Hlavní navigace

Jak přivát zpět peníze, které Emma vzala?

5. 3. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

O víkendu do některých českých domácností zavítal bez pozvání orkán Emma a navzdory svému křehkému jménu ničil, co se dalo a zanechal finanční spoušť. Co dělat, pokud byl i u vás? Můj majetek není pojištěn, přispěje mi někdo? Víme, jak získáte tisícovou pomoc od státu.

Emma vs. Kyrill

Spoušť, kterou za sebou zanechal orkán Emma, jenž do České republiky zavítal o víkendu, zaměstnává v těchto dnech všechny tuzemské pojišťovny. Ty shodně hlásí, že všichni jejich likvidátoři a mobilní technici jsou v terénu a z rostoucího počtu hlášených škodných událostí se dá usuzovat, že nejinak tomu bude i ve dnech následujících.

Mluvčí České pojišťovny Václav Bálek upozorňuje, že na rozdíl od loňského orkánu Kyrill, který zasáhl rovnoměrně celou Českou republiku, jsou mezi intenzitou škod po orkánu Emma velké lokální rozdíly. Mezi nejpostiženější regiony patří především Praha, střední a východní Čechy. Nejvíce škod vzniklo na budovách (poškozené střechy, zničené okapy, rozbitá okna), ale byly zaznamenány i četné škody na vozidlech, které byly zasaženy létajícími předměty, nejčastěji dopravními značkami, kontejnery na odpad a kusy stromů.

I když škody způsobené víkendovým řáděním Emmy pravděpodobně nedosáhnou úrovně loňského orkánu Kyrill, tuzemské pojišťovny významně zatíží. Například UNIQA pojišťovna předpokládá, že náhrady škod by mohly dosáhnout asi 50 milionů korun, Allianz pojišťovna očekává, že se objem škod vyšplhá na 150 mil. Kč a Česká pojišťovna hovoří o několika stech milionů korun. Ale konečný účet by mohl být ještě vyšší.

Vkrádá se tedy otázka, jak a pokud vůbec víkendové řádění Emmy ovlivní výši pojistného. Několik dnů po vichřici je velmi předběžné hovořit o tom, jaký vliv bude mít její dopad na vývoj pojistek, usuzuje mluvčí České pojišťovny Václav Bálek. Cenu pojištění totiž ovlivňuje řada vstupních informací, mezi které patří např. škodní průběh, zabezpečení, limity plnění, spoluúčast apod. Současné smlouvy se nemění a pokud lidé uzavírají nové, záleží na tom, jak je chtějí mít vypracované. Cenu tedy mají do značné míry ve svých rukou, doplňuje Bálek.

Zdokumentujte škody

A jak bychom podle pojišťoven měli postupovat při likvidaci škody? Především je třeba zdokumentovat současný stav a rozsah poškození, ať už pomocí fotoaparátu nebo videokamery. Teprve poté můžeme začít s úklidem. Dále je vhodné pořídit soupis poškozených a zničených věcí, zaznamenat jejich cenu a stáří a pokusit se najít doklady k nim. Tyto věci bychom rozhodně neměli vyhazovat, ale naopak uschovat až do té doby, než si je likvidátor osobně prohlédne. Rovněž bychom se měli snažit podniknout taková opatření, aby se škoda dále nerozšiřovala nebo nevznikla škoda nová, i když s tím budou spojeny přiměřené finanční výdaje. Náklady na rozumná opatření budou totiž podle pojišťoven proplaceny v rámci pojistného plnění.

Pojistnou událost bychom své pojišťovně měli nahlásit co nejdříve. Klienti pojišťoven mohou využít nejen bezplatných telefonních linek, ale u některých pojišťoven, např. Kooperativy nebo České pojišťovny, mohou škodu nahlásit i prostřednictvím internetových stránek, případně emailu, příslušné pojišťovny. Ještě než se spojíme s operátorem, měli bychom si připravit tyto údaje:

  • číslo pojistné smlouvy, případně rodné číslo osoby, která pojištění sjednala,
  • stručnou charakteristiku škody, ke které došlo,
  • kdy ke škodě došlo,
  • jaký je rozsah škody,
  • telefonní číslo, případně adresu, na které budeme k zastižení.

Mám nárok na pomoc v hmotné nouzi?

I za normálních okolností nemáte peněz nazbyt a obáváte se, jak váš rodinný rozpočet zvládne nečekanou finanční zátěž způsobenou řáděním orkánu Emma? Ať už byl váš majetek pojištěn či nikoliv, nezoufejte a na sociálním odboru svého obecního úřadu si zažádejte o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu postižení vážnou mimořádnou událostí.

Tato pomoc je podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, určena pouze osobám, které postihne nějaká živelní pohroma (např. povodeň, vichřice a vyšší stupně větrné pohromy nebo zemětřesení), požár nebo jiná destruktivní událost, případně ekologická nebo průmyslová havárie a zároveň nárok na její vyplacení vzniká pouze osobě, jejíž celkové sociální a majetkové poměry jsou takové, že jí neumožňují překonat nepříznivou situaci vlastními silami.

Podle ministerstva práce a sociálních věcí mohou lidé, které zasáhlo víkendové řádění vichřice, získat pomoc až ve výši 78 150 Kč. Mimořádná okamžitá pomoc může podle MPSV dosáhnout až patnáctinásobku životního minima jednotlivce, tedy 46 890 korun. Zažádají-li si poškození i o dávku na pořízení nezbytného vybavení domácnosti, mohou dostat dalších až 31 260 korun, tedy částku rovnající se desetinásobku životního minima.

Výše mimořádné pomoci se podle ministerstva stanoví s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby či společně posuzovaných osob. Mimořádnou pomoc podle něj získají i lidé, kteří si svůj majetek pojistili a škodu jim později uhradí pojišťovna. Roli prý nehraje ani to, jestli byt či dům poškozeným nepatřil a byli v něm jen v nájmu.

Jak požádat o mimořádnou okamžitou pomoc?

Domníváte-li se, že splňujete podmínky nároku na mimořádnou okamžitou pomoc podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, vyplňte příslušný formulář (Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu postižení vážnou mimořádnou událostí, případně Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc na úhradu nezbytných nebo odůvodněných nákladů), který je k dispozici na pověřených obecních úřadech nebo si jej můžete stáhnout na internetových stránkách MPSV.

Vyplněná žádost se podává na sociálním odboru pověřeného obecního úřadu podle místa vašeho trvalého pobytu, který o dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhoduje a vyplácí je. Podáním žádosti je zahájeno řízení o přiznání dávek, během něhož se posuzuje, zda je žadatel skutečně v hmotné nouzi a zda splňuje podmínky nároku na příslušnou dávku a následně se stanoví výše dávky.

Nárok na mimořádnou okamžitou pomoc vzniká podle zákona č. 111/2006 Sb. par. 38 odst. 2) dnem nabytí právní moci rozhodnutí příslušného orgánu pomoci v hmotné nouzi. Tentýž právní předpis stanoví, že mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta nejen v peněžní, ale i věčné formě a vyplatí se bezodkladně. Způsob výplaty určuje podle par. 43 odst. 4) plátce dávky a může volit například mezi výplatou v hotovosti, poštovní poukázkou, převodem na účet určený žadatelem nebo formou poukázky na hmotnou pomoc v zařízení poskytujícím sociální služby.

Anketa

Zasáhlo řádění Emmy i váš majetek?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).