Hlavní navigace

Investovat lze i s málem

30. 9. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Každý investor by měl před konečným rozhodnutím o konkrétním typu investice zvážit celou řadu parametrů. Na trhu lze v současné době koupit téměř jakýkoliv druh investice od konkrétní akcie, dluhopisu nebo podílového fondu až po různé typy vysoce odborných investičních nástrojů

Každá investice má zároveň své zvláštnosti a klade na investora určité nároky. Předtím, než tedy začne budoucí investor zjišťovat dostupné možnosti, možný výnos, možná rizika a podobně, měl by si ujasnit, co od dané investice očekává.

Většina investorů hledá možnost, která přinese vysoký výnos s minimálním rizikem a okamžitou likviditou, tedy možností přeměny své investice zpět na hotovost. Ideální investice však bohužel neexistuje. Investor tedy vždy musí zvážit, čemu dá přednost, zda riziku, výnosu či likviditě.

Pokud se investor rozhodne, že pro něj je ze všeho nejdůležitější nepodstupovat riziko potenciálně vysoké ztráty a v případě potřeby mít investovanou hotovost co nejdříve k dispozici, a to i na úkor výnosu, pak by měl uvažovat zejména nad bankovními produkty. Další možnost konzervativní a přitom rovněž likvidní investice představují fondy peněžního trhu, které jsou v České republice nejoblíbenějším typem investice. Investovat do fondů lze dnes prostřednictvím bank, anebo obchodníků s cennými papíry, a to už od velmi nízkých částek (mnohdy již od 500 Kč). Investice v řádu několika tisíců již umožňuje velmi dobré rozložení investičního portfolia. Podílový fond totiž drží ve svém portfoliu obvykle desítky, či stovky cenných papírů. Investiční riziko investora je tedy výrazněji omezeno.Podobné téma: Státní dluhopisy pro občany jsou ambiciózní plán s nejistou budoucností

Nesrovnávejte jablka s hruškami

Investora také často láká jednoduché porovnání výnosů podílových fondů peněžního trhu s bankovními produkty. Téměř vždy ale dochází k porovnávání minulých výnosů peněžních podílových fondů s budoucími výnosy vkladů (pokud chcete porovnat například roční výkonnost bankovního vkladu s peněžním podílovým fondem, museli byste se podívat, jaký úrok nabízely banky přesně před rokem a porovnat jej se současnou výkonností fondu).

Samozřejmě při výběru konkrétního fondu (ať už konzervativně, nebo dynamicky zaměřeného), respektive investiční společnosti, které chcete svěřit své prostředky, platí, že je více než užitečné zjistit si její historii, finanční zázemí, rozsah nabídky, dlouhodobé výsledky jejích fondů, transparentnost poplatkové struktury, informační otevřenost apod. Některé z fondů mají za sebou i více než 80letou existenci a za svoji dobu prokázaly stabilní výkonnost a dlouhodobě překonávají benchmark S&P 500.

Začínáme investovat

Finanční server Měšec.cz vám přináší další díl seriálu o začátcích investování na kapitálových trzích. Přehled všech témat:

1. díl: Investování je pro každého. Zařaďte se i vy mezi VIP
2. díl: Bohatství není jen pro vyvolené. Jak nejlépe zhodnotit své peníze?
3. díl: Proč bychom měli investovat?
4. díl: Obchodování na burze vyžaduje přípravu
5. díl: Jak začít investovat?
6. díl: Investovat lze i s málem

Když se nebojíte rizika

Jestliže se investor rozhodne, že je pro něj důležitějším kritériem vyšší výnos, musí počítat i s možností většího rizika. Takový typ investora může uvažovat o nákupu rizikovějších nástrojů, jako jsou akcie, akciové podílové fondy, případně se může zaměřit i na komoditní trh. Tyto druhy investice jsou však otázkou dlouhodobé strategie na několik let. Čtěte více: Nejdůležitější při obchodování s akciemi je trpělivost 

Akciové podílové fondy jsou nejpopulárnější především v zemích vyspělé Evropy a v USA. V Čechách je tento poměr daleko nižší, ke konci roku 2008 byl celkový majetek uložený v akciových fondech necelých 23,5 miliard korun (údaj Asociace pro kapitálový trh ČR), což svědčí o tom, že jsme si na toto dlouhodobé a rizikovější investování ještě nezvykli. Pokud se investor rozhodne pro nákup konkrétní akcie, má v Česku možnost využít služeb RM-Systému, banky, nebo obchodníků s cennými papíry. Při výběru konkrétního titulu je dobré zajímat se i o finanční sílu společnosti a její postavení na trhu, perspektivy budoucího vývoje, situaci v odvětví a v regionu apod.

Pokud by se investor rozhodl pro investici do komodit (ropa, plyn, zlato a jiné drahé kovy, zemědělské produkty apod.), i zde jsou již relativně široké možnosti. Řada investičních společností má dnes ve své nabídce fondy se zaměřením na komodity, nebo komoditní indexy.

Jedná se o velmi volatilní (kolísavá), riziková aktiva, na jejichž cenu má vliv mnoho makroekonomických, ale i politických faktorů. Odhadovat proto jejich budoucí vývoj je velice obtížné. Z tohoto důvodu by komodity neměly tvořit základ investičního portfolia, nicméně mohou být jeho velice zajímavým doplňkem. Kouzlo komodit spočívá v nízké korelaci (závislosti) na vývoji akciového trhu, představují proto vhodnou možnost k rozložení investičních prostředků. Mohou také pozitivně ovlivnit rizikový profil portfolia.

V následující tabulce je několik typů investic na různě dlouhé investiční horizonty a jejich základní parametry:

Formy investic
Aktivum Možný výnos Riziko Likvidita Doporučená doba investování Poznámka
Peníze „doma“ žádný malé vysoká jen nevyhnutelně při inflaci – ztráta reálné hodnoty peněz
Běžný účet v bance minimální malé vysoká krátká (krytí běžných výdajů) bankovní poplatky, výnos nepokryje ani inflaci
Termínovaný účet malý malé nízká měsíce až roky sankce za předčasný výběr; výnos obvykle nepokryje inflaci
Investiční životní pojištění střední malé nízká dlouhá pokrývá riziko nemoci nebo smrti, investuje jen část platby
Nemovitosti střední střední nízká velmi dlouhá vysoká vstupní investice
Drahé kovy / komodity střední vysoké vysoká dlouhá nezávislost na situaci na finančních trzích
Fondy peněžního trhu nízký nízké vysoká do 1 roku závislé na situaci na světových finančních trzích; riziko se snižuje nepřímo úměrně s dobou investice
Dluhopisové podílové fondy střední střední vysoká 3 a více let
Akciové podílové fondy vysoký vysoké vysoká 5 a více let
Individuální nákup a prodej akcií vysoký velmi vysoké různá 7 a více let (nebo spekulativně) vyšší poplatky, náročnost na čas a odborné znalosti

Nezapomínejte na základní investiční pravidla

Orientovat se dnes na finančním trhu a nalézt pro sebe tu nejvhodnější investici je poměrně složité. V rozhodování nám může pomoci odborník (zkušený finanční poradce, nebo osobní bankéř), ani to však nemusí být vždy stoprocentní zárukou úspěchu. Čtěte více: Investování může být hrou, ale také rizikovým sportem 

Je proto dobré mít na paměti několik základních investičních pravidel:

  • Zvolit si investiční strategii v souladu se svým rizikovým profilem, tedy s tím, jaké riziko jsem ochoten unést
  • Diverzifikovat, rozložit, svoje investiční portfolio – všechny investice nerostou a neklesají stejně. Například, pokud klesají ceny akcií, může (ale nemusí) se stát, že naopak ceny komodit či dluhopisů budou růst. Ideální je tedy kombinovat takové typy investic, které jsou na sobě co nejméně závislé (tj. aby pokles cen jedné investice v co nejmenší míře negativně ovlivňoval cenu jiné investice).
  • Nepodléhat panice, ani euforii (ideální metodou je zde pravidelná investice bez ohledu na aktuální situaci na trzích)
  • Dodržovat investiční disciplínu
  • Chovat se pokud možno maximálně racionálně, což je v době ovládané emocemi samozřejmě nelehký úkol

Autor je manažerem pro prodej a distribuci Pioneer Investments ČR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).