Hlavní navigace

Jak vybírat akciový fond - rada odborníků

8. 4. 2005
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Akcie slibují dlouhodobě nejvyšší výnos. Ne každý je ale odborník na investice do akcií, proto jsou tu akciové podílové fondy. Ale ani z nich není snadné správně vybrat. Proto jsme se za vás zeptali odborníků, jak správně vybírat akciový podílový fond.
Daniel Kukačka - ČP Invest

Ing. Daniel Kukačka, seniorportfoli­omanažer ČP INVEST, a.s.

Každý začínající investor by se měl nejdříve seznámit s problematikou akciových trhů, tzn. získat přehled o vlastnostech (chování v čase, vlivy na výnosnost, rizika, průměrný výnosový potenciál) jednotlivých skupin akcií z pohledu regionů a sektorů.

Co si tedy místo sledování TV přečíst pár knížek o investování? Jde přeci o vaše, často těžce vydělané, či na úkor lákavé spotřeby uspořené peníze!

Podle charakteristického chování lze akciové fondy rozdělit do tří skupin:

  1. Globálně zaměřené fondy, fondy USA a fondy západní Evropy. Jejich vývoj závisí zejména na vývoji ekonomiky a úrokových sazeb v globálním měřítku, přičemž vývoj v USA bývá dobrou aproximací.
  2. Fondy rozvíjejících se trhů (Emerging Markets), tzn. východní Evropa včetně ČR či Ruska, Jižní Amerika a méně rozvinuté asijské země plus sektorový fond technologií. Jejich charakteristickým znakem bývá vyšší citlivost (cca dvojnásobná) na pohyb fondů z první skupiny. Kromě vlivů shodných se skupinou 1 je ovlivňuje vývoj daného regionu (sektoru) a zejména pak tzv. rizikové preference investorů jako celku.
  3. Komoditní fondy (akcie firem ze sektorů ropy, nerostných surovin a drahých kovů). Hlavní vliv na jejich vývoj mají ceny komodit a měnový kurz dolaru, v němž se tyto komodity obchodují.

Ostatní fondy jsou buď mixem jednotlivých skupin, či je lze s vědomím drobné odchylky v chování (např. sektorové fondy) do některé skupiny zařadit.

Ambicemi zkušeného investora bývá výběr fondu (dle regionu a sektoru) s nejlepším poměrem výnos/riziko ze střednědobého (cca jeden rok) pohledu. Výběr se provádí podle predikcí hlavních faktorů, které fond ovlivňují. Pokud se faktory změní, je čas přestoupit do jiného regionálního nebo sektorového fondu (v případě nepříznivého výhledu akcií jako celku pak do dluhopisového). Tento způsob aktivního investování se nazývá „taktická alokace aktiv“ nebo v případě sektorů „sektorová rotace“. Pro méně zkušeného investora s dlouhodobým investičním horizontem (5 a více let) lze doporučit fond ze skupiny 1, nebo lépe mix tří fondů po jednom z každé skupiny.

Výhodou mixu 3 fondů z různých skupin je vyšší diverzifikace, neboť vývoj fondů z jednotlivých skupin bývá často odlišný. Celková investice pak vykazuje nižší volatilitu při zachování výnosového potenciálu.

Po stanovení investičního zaměření akciového fondu následuje výběr konkrétního fondu a konkrétní investiční společnosti podle kvalitativních a kvantitativních parametrů.

Kvalitu fondu lze hodnotit následovně: stabilní, informačně otevřená investiční společnost disponující finančním zázemím a odborníky s dlouholetou praxí. Napovědět může shlédnutí internetových stránek (např. v jaké míře zpřístupní svou investiční kuchařku) a ochota zaměstnanců zodpovědět podrobné dotazy. Fond samotný by pak měl mít jasně definovanou a v čase neměnnou investiční strategii a politiku v optimálním případě tak, jak ji definuje zákon o kolektivním investování pro tzv. standardní fondy.

Stěžejním kvantitativním parametrem (ve kterém jsou zahrnuty veškeré náklady fondu kromě vstupních a výstupních poplatků) je výnosnost. V praxi bude investor stát před výběrem jednoho ze skupiny fondů podobného zaměření. Lepším způsobem než porovnávat výnosnosti za některé časové období je přímo vizuálně porovnat dlouhodobé grafy fondů (některé internetové stránky to umožňují). Dobrou volbou bývá fond, který vykazuje stabilně vyšší růst (a zároveň nižší pokles v období poklesů) bez nápadných výkyvů v porovnání s průměrem skupiny – statisticky řečeno: kladný parametr alfa vzhledem k průměru skupiny. Obvykle mívá i vyšší rating (počet hvězdiček) ze strany ratingové agentury. V české republice takovéto hodnocení provádí Česká ratingová agentura (dceřinná společnost Moodys).

Vlastní investicí práce nekončí – je vhodné např. jednou za půl roku celý postup výběru zopakovat a zjistit, zda vybraný fond splňuje výše uvedené parametry i nadále. Pokud ne, komunikací s investiční společností pátrat po příčinách, případně změnit investiční společnost. Přeji mnoho úspěchů.

Máte firmu a hledáte vhodný firemní účet nebo způsob, jak financovat investice? Čtěte speciál finančního serveru Měšec Firemní bankovnictví.
Jana Trávníčková - IS ČS

Jana Trávníčková, Investiční společnost České spořitelny

Při investování do akciového fondu musí klient především zvážit rizika, která jsou s investicí spojena. Akciové fondy obecně nabízejí možnost výhodného zhodnocení investic, zároveň však přinášejí riziko v podobě výrazné kolísavosti hodnoty investice. Klientům proto doporučujeme investovat do akciového fondu na dobu nejméně pěti let a více, aby rizika kolísavosti zminimalizoval. Vzhledem ke kolísavosti akciových fondů doporučujeme pravidelnou investici, která může zvýšit pravděpodobnost zhodnocení investice.

Česká spořitelna nabízí široké spektrum akciových fondů: Sporotrend, Eurotrend, Globaltrend FF, ESPA Stock Japan, ESPA Stock Europe Emerging, ESPA Stock Global, ESPA Stock Europe, ESPA Stock America.

Redakce

Při výběru akciového podílového fondu není příliš důležitý minulý výnos, ale zaměření fondu – tj. do jakých akcií společností investuje. Rozhoduje jednak regionální zaměření (tj. zda nakupuje akcie amerických nebo evropských firem, či se orientuje na východní Evropu nebo jiné rozvíjející se trhy), jednak zaměření oborové. Minulá výnosnost fondu, jak uvedl pan Daniel KukačkaČP Investu, je důležitá spíše v dlouhodobém pohledu.

Pokud máte představu o tom, jaký obor či region bude prosperovat v příštích letech, můžete investovat do fondu, který je vašemu přesvědčení blízký. Neinvestujte však všechny peníze do stejně zaměřených akciových fondů, protože se může stát, že váš odhad nebude zcela přesný a na investici proděláte.

Alternativou k oborově či regionálně zaměřeným fondům mohou být globální akciové fondy, jejichž portfolia jsou sestavena z akcií „všeho druhu“, často se jen málo odchylují od některého ze světových akciových indexů.

Anketa

Investujete do akciových podílových fondů?

40 %
53 %
7 %
0 %
Odpovědělo 224 čtenářů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).