Hlavní navigace

Neplaťte daně, když nemusíte

4. 3. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Máte příjmy z příležitostné činnosti, na kterou nemáte živnostenský list? Existují příjmy, z nichž nemusíte platit daň a legálně se dokonce vyhnete daňovému přiznání. Jaké příjmy jsou osvobozené od daně u nás a ve světě?

Daně zasahují do našeho každodenního života a výše daní výrazně ovlivňuje podnikatelského ducha v zemi. Pro zaměstnavatele a zahraniční investory je navíc nesmírně důležité, jaké jsou celkové mzdové náklady na každého zaměstnance. Každý zahraniční investor tedy směřuje své podnikatelské aktivity do zemí s kvalifikovanou pracovní silou a nízkými mzdovými náklady. V Česku jako ve všech vyspělých zemích světa jsou některé příjmy od daně osvobozeny a nepodléhají tak zdanění.

Příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob

Mezi příjmy, které jsou podle zákona o daních z příjmů v platném znění osvobozené od daně a nepodléhají tedy zdanění, patří například podle paragrafu 4 nejčastěji:
 • prodej nemovitosti (podmínkou je, že v dané nemovitosti měl prodávající 2 roky od nabytí bydliště)
 • prodej movitých věcí (podmínkou je, aby doba mezi nabytím a prodejem byla více než 1 rok)
 • plnění z pojištění, dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění, sociální podpora…(všechny tyto příjmy sociální povahy nepodléhají dani do výši 198 tisíc Kč za rok)
 • náhrada škody
 • stipendia
 • převody členských práv družstva - při převodu družstevního bytu (podmínkou je, že doba mezi nabytím a převodem je delší než 5 let)
 • příjmy ze stavebního spoření
 • odměny vyplácené dárcům krve
 • dotace ze státního rozpočtu

Daň z příjmu v Česku není vysoká (ani nebyla)

Při celosvětovém porovnání daňové povinnosti zjistíme, že na dani z příjmu odvádíme méně než ve většině vyspělých zemí světa. Mnoho rodin navíc i v letošním roce využije možnosti společného zdanění manželů a jejich celková daňová povinnost bude velmi nízká.

Jedinou nevýhodou českého daňového systému oproti jiným vyspělým zemím na světě byla nízká hranice pro uplatnění nejvyšší daňové sazby 32 % (od příjmu vyššího než 331 200 Kč), přesto můžeme říci, že daň z příjmu fyzických osob byla u většiny zaměstnanců nižší než odvody na sociálním pojištění. Od letošního roku je již pouze jedna sazba 15 %.

Trend ve světě – snižování daní

V mnoha evropských zemích dochází k mírnému snižování daňových sazeb. Vysoké daně jsou totiž demotivující jak pro zaměstnance, tak pro podnikatele a firmy. Neúnosný růst daňového zatížení se projevuje ve ztrátě pracovní iniciativy, v poklesu sklonu k úsporám a k úniku kapitálu do zahraničí. Snižují se především horní a dolní sazby daní, takže ve většině případů se snižování daní nejméně dotýká lidí pohybujících se se svým příjmem v okolí průměrné mzdy.

Nulová sazba daně ve světě

V mnoha vyspělých zemích světa je zavedena nulová sazba daně, v některých vysoké odpočitatelné položky snižující celkovou daňovou povinnost. Nulová sazba daně je zavedena například v těchto členských zemích OECD a platí jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele:
 • Austrálie: do příjmu 6 000 australských dolarů
 • Rakousko: do příjmu 10 000 euro
 • Finsko: do příjmu 12 200 euro
 • Francie: do příjmu 4 412 euro
 • Německo: do příjmu 7 665 euro
 • Lucembursko: do příjmu 9 750 euro
 • Švýcarsko: do příjmu 16 100 švýcarských franků

Jestliže má například drobný živnostník v těchto zemích nízké příjmy, musí stejně podat daňové přiznání, ale neodvede žádnou daň z příjmu fyzických osob.

Účto_tip_změny21

Základní odpočitatelná položka

Ve většině zemí je zavedena základní odpočitatelná položka na poplatníka, která plní v podstatně funkci nulové daně. Její výše ve vybraných zemích za rok je:

 • Belgie: 5 780 euro
 • Česko: 7 200 Kč
 • Řecko: 11 000 euro
 • Itálie 7 500 euro
 • Slovensko: 90 816 SK
 • Nizozemí: 1 990 euro
 • Španělsko: 3 400 euro
 • Velká Británie: 5 035 liber
 • USA: 8 450 dolarů

Živnostníci v České republice musejí daňové přiznání podávat vždy, i když jsou ve ztrátě.

Anketa

Myslíte si, že daň z příjmů fyzických osob je v Česku:

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).