Hlavní navigace

Jak se splácí hypotéka

28. 4. 2003
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Se splácením hypotéky se dají dělat pěkná kouzla – splácet můžete v pravidelných intervalech, ale také v mimořádných splátkách, rychle, nebo pomalu, hodně, nebo málo. Dost často přitom záleží na vás – na vašich možnostech a na tom, jestli budete chtít ušetřit.

Získáním hypotečního úvěru zdaleka nic nekončí. Naopak – přiklepnutí úvěru je jenom začátkem dlouhodobého závazku mezi klientem a bankou. Bez nadsázky lze říci, že splácení hypotéky zasvětí klient nejlepší léta svého života.

Teď nebo potom?
Jde o to, kolik těch let bude a jakou cenu přitom zaplatí. Platí základní princip – čím rychleji se úvěr splácí, tím vyšší bude měsíční zatížení klienta a tím nižší celkově zaplacené úroky. Tato úměra platí samozřejmě i naopak – čím delší splácení, tím nižší splátka a větší součet celkově zaplacených úroků. Jasně je to vidět v následujícím přehledu:

Tabulka č. 942
Rozdíly při splácení hypoték
Doba splatnosti Měsíční splátka Úroky celkem Podíl úroku
5 let 28.240 Kč 194.300 Kč 11,47 %
10 let 15.840 Kč 400.400 Kč 21,07 %
15 let 11.780 Kč 621.100 Kč 29,28 %
20 let 9.820 Kč 856.000 Kč 36,33 %
25 let 8.680 Kč 1.104.500 Kč 42,41 %
30 let 7.960 Kč 1.365.900 Kč 47,66 %

Příklad je počítán pro úvěr 1,5 mil. Kč, při úrokové sazbě 4,9 % 

Při volbě doby splácení se v základě zvažují dva faktory obsažené v tabulce – výše měsíční splátky a celková nákladnost úvěru. Samozřejmě, že je nejlepší omezit dobu úvěrového závazku na minimum, protože čím delší dobu trvá, tím je dražší (při třicetileté době splatnosti se podíl celkem zaplacených úroků už téměř rovná výši vypůjčené částky).

Bohužel, ne každý má možnost úvěr splatit rychle. Naopak, leckdy dochází k tomu, že je doba splatnosti ovlivněna bonitou klienta. Banka ve spolupráci s klientem zjistí, kolik je schopen měsíčně splácet, a podle toho mu doporučí dobu splatnosti – pro klienty s menším příjmem je pak prodloužení doby splácení často jedinou šancí, jak hypotéku získat.

Tuzemské banky nabízejí rozpětí doby splatnosti obecně od pěti do dvaceti až třiceti let. Samozřejmě, nabídka jednotlivých bank se liší, ale většinou nijak podstatně – omezení minimální i maximální doby splatnosti se přitom většinou váže na nějaký konkrétní druh úvěru (např. ČS pro program Top bydlení omezuje dobu splatnosti intervalem 10 až 20 let, ČMHB zase u hypotéky Progres stanovuje jedinou možnou dobu splatnosti 20 let apod.).

Předčasné splácení
Naštěstí tím, že se při podpisu smlouvy zavážete k nějaké době splatnosti, ještě nutně neznamená, že tuto dobu musíte za každou cenu dodržet. Za tímto účelem jsou tu tzv. „mimořádné splátky“.

Hypoteční úvěr totiž můžete předčasně splatit. Záleží na tom, kdy se tak rozhodnete učinit – podle toho také budete, nebo nebudete platit sankční pokutu. Máte na výběr ze dvou způsobů, lépe řečeno okamžiků – buď se rozhodnete úvěr předčasně splatit v momentě, kdy se mění úroková sazba (tedy tehdy, když končí její fixace), nebo uprostřed tohoto cyklu.

Předčasně splácet ve chvíli, kdy fixace úrokové sazby ještě nevypršela, není vůbec výhodné – banky si v takovém případě účtují nemalé, lépe řečeno dost vysoké poplatky (viz tabulka). Naopak ve chvíli změny úrokové sazby jste vlastně úplně svobodní – banky umožňují splatit buď část úvěru nebo celý úvěr bez jakéhokoliv poplatku. Částečnou výjimku tvoří GE Capital Bank (viz tabulka).

Tabulka č. 943
Sankce za předčasnou splátku*
Banka Sankce
ČMHB 6 % až 30 % v závislosti na době do vypršení fixace úrokové sazby
ČS lze ve výjimečných případech, banka je oprávněna účtovat poplatek ve výši úrokového výnosu za dobu od přijetí mimořádné splátky do konce platnosti pevné úrokové sazby; individuálně lze sankci podstatně snížit
GECB po 12 anuitních splátkách lze jednorázově splatit až 25 % původní výše úvěru, po každých 6 měsících pak lze mimořádnou splátku maximálně v této výši opakovat; poplatek 2.000 Kč
HVB klient zaplatí hodnotu refinancování (ušlý úrokový zisk) a poplatek za zpracování (1%, min. 10.000 Kč)
KB úvěr Klasik: 25 % z předčasně splacené částky, úvěr Plus: kdykoliv bez poplatku
RB 10 % z předčasně splacené částky
Wuestenrot 10 % z předčasně splacené částky
ŽIBA 5 % až 33 % v závislosti na době do vypršení fixace úrokové sazby

* Jedná se o sankci při splátce mimo období změny úrokové sazby;
při změně úrokové sazby umožňují všechny banky částečné nebo úplně splacení úvěru bez poplatku a bez sankcí

Je pochopitelné, že čím kratší dobu fixace úrokové sazby zvolíte, tím dříve (nebo častěji) budete moci beztrestně hypotéku splatit. Ovšem zároveň tím riskujete, že se úroková sazba může změnit ve váš neprospěch (úroková sazba bývá nejčastěji nabízena jako pětiletá, méně často jako roční, ale můžete se setkat i s nabídkou dvouleté, dokonce i patnáctileté fixace).

Progres a degres
V souvislosti s pravidelným splácením se nejčastěji hovoří o tzv. „anuitní“ formě splátek. Výše splátky, neboli anuity, se v průběhu splácení nemění, mění se pouze poměr mezi jejími dvěma částmi – splátkou jistiny (úmorem) a úrokem. Na začátku splácení tvoří většinu anuity úrok, postupně se však váha přesouvá ve prospěch úmoru.

Klient se však v některých případech může rozhodnout, že výše splátek nebude v průběhu splácení stejná a bude se buď postupně zvyšovat (progresivní), nebo snižovat (degresivní splácení). Progresivní splácení v současné době nabízí mladým klientům ČMHB prostřednictvím hypotéky Progres, jejíž detailní popis naleznete v článku ČMHB chce přiblížit hypotéky mladým lidem.

Tento způsob splácení může být výhodný v tom případě, že klient nedosáhne na standardní splátku hypotéky – progresivní splácení umožní, aby byly první splátky nižší, a díky tomu aby byly nižší i požadavky na bonitu (za to však celkem zaplatí více na úrocích a jeho zatížení bude v posledních letech splácení vyšší).

Podobný princip nabízí mladým klientům i Raiffeisenbank, když umožňuje po určitou dobu odklad splátek jistiny – klient platí jen úroky, což však znamená, že zpočátku sice platí méně, ale úvěr se tím zase prodražuje.

Opačný princip, tedy degresivní splácení, ve svých materiálech zmiňuje HVB. Tento způsob je vhodné zvolit v případě, že si na začátku můžete dovolit vyšší měsíční zatížení – o to příjemnější budete mít pocit, když bude výše splátek postupně klesat.

Kombinace
Hypotéku lze také splácet v kombinaci s jinými finančními produkty. Nepříliš doporučované, protože zbytečně drahé, je kapitálové životní pojištění – bance splácíte jen úroky, pojištění pojišťovně. Jistinu hypotéky pak splatíte z výnosu pojištění.

skoleni_29_6

Na podobném principu je založena i kombinace hypotéky se stavebním spořením, která by však měla být výrazně výhodnější než kombinace předešlá (podrobnosti v článku Hypotéka+stavební spoření aneb Pumpněte stát o podporu).

Jak je vidět, variabilita hypotečních úvěrů je skutečně vysoká. Jde jen o to, využít tuto skutečnost ve svůj prospěch.

Anketa

Jak splácíte hypotéku?

Autor článku

Autor je výkonným ředitelem společnosti Internet Info, s.r.o. Je absolventem FF UK Praha. Profesně se věnuje marketingu, internetovému prostředí a financím.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).