Hlavní navigace

Chcete změnit závěť? V té staré neškrtejte ani nepřepisujte, ale napište novou

12. 7. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Jak postupovat, když už nedokážete napsat ani novou, ani jakoukoliv závěť nebo odvolání původní závěti? A jak docílit, aby úpravy – škrtání a přepisování ve staré závěti, byly přece jenom platné?

Paní Jana vyhotovila 1. 9. 2004 vlastnoruční závěť, ale posléze si rozdělení svého majetku částečně rozmyslela. Vzala ji do ruky a začala v ní škrtat a přepisovat, používat i šipky…

Kupř. místo útulků pro opuštěná zvířata měly její peníze získat instituce katolické církve – nějaké peníze určila na opravu varhan v místním kostele a něco mělo připadnout charitě. Svou původně perfektní závěť znepřehlednila, a tak došlo k soudnímu sporu mezi institucemi, které měly dědit.

Bez podpisu na konci to nejde

V každé závěti musí být uveden den, měsíc a rok, kdy byla podepsána, jinak je neplatná, určoval již zrušený občanský zákoník, který platil v době, kdy paní závěť sepisovala. Vlastnoruční závěť musí být vlastní rukou napsána a podepsána, jinak je neplatná. Závěť se zrušuje platnou závětí pozdější, pokud vedle ní nemůže obstát. Anebo odvoláním závěti, které musí mít formu, jaké je třeba k závěti.

Podle nového občanského zákoníku platí, že kdo chce pořizovat v písemné formě beze svědků, napíše celou závěť vlastní rukou a vlastní rukou ji podepíše. Závěť se zrušuje (jejím) odvoláním nebo pořízením pozdější závěti.

K formálním náležitostem vlastnoruční závěti (tzv. holografní závěť) patří, pod sankcí neplatnosti, váš vlastnoruční podpis jakožto zůstavitele a uvedení dne, měsíce a roku, kdy byla závěť podepsána.

Podpis na listině obsahující závěť musí být umístěn na úplném konci závěti, protože se jím dovršuje obsah závěti.

Proč bylo škrtání a vpisování neplatné a nedědilo se podle nich

Listina podepsaná a datovaná dnem 1. 9. 2004 obsahovala závěť zůstavitelky – paní Jany, kterou však později (někdy po 1. 9. 2004) zčásti změnila, a to co do ustanovení dědiců peněz z vkladní knížky.

Protože se jedná o změnu v podstatné náležitosti závěti, nelze považovat za přehnaný formalismus, když se pro tento nový projev vůle (nahrazující zčásti projev vůle původní) požaduje splnění stejných formálních náležitostí jako u projevu vůle stvrzeného podpisem paní Jany dne 1. 9. 2004. Takto vyložil situaci Nejvyšší soud ČR.

Skutečnost, že po provedeném dokazování před soudem nemají účastníci řízení pochyb o tom, že změnu v označení dědiců formou „škrtů a vpisků“ provedla neurčeného data po 1. 9. 2004 skutečně sama paní Jana, na uvedeném závěru nemůže ničeho změnit. Jedná se o stejnou situaci, jako by po pořízení platné závěti (včetně data a podpisu) napsala paní Jana závěť ve prospěch jiného dědice, ale tu do své smrti nepodepsala a nedatovala. V obou případech se jedná o dva projevy vůle – v projednávané věci obsažené na jedné listině, v uvedeném příkladu obsažené na dvou listinách.

Pozdější „škrty a vpisky“ na listině se závětí datované a podepsané paní Janou dne 1. 9. 2004 představují změnu v osobách dědiců. Za tímto novým projevem vůle datum a podpis paní Jany neobsahují, nemá v této části nová závěť zákonem předepsané náležitosti, a je proto neplatná. V daném případě tedy platí závěť v původním znění a později provedené změny formou „škrtů a vpisků“ jsou irelevantní. Takto rozhodl ve sporném případu Nejvyšší soud ČR.

Když měníte své majetkové pořízení pro případ smrti

Pokud tedy měníte své názory na to, kdo má po vás dědit, raději starou závěť zničte-roztrhejte, a pokud ji nemáte k dispozici, výslovně ji odvolejte a napište další novou.

K výslovnému odvolání závěti se vyžaduje projev vůle učiněný ve formě předepsané pro pořízení závěti. Čili odvolání závěti je možné provést ve stejné formě jako pořízení závěti. K odvolání závěti mlčky se vyžaduje podle zničení listiny, na níž byla závěť napsána. Zničíte-li jen jeden z několika stejnopisů závěti, nelze z toho ještě usuzovat na její odvolání. Existuje-li více vyhovoření závěti, musíte zničit všechny.

Byla-li závěť pořízena ve formě veřejné listiny – sepsána notářem ve formě notářského zápisu, máte právo požadovat kdykoli, aby vám závěť byla vydána. Lze ji však vydat jen vám osobně. Vydá-li se vám závěť, považuje se za odvolanou. Nemáte-li čas nebo kapacity si závěť sepsanou ve formě notářského zápisu nechat notářem vydat, i ji můžete odvolat vlastnoručním odvoláním nebo sepsáním nové např. vlastnoruční závěti.

A co když už nemáte sílu?

Pokud už nemáte sil dostavit se k notáři, sepsat vlastnoručně nebo za pomoci svědků novou závěť, a přece jenom přepisujete v původní závěti, nezapomeňte připsat na konci textu dovětek např. „závěť jsem změnil/změnila“. K tomu uveďte plné datum, kdy se tak stalo, a podepište se.

Když navíc i ke každé změně (škrtání, vpisku) přidáte svůj podpis a uvedete datum, též dobře. Pokud ani na to nemáte síly, tak jak postupovat při pořizování závěti v ohrožení života, jsme psali v článku Kdy platí ústní závěť?

Tip do článku - účto fakturace duben

Nezapomeňte však, že i krizovou situaci můžete přežít. Závěti pořízené ve zjednodušené – ústní – formě neplatí věčně. Pokud jste naživu, pozbývá platnosti závěť pořízená v bezprostředním ohrožení života před 3 současně přítomnými svědky uplynutím dvou týdnů a závěti pořízené před starostou a 2 svědky, před velitelem námořního plavidla nebo letadla pod českou vlajkou, popřípadě jeho zástupcem a 2 svědky nebo před velitelem nebo důstojníkem českých ozbrojených sil a 2 svědky uplynutím tří měsíců ode dne pořízení.

Tyto doby však nepočnou běžet ani neběží, dokud nemůžete pořídit závěť ve formě veřejné listiny, tedy dokud nemáte možnost navštívit notáře.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).