Hlavní navigace

Jak reklamovat vyúčtování záloh na služby v bytové jednotce?

29. 2. 2016
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Jimmy Harris (Flickr.com), podle licence: Attribution 2.0 Generic
Bydlet ve vlastním bytě je příjemné, ale pokud nejsou mezi vlastníky jednotek nastavená pravidla, jak vyúčtovat služby zavedené v domě, může vás jejich (pře)placení rozčarovat.

Ve vyúčtování záloh na služby poskytované v souvislosti s užíváním jednotky (dále jen „vyúčtování záloh“) by mělo být přehledně uvedeno, jaké konkrétní služby jsou v souvislosti s užíváním jednotky poskytovány. To je potřebné proto, aby tyto služby mohly být jednoznačně identifikovány.

Vyúčtování záloh by proto mělo být členěno tak, aby bylo možné z něj vyčíst celkovou výši nákladů u jednotlivých položek na celý dům. Musí definovat také způsob rozdělení celkových nákladů na jednotlivé jednotky a výši nákladů na jednotlivé služby připadající na konkrétní jednotku.

Co má být ve vyúčtování

Obecně platí, že není-li mezi vlastníky jednotek dohodnuto jinak či obecně závazným právním předpisem stanoveno jinak, rozdělují se náklady na jednotlivé služby ve stejném poměru, jaký odpovídá poměru výměry podlahové plochy jednotky k celkové výměře podlahové plochy všech jednotek v domě, vysvětluje způsob rozdělování nákladů JUDR. Aleš Adámek.

Pokud jde o význam jednotlivých položek obsažených ve vyúčtování, nejdůležitějšími položkami, vzhledem k jejich výši, jsou:

  • náklady na vytápění,
  • dodávku teplé užitkové vody a
  • dodávku pitné vody – vodné a stočné.

Psali jsme: Jak reklamovat chybné vyúčtování za elektřinu a plyn?

Jak postupovat při vyúčtování nákladů

Vyúčtování nákladů na vytápění se zpravidla provádí tak, že se vyúčtuje jednak základní složka, jejíž výše může činit od 40 % do 50 % celkových nákladů na teplo v domě, a jednak spotřební složka, která může činit od 50 % do 60 % celkových nákladů na teplo v domě. Konkrétní způsob stanovení poměru mezi základní a spotřební složkou v rámci uvedených limitů může společenství vlastníků jednotek schválit na schůzi shromáždění vlastníků jednotek.

Základní složka nákladů na vytápění se vyúčtuje na jednotlivé vlastníky jednotek podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy jednotky k celkové započitatelné podlahové ploše všech jednotek. Započitatelná podlahová plocha jednotky se zpravidla liší od celkové podlahové plochy jednotky.

Spotřební složka nákladů na vytápění se vyúčtuje na jednotlivé vlastníky jednotek podle výše náměrů měřičů či indikátorů vytápění s použitím korekcí, které zohledňují rozdílnou náročnost na vytápění jednotlivých místností v domě, zejména s ohledem na konkrétní polohu jednotky v domě.

Vyúčtování nákladů na dodávku teplé užitkové vody se rozúčtuje tak, že se jednotlivým vlastníkům vyúčtují náklady na vodné a stočné pro teplou užitkovou vodu a dále náklady na ohřev teplé užitkové vody.

Náklady na vodné a stočné pro teplou užitkovou vodu se vyúčtují jednotlivým vlastníkům podle náměrů vodoměrů měřících odběr teplé užitkové vody v jednotlivých jednotkách.

Náklady na ohřev teplé užitkové vody se vyúčtují jednotlivým vlastníkům dvousložkově. Vyúčtuje se jednak základní složka, která činí 30 % celkových nákladů na ohřev teplé užitkové vody v domě a která se vyúčtuje jednotlivým vlastníkům na základě poměru velikosti podlahové plochy jednotky k celkové podlahové ploše všech jednotek v domě. Dále se vyúčtuje spotřební složka, která činí 70 % celkových nákladů na ohřev teplé užitkové vody v domě a která se vyúčtuje jednotlivým vlastníkům na základě náměrů vodoměrů měřících odběr teplé užitkové vody v jednotlivých jednotkách.

skoleni_29_6

Náklady na dodávku pitné vody (vodné a stočné) se vyúčtují jednotlivým vlastníkům podle náměrů vodoměrů měřících odběr pitné vody v jednotlivých jednotkách.


Ilustrační foto.

Když máte pochyby

V případě, že vlastník jednotky nesouhlasí s obsahem vyúčtování záloh, je třeba, aby vyúčtování záloh reklamoval u společenství vlastníků jednotek, případně rovněž i u správní firmy, která pro společenství vlastníků jednotek provádí správu domu a vyúčtování záloh. V reklamaci je třeba uvést, se kterými položkami vyúčtování reklamující nesouhlasí. Reklamaci je vhodné zaslat v písemné formě, ideálně doporučeným dopisem s dodejkou, zaslanou na adresu sídla, radí správný postup JUDR. Aleš Adámek a dodává, že v případě, že má vlastník pochybnosti o správnosti výše náměrů na vodoměrech, může nechat vodoměry přezkoušet u autorizované osoby, která přezkoušení vodoměrů provádí.

Autor článku

Autor se věnuje finančnímu poradensví v praxi a publikační činnosti na téma finanční gramotnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).