění vypovědět k nejbližší platbě, proto se raději o možnostech výpovědi informujte přímo u své stávající pojišťovny.

Výpověď dohodou – s pojišťovnou se můžete na výpovědi povinného ručení dohodnout. V písemné žádosti musíte uvést datum ukončení povinného ručení a způsob vzájemného vyrovnání závazků. Výpověď do dvou měsíců po uzavření lze podat bez udání důvodu. Od podání výpovědi pak běží osmidenní výpovědní lhůta, po jejímž uplynutí pojištění zaniká.

Výpověď kvůli zvýšení pojistného můžete podat do jednoho měsíce od data oznámení zdražení pojistného ručení.

Výpověď do tří měsíců od pojistné události můžete podat, pokud se vám nelíbí způsob, jakým vaše pojišťovna událost řešila, a to do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události. Rozhodující je datum doručení výpovědi. Od tohoto okamžiku začíná běžet výpovědní lhůta trvající jeden měsíc. Pojišťovna vám vrátí přeplatek (tzv. nespotřebované pojistné) na váš účet, případně vám ho zašle poštovní složenkou na vámi uvedenou adresu.

Výpověď kvůli změně vlastníka/provozovatele vozidla – prodeji auta. Jestliže prodáváte auto, jeho pojištění zaniká dnem zaslání kopie smlouvy o prodeji, případně zasláním kopie velkého technického průkazu se záznamem o změně majitele vozidla. Kromě těchto dokumentů musíte pojišťovně zaslat také písemnou výpověď povinného ručení.

V případě, že jste auto právě koupili a jste tedy novým vlastníkem vozidla a potřebujete ho převést z místa nákupu k sobě domů, měli byste mít už v té době sjednáno povinné ručení. Pokud byste totiž měli dopravní nehodu, původní pojišťovna vám škodu neuhradí. Pomineme-li tuto skutečnost, sjednání nového pojistného ručení musíte doložit také při přihlášení auta na dopravním inspektorátu. Proto je rozumné sjednat si povinné ručení ještě v době předcházející koupi vozidla. Smlouvu lze naštěstí dnes už sjednat operativně a pojišťovna ji muže zaslat emailem.

Výpověď z důvodu vyřazení vozidla z evidence – v tomto případě musíte pojišťovně zaslat kopii velkého technického průkazu se záznamem o vyřazení vozidla či záznamem o dočasném vyřazení vozidla z evidence. Jde o takzvané uložení státní poznávací značky (SPZ) do depozita. Pozor, pojistná smlouva může zaniknout i v případě uložení SPZ do depozita pouze na 1 den.

Srovnejte si nabídky povinného ručení

Kalkulačka povinného ručení vám ukáže online nabídky pojišťoven.

Co byste měli vědět při sjednávání nového povinného ručení

Po ukončení povinného učení musíte uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla u jiné pojišťovny. Pokud jste v době trvání předchozího povinného ručení nebourali, pojišťovna vám zašle potvrzení o době bezeškodného průběhu společně s ukončením smlouvy, a to do 30 dnů. Při sjednávání nové pojistné smlouvy tyto dokumenty nemusíte mít nutně u sebe, pojišťovny si je automaticky načtou z databáze. Pouze v případě, kdyby data byla odlišná, předložíte písemné potvrzení.

Levné povinné ručení není automaticky tím nejlepším na trhu, po kterém byste měli sáhnout. Důležitá je pro vás také výše pojistného limitu (aspoň 100 milionů Kč), tedy částky, kterou za vás pojišťovna zaplatí v případě pojistné události, a kvalitní asistenční služby. Hodit se vám může i pojištění rozbití čelního skla či hrazení škody v případě střetu se zvěří.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).