Hlavní navigace

Fond pracovní doby: k čemu slouží a jak se stanovuje?

4. 1. 2021
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
V běžné praxi se častěji než „fond pracovní doby“ používá termín „pracovní doba“. Ta je zákonem stanovena maximálně na 40 hodin týdně, v některých případech je to však méně, a to 37,5 nebo 38,5 hodiny týdně. Na základě typu pracovního úvazku zaměstnavatel zaměstnanci stanoví fond pracovní doby.

Co přesně fond pracovní doby znamená?

Fond pracovní doby se týká pouze zaměstnanců s uzavřenou pracovní smlouvou. Netýká se naopak živnostníků, kteří pracují tzv. na sebe, jelikož zde záleží pouze na nich, jak si svou pracovní dobu rozvrhnou. U zaměstnanců o pracovní době rozhoduje zaměstnavatel v souladu s platnou legislativou.

Fond pracovní doby a jeho typy

Týdenní fond pracovní doby

Hlavní zákonný předpis představuje zákoník práce č. 262/2006 Sb., dle něhož je rozhodující týdenní pracovní doba. Maximální týdenní fond pracovní doby činí dle zákona standardně 40 hodin, u některých povolání pak 37,5 nebo 38,5 hodiny. Fond pracovní doby je tedy doba, kterou zaměstnanec musí strávit v práci. Na základě fondu pracovní doby je pak stanoveno finanční ohodnocení neboli plat.

U vybraných povolání je týdenní pracovní fond snížen na 37,5 (38,5) hodiny. To platí například pro:

  • zaměstnance pracující v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu,
  • zaměstnance s dvousměnným pracovním režimem,
  • zaměstnance s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem.

Kromě toho, že pracovní doba může být rozvržena rovnoměrně, či nerovnoměrně, zákoník práce stanovuje rovněž výjimky, kdy fond pracovní doby nemusí být dodržen.

Měsíční fond pracovní doby

Na rozdíl od daného týdenního fondu pracovní doby se měsíční fond pracovní doby může lišit. Je to dáno tím, že každý měsíc má odlišný počet pracovních dní.

Měsíční fond pracovní doby se počítá tak, že se počet pracovních dní ve vybraném měsíci vynásobí počtem hodin průměrně odpracovaných za jeden den. U směnného provozu je výpočet trochu jiný a násobí počet naplánovaných směn počtem hodin za jednu směnu. V takovém případě se hovoří o individuálním fondu pracovní doby.

Fond pracovní doby při zkráceném úvazku

V případě zkráceného úvazku se výpočet fondu opět liší a závisí na typu zkrácení. Fond pracovní doby může být prakticky libovolný. Nesmí však nikdy přesáhnout týdenní fond pracovní doby stanovený zákonem. Často se jedná o poloviční fond pracovní doby, tzn. 20hodinový týdenní pracovní fond.

TIP: Pracujete na zkrácený úvazek? Máte nárok na dovolenou.

Dlouhodobý fond pracovní doby

Ačkoliv je základem týdenní fond pracovní doby, nakonec je dle zákona důležité dodržovat především dlouhodobý fond pracovní doby.Je to z toho důvodu, že ne vždy je pracovní doba stejně dlouhá a může probíhat i mimo pracovní dny. Dlouhodobý fond pracovní doby se řeší zejména u nepravidelného režimu práce.

Je třeba brát v potaz, že mnozí zaměstnanci mají pracovní dobu různě dlouhou, pracují na dvě až tři směny a mnohdy i mimo standardní pracovní dny. Z dlouhodobého fondu pracovní doby se pak vypočítá průměrný týdenní fond pracovní doby, a tedy i to, zda bylo dodrženo zákonem stanovených 40 hodin (37,5 hodiny).

Fond pracovní doby v dvousměnném, třísměnném a nepřetržitém provozu

Dvousměnný provoz znamená rozdělení provozu na dvě směny po 12 hodinách každý den. U třísměnného provozu to jsou tři směny po 8 hodinách v rámci dne. Mezi dvousměnným a třísměnným provozem je rozdíl v týdenním fondu pracovní doby. U dvousměnného provozu činí 38,5 hodiny, u třísměnného 37,5 hodiny.

Nepřetržitým provozem se myslí provoz trvající 24 hodin 7 dní v týdnu. V takovém případě se zaměstnanci musí neustále střídat, aby byl provoz pokrytý nonstop. U nepřetržitého provozu činí týdenní fond pracovní doby 37,5 hodiny na zaměstnance.

Jak se fond pracovní doby počítá?

Ve většině případů je týdenní fond pracovní doby rozpočítán do pracovních dní, což obvykle odpovídá 8 hodinám denně stráveným v práci. Do standardního fondu pracovní doby nejsou započítané víkendy, státní svátky a řádná dovolená.

skoleni9_11

Do dlouhodobého fondu pracovní doby se obvykle započítává průměrný počet hodin strávených v práci za uplynulých 26 týdnů. Toto období může být prodlouženo kolektivní smlouvou až na 52 týdnů (platí zejména pro nepravidelný režim práce). Průměr fondu by měl v ideálním případě odpovídat 40 nebo 37,5 hodinám týdně bez ohledu na to, kolik času zaměstnanec v práci strávil v různých týdnech.

Užitečnou pomůcku při výpočtu fondu pracovní doby představuje roční plánovací kalendář, který zobrazuje počty pracovních dní a hodin, a to jak za týden, tak i za měsíc, čtvrtletí, půlrok či celý rok. Ideální variantou je online roční plánovací kalendář, který umožňuje snadné a přehledné plánování pracovní doby na celý rok.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).