Hlavní navigace

FinAnalysis

21. 1. 2002
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Produkt FinAnalysis umí vypracovat podklady pro finanční analýzu vaší firmy v prostředí aplikace MS Excel. Program je česky a funkční demoverze je zdarma. Nabízí možnost prezentace výsledků analýzy v podobě celé řady dílčích grafů a tabulek.

Demoverze je plně funkční excelovský sešit, který dovoluje rozbor zadaných dat za tři účetní období. Oblasti, které neslouží k zadávání dat, jsou uzamčeny. Není tak např. možné prohlížet vzorce některých buňek, kopírovat grafy do schránky, měnit šíři sloupců, apod. V sešitu jsou pro názornost zadány údaje fiktivní společnosti DEMO, a.s.

Plná verze vám především umožní rozšířit finanční analýzu na šest účetních období. Součástí plné verze jsou kromě samotného excelovského sešitu ještě uživatelská příručka a vysvětlivky k poměrovým ukazatelům. V plné verzi jsou všechny listy sešitu odemčeny. Máte možnost prohlížet/měnit vzorce v jednotlivých buňkách a kopírovat grafy a tabulky do svých dokumentů. Ti tvořivější si sami rozšíří analýzu o další období nebo ukazatele.

Data, která je třeba zadat, by měla mít k dispozici každá firma, která vede podvojné účetnictví. Jedná se o tyto finanční výkazy: rozvaha, výsledovka (výkaz zisků a ztrát), případně cash flow (přehled o peněžních tocích). Tyto a volitelně další údaje (počet zaměstnanců, dividenda, vyprodukované množství) vložíte do prvních čtyřech listů sešitu. (Pokud budete do sešitu data kopírovat, je třeba použít příkaz ÚPRAVY → VLOŽIT JINAK → HODNOTY.) Rozvaha a výsledovka jsou provázány přes hospodářský výsledek. Tím získáváte kontrolu při zadávání. V případě rozdílných bilančních sum aktiv a pasiv je ohlášena chyba.

Na zbývajících devatenácti listech získáte nezbytné nástroje k finanční analýze. Listy 5–17 nabízí základní nástroje jako je horizontální rozbor rozvahy a výsledovky, vývoj majetkové struktury a struktury pasiv, vývoj a struktura nákladů a výnosů atd. Dobře zpracovaná je analýza pomocí poměrových ukazatelů (celkem 55) na listech 18–20. Listy 21–23 doplňují finanční analýzu o fajnovosti typu sledování stupňů likvidity či Altmanův koeficient. Časové řady tří a více let již dávají pěkné grafické výsledky. Grafů jsem v sešitu napočítal celkem 76. V dalších verzích bych uvítal akciovou analýzu (výpočet vnitřní hodnoty akcie různými postupy).

Vysvětlivky k poměrovým ukazatelům tvoří šestistránkový dokument stručně popisujicí jednotlivé ukazatele a jejich konstrukci. Je rozdělen do pěti částí: ukazatelé rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti a ukazatelé kapitálového trhu. Dvanáctistránková uživatelská příručka je na můj vkus příliš stručná. Má tyto kapitoly: Úvod, Zadávání vstupních hodnot, Výstupní tabulky a grafy a Licenční smlouva. Jednotlivým listům sešitu je věnováno vždy jen několik řádků.

skoleni_29_6

Tabulka č. 223
FinAnalysis 1.3
Autor ing. Martin Bočánek
Hodnocení na Slunečnici ****/5
Typ Demo
Cena plné verze 600 Kč
SW MS Excel 97 a vyšší
Velikost 560 kB
DOWNLOAD

Samotné hodnocení vašeho podniku už zbyde na vás. FinAnalysis vám dává do rukou mocný nástroj. Navíc vás nenutí zvykat si na nové prostředí a odlišné ovládání. Vyplnit požadované údaje v Excelu zvládne i ta nejblonďatější sekretářka. Poměr cena/výkon je v případě tohoto produktu velmi příznivý.

Plnou verzi lze objednat na stránkách autora.

Anketa

Zaujal vás Produkt FinAnalysis?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).