Hlavní navigace

I ženy investují. Odlišně

15. 10. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Ženy jsou jinými investory než muži. Méně riskují, jsou při plánování svých investic opatrnější a navíc jsou jejich finanční potřeby formovány odlišnými životními potřebami, než je tomu u mužů. To však neznamená, že by neměly investovat vůbec. Důležité je především to, aby s investováním začaly již v produktivním věku.

Nesnadný úděl samoživitelek

Jakmile se žena rozhodne pro rodinu, je daleko častěji než muž vystavena tomu, že se bude sama starat o zcela závislé děti, ať už v důsledku rozvodu (praxe v České republice je taková, že drtivá část dětí je svěřena do péče matky), nebo proto, že se rozhodne být svobodnou matkou. V čele neúplných českých domácností stojí většinou ženy (například dle Českého statistického ústavu(ČSÚ) bylo za 1 čtvrtletí 2009 58 % rozvodů s nezletilými dětmi) a jejich úloha samoživitelky pro ně představuje značnou finanční, sociální i psychickou zátěž. A když se děti osamostatní, stojí většinou žena bez životních finančních rezerv. V posledních dvou desetiletích se celkový počet rozvodů zvýšil a tento trend bude zřejmě i nadále pokračovat. Podle ČSÚ bylo za celý rok 2008 uzavřeno 57 157 manželství, ale zároveň bylo za to samé období 31 129 manželství, tedy více než 54 %, rozvedeno. Za první pololetí 2009 jsou čísla ještě více alarmující: na 18 700 sňatků připadlo 14 900 rozvodů, což představuje téměř 80% rozvodovost.

Zaměstnanost žen v Čechách je vysoká, což souvisí s ideály prosazovanými během čtyřiceti let komunistické nadvlády. Politická situace se sice změnila, ovšem trend zaměstnanosti žen zůstal stejný. Ženy vydělávají zhruba o 25 % méně než muži a jen v mizivé míře oproti nim pronikají do pozic vyššího managementu, vedení firem či do politiky. Nižší příjmy znamenají pro ženy nižší finanční rezervy a nižší důchody. Proti ženám hrají i demografické faktory, neboť statisticky vzato se ženy dožívají průměrně zhruba o šest let více než muži. Jejich finanční rezervy by měly být schopny toto období pokrýt. To je však při nižších příjmech a větších výdajích obtížné, ne-li nemožné. Podobné téma: Finanční krize a zaručená mzda

Právě výše zmíněné faktory hrají zásadní roli ve specifických finančních potřebách žen. Shrňme si je: nižší příjmy, často vyšší vydání, nižší důchod, průměrně se dožívají vyššího věku. A nyní si pojďme přiblížit, jaké investiční možnosti by těmto specifickým potřebám mohly odpovídat.

Začínáme investovat

Finanční server Měšec.cz vám přináší další díl seriálu o začátcích investování na kapitálových trzích. Přehled všech témat:

1. díl: Investování je pro každého. Zařaďte se i vy mezi VIP
2. díl: Bohatství není jen pro vyvolené. Jak nejlépe zhodnotit své peníze?
3. díl: Proč bychom měli investovat?
4. díl: Obchodování na burze vyžaduje přípravu
5. díl: Jak začít investovat?
6. díl: I ženy investují. Odlišně

Pravidelné investování jako životní styl

Jedním z velmi efektivních řešení je pravidelné investování. Princip spočívá v tom, že investor pravidelně investuje ze svého měsíčního rozpočtu malé částky. Předem si stanoví svůj investiční horizont (tedy dobu investování) a výši pravidelné investice, která může být již od 500 korun měsíčně, zhruba 2,2 % z průměrné české mzdy, která za druhé čtvrtletí 2009 činila 22 992 Kč (ČSÚ). Podobné téma: Investování může být hrou, ale také rizikovým sportem

Kromě nízké výše investované částky je další nezanedbatelnou výhodou pravidelného investování snižování rizika špatného načasování vstupu na trh a s tím související psychologická výhoda pro investora – menší stres při rozhodování. Nejen pro konzervativnější ženy – investorky může být jednorázová investice větší sumy peněz považována za příliš riskantní. Zejména akciové trhy představují vysoce volatilní expozici a předvídat, jaký bude jejich další vývoj tak, aby dokázal zrealizovat svoji investici v ten nejvhodnější okamžik, asi dokáže jen málokdo. Tím spíše dnešní typicky vytížená žena, mezi jejíž každodenní starosti a povinnosti většinou nepatří sledování aktuálních trendů na finančních trzích či vývoje makroekonomických ukazatelů.

Chování investice je mnohem méně důležité než vlastní chování investora

Výsledky průzkumu agentury Dalbar v USA prokázaly, že typický investor by udělal nejlépe, kdyby peníze nechal ležet ladem na účtu, protože svým chováním (drahé nákupy a levné prodeje) dosahuje dlouhodobě o polovinu nižšího zhodnocení než bezriziková úroková míra, a to na více než dvacetileté periodě, během níž akciový trh rostl tempem více než 9 % p. a. Jedním z prostých důvodů je, že investor, vystrašen poklesem, dnes přestane levně dokupovat a počká, až „se to spraví“. Bohužel to bude v době, až „to“ bude dražší. Podobné téma: Na poklesech v krizi lze vydělat

Díky pravidelnému investování ale mohou uvažovat právě například o akciových fondech / investicích i ti, kdo by normálně volili spíše konzervativní investiční nástroje, nebo by o investování na finančních trzích z obavy před ztrátou neuvažovali vůbec. Pravidelné investování může tuto kolísavost a ono výše zmiňované riziko nevhodného načasování významně eliminovat, a to zejména v dlouhodobém investičním horizontu. Zásluhu na tom má zejména tzv. efekt průměrování ceny. Tím, že automaticky a s železnou pravidelností každý měsíc investujeme stejnou částku a nehledíme přitom na to, zda jsou zrovna býčí či medvědí trhy, nakoupíme pokaždé jiné množství podílových listů. V období propadu na trzích více kusů za nižší cenu, v období růstu trhů méně kusů za vyšší cenu. V dlouhodobém horizontu je výsledkem nižší průměrná cena podílového listu nebo více kusů podílových listů za stejnou sumu peněz. Pravidelné investování je tak jednou z mála možností, kdy se investor může z poklesů na trzích radovat. Podobné téma: Roční výkony fondů vystřelí vzhůru

Čím dříve, tím lépe

Možností, jak pravidelně investovat, přitom není málo. Příkladem může být investování do fondů životního cyklu, které mohou představovat alternativu tvorby finančních rezerv. Hlavním cílem těchto produktů je přizpůsobit typ investice fázi životního cyklu člověka. Díky tomu nemusí sloužit jen jako varianta investování kapitálu na stáří, ale ke splnění svých snů je mohou využít i mladí lidé. Finanční rezerva pak může ženu jednak zachránit v případě nenadálé potřeby určitého obnosu, jednak vytvořit rezervy potřebné pro období penze, či jí může zkrátka zpříjemnit život.

Jaké investiční návyky by si tedy měla osvojit žena, která se chce stát zodpovědným investorem? Stejné jako každý, kdo má zájem skutečně investovat a ne spekulovat či spoléhat na šťastnou náhodu.

  • Slíbit si, že nebude sledovat hodnotu své investice častěji než jedenkrát za měsíc. Nevystavovat se zbytečně podnětům vyvolávajícím paniku. Nesledovat denně kurzy a internet.
  • Pokud chce investovat do akciových a smíšených fondů, učinit tak formou pravidelných investic. Automaticky, disciplinovaně a trvalým příkazem. Je to jediná metoda, která objektivně sníží riziko a u které se může v prvních několika letech dokonce i radovat z poklesu.
  • Zapomenout na otázky typu: Kolik mi to vydělá?, Je vhodné investovat nyní nebo až později? , Už jsou akcie na dně? apod. Optimální je sestavit s poradcem komplexní finanční plán, ten revidovat a dodržovat.

Důležité je uvědomit si, že čím dříve s tvorbou finančních rezerv začne, tím méně ji to bude finančně „bolet“.

Autorka je ředitelkou marketingu a PR Pioneer Investments v ČR a SR

Anketa

Kolik peněz měsíčně investujete do podílových fondů?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).