Hlavní navigace

Vezměte si úvěr a ušetříte na daních

3. 3. 2003
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Povinnost odevzdat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmu se nekompromisně blíží. Situaci budou mít usnadněnou ti, kteří si v loňském roce půjčili peníze na investici do bydlení. Chcete vědět, jak je to možné?

Když si chcete koupit byt či dům a potřebujete k tomu úvěr, protože nepokryjete celou cenu nemovitosti z vlastních zdrojů, stát vám nepomůže jen formou klasické a všeobecně známé státní podpory, ale i úlevami na daních. Jedná se vlastně také o druh podpory, jenom je její princip opačný. Stát sice nic nedává, zato ale bere méně.

Stavební spoření je tak vlastně dvojnásobně výhodné – nejen kvůli klasickým 25 %, které od státu dostanete při samotném spoření, ale také úlevou při splácení úvěru. Stejně tak hypotéky nejsou zvýhodněny jen tím, že stát klientovi přispěje určitým procentem na splácení úroků (podpora může dosahovat až 4 %; v současné době ji však mohou získat jen mladí lidé při pořizování starších nemovitostí, a to ve výši 2 %), ale také tím, že úroky zaplacené při splácení hypotéky je možné odečíst ze zdanitelného základu pro daň z příjmu.

Kdy máte na tento odečet právo?
Nejdůležitější je účel, na jaký byl úvěr poskytnut – musí totiž jít o investice související s řešením bytových potřeb klienta. To znamená, že podobný odpočet je těžko proveditelný, pokud koupíte byt, který hodláte pronajímat, nebo dům, v němž chcete podnikat (lze však uplatnit poměrný odpočet, pokud třeba v daném objektu bydlíte a zároveň ho používáte k podnikání nebo jeho část pronajímáte apod.).

Řešením bytových potřeb se tedy rozumí investice do takové nemovitosti, v níž budete bydlet vy sami nebo vaši blízcí příbuzní (manžel, děti, rodiče, prarodiče). Konkrétně se jedná o následující příklady: stavba či koupě nemovitosti nebo koupě pozemku určeného k budoucí stavbě nemovitosti, dále například splacení členského vkladu za účelem získání práva užívat nemovitost nebo úhrada za převod nemovitosti v družstevním vlastnictví, vypořádání dědických a rozvodových záležitostí, které s danou nemovitostí souvisejí, a v neposlední řadě splacení úvěru, který byl použit na financování bytových potřeb.

Pokud jste tedy úvěr čerpali na jakýkoli z výše uvedených účelů (kompletní výčet uvádí zákon o dani z příjmu), máte právo uplatnit odečet z daně.

Podle zákona pak může odečet z daně uplatnit ten, kdo je účastníkem smlouvy o příslušném úvěru (jestliže je účastníků více, odpočet mohou uplatnit všichni rovným dílem). Celková částka, kterou může jedna domácnost tímto způsobem odečíst, nesmí v daném kalendářním roce překročit hranici 300.000 Kč (resp. 25.000 Kč za měsíc, jestliže se úroky platí jen část daného roku). Ovšem vzhledem k tomu, že tuto hranici lze překročit až zhruba při šestimilionovém úvěru, pro většinu lidí bude naprosto dostačující.

Odpočet lze uplatnit pouze za zdaňovací období, v průběhu něhož byl po celou dobu poplatník vlastníkem nemovitosti (to se netýká roku, kdy se začalo s čerpáním úvěru, tam je určující vlastnictví na konci roku).

Důležité je také upozornit na fakt, že můžete odečítat pouze úroky, které jste zaplatili vy sami, to znamená, že pokud jste na část úroků dostali státní podporu, tedy zaplatil ji za vás stát, pak tuto část samozřejmě odečíst nemůžete.

Jak se takový odpočet provádí?
Stavební spořitelna nebo hypoteční banka, u níž máte úvěr, by vám měla na začátku kalendářního roku zaslat výpis z vašeho úvěrového účtu. Z toho poznáte, kolik z úvěru jste v daném roce splatili a také jaký byl podíl anuity a úroků. Zároveň byste měli obdržet i potvrzení o zaplacení úroků.

Zaměstnanci, za něž daňové přiznání vypracovává mzdová účtárna, by měli žádost o odečet oznámit do 15. února (letos to tedy již nestihnou). Ti ostatní, kteří si daňové přiznání vyplňují a podávají sami, vyplní v přiznání příslušnou kolonku, v níž od základu daně odečtou zaplacené úroky. Kopii potvrzení od banky či spořitelny pak přiloží k odevzdávanému přiznání.

Kolik lze ušetřit?
Jak již bylo řečeno, odečíst si můžete až 300.000 Kč. V takovém případě byste mohli ušetřit až 32 % z dané částky, pokud by se vaše příjmy pohybovaly v nejvyšším daňovém pásmu, respektive mohli byste se tím dostat do nižších pásem. Vzhledem k tomu, že pro nárok na maximální odpočet by se musel splácet šestimilionový úvěr, zřejmě podobných šťastlivců nebude mnoho.

Podívejme se tedy na reálnější možnosti. Posloužíme si konkrétním příkladem z praxe – vzali jste si úvěr ve výši 115.476 Kč ze stavebního spoření s úrokovou sazbou 6 % a splatností 11,5 roku. Vaše měsíční splátka činí 1.353 Kč. Úvěr jste začali splácet na podzim, takže za první rok splácení si velkou částku odečíst nebudete moci. V druhém roce však zaplatíte 16.236 Kč, z čehož budou 8.627 Kč představovat úroky. Z daňového základu si tak budete moci odečíst 8.627. Například v daňovém pásmu, které je daněno 20 %, díky tomu ušetříte 1.725 Kč.

skoleni_8_6

Samozřejmě, že výše zaplacených úroků v daném roce se bude snižovat v závislosti na době splácení spolu s tím, jak se bude umořovat jistina úvěru, z níž se úroky počítají.

Jako druhý příklad nám poslouží hypotéka. U úvěru na částku 1.000.000 Kč s úrokovou sazbou 5,2 % a při splatnosti 20 let si můžete za prvních dvanáct měsíců splácení (počítejme s tím, že se kryjí s daňovým obdobím) odečíst dokonce 51.310 Kč. To představuje daňovou úsporu 10.262 Kč (v pásmu 20 %) nebo 12.827,5 Kč (v pásmu 25 %). V souhrnu 20 let pak součet úroků u podobného úvěru může překonat hranici 600.000 Kč. To už může být už docela citelné ulehčení, co říkáte? Tak na to při vyplňování daňového přiznání nezapomeňte.

Anketa

Uplatníte letos odečet úroků ze základu daně z příjmu?

Autor článku

Autor je výkonným ředitelem společnosti Internet Info, s.r.o. Je absolventem FF UK Praha. Profesně se věnuje marketingu, internetovému prostředí a financím.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).