Hlavní navigace

Exekutor vám už nesmí ponechat pouhých 1000 korun

24. 11. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Nezabavitelná částka, kterou vám musí exekutor ponechat, se zvýšila. Co do ní vše zahrnout a jak se vypočítá?

V článku Co vám nesmí při exekuci zabavit? jsme se zabývali mimo jiné peněžní hotovostí, která nesmí být při exekuci povinnému zabavena. Až do 19. července 2009 tato částka činila 1000 Kč. Příslušné ustanovení občanského soudního řádu bylo poplatné době svého uzákonění a výše jím upravené hranice nezabavitelné peněžité částky v hotovosti, zůstala beze změny od r. 1963 a neodpovídala proto současné ekonomické a sociální realitě. Novelou, zákonem účinným od 20. července 2009, jsou z exekuce vyloučeny hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce. Podobné téma: Novela exekučního řádu chrání především dlužníky

Částka životního minima jednotlivce činí aktuálně 3126 Kč. Z výkonu rozhodnutí je tedy nově vyloučena a exekuci nepodléhá hotovost do částky 6252 Kč. Povinné osobě tedy ponechá vykonavatel exekuce při soupisu hotovost do výše 6252 Kč.

V případě soupisu hotovosti v cizí měně se toto omezení neuplatní a hotovost v cizí měně se odebere celá.

Nepostižitelné částky mzdy

Podobně jako nelze exekučně zabavit určitou hotovost, nesmějí být povinnému zaměstnanci sraženy ze mzdy také nezabavitelné částky.

Nepostižitelná částka na povinného se spočítá jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce, tedy 3126 Kč a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel. Náklady na bydlení budou v této výši bez ohledu na to, v jaké obci skutečně povinný zaměstnanec žije, tedy 3804 Kč. Nepostižitelná částka se tedy počítá jako 2/3 z částky 6930 Kč. Podobné téma: Lze exekvovat sociální dávky a věci na ubytovně?

Nezabavitelnou částku na vyživovanou osobu stanovíme obdobně, jako 1/4 z nezabavitelné částky na povinného (4620 Kč). Na vyživovanou osobu je tedy nepostižitelnou částkou 1155 Kč.

Na manžela povinného se přitom započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky, i když má samostatný příjem. Na dítě, jež manželé společně vyživují, se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů. Jedna čtvrtina nezabavitelné částky se nezapočítává na žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá.

Základní nezabavitelná částka se tedy stanoví jako součet nezabavitelné částky na povinného a všech nezabavitelných částek na vyživované osoby.

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí dlužníkovi ve prospěch jeho věřitelů (tedy po odečtení nezabavitelných částek), se stanoví jako součet částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, tedy jako součet částky 3126 Kč a částky 3804 Kč, činí tedy 6930 Kč. Podobné téma: Lze se vyhnout zaplacení nákladů na exekuci?

Nepostižitelné částky se používají i u jiných příjmů, včetně sociálních dávek

Uvedená omezení srážek ze mzdy prostřednictvím nezabavitelných částek se použijí nejen při srážkách ze mzdy, ale i při exekuci srážkami z platu, z odměny z dohody o pracovní činnosti, za pracovní nebo služební pohotovost, z odměny členů zastupitelstva územních samosprávných celků a z dávek státní sociální podpory, které nejsou vyplaceny jednorázově. Výše uvedené se vztahuje i na příjmy, které povinnému nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní.

Jsou jimi:

 • náhrada mzdy nebo platu,
 • nemocenské,
 • ošetřovné nebo podpora při ošetřování člena rodiny,
 • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství,
 • peněžitá pomoc v mateřství,
 • důchody,
 • stipendia,
 • podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,
 • odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti s ukončením zaměstnání,
 • peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním,
 • úrazový příplatek, úrazové vyrovnání a úrazová renta.

Exekuci vůbec nepodléhají peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi a z dávek státní sociální podpory je to příspěvek na bydlení a dávky státní sociální podpory vyplácené jednorázově (např. porodné, pohřebné).

Nepostižitelné části odměny podnikatelů – OSVČ

Nezabavitelné částky se uplatňují jen při exekuci srážkami ze mzdy a jiných příjmů ze závislé činnosti. Nelze je tedy uplatnit u příjmů ze samostatné výdělečné činnosti, avšak i ohledně nich jsou pro exekuci stanovena omezení.

Jedná-li se o exekuci přikázáním jiných peněžitých pohledávek, pak odměny fyzických osob, které jsou podnikateli (OSVČ), vzniklé při jejich podnikatelské činnosti, podléhají výkonu rozhodnutí jen dvěma pětinami. Nezabavitelné jsou tedy tři pětiny těchto odměn).

skoleni_7_4

Je-li však navrhována exekuce pro některou z přednostních pohledávek (např. výživné, pohledávky náhrady škody způsobené úmyslnými trestnými činy apod.), podléhají výkonu rozhodnutí třemi pětinami. Nezabavitelné jsou tedy jen dvě pětiny.

Pokud podléhají exekuci autorské odměny nebo honoráře výkonného umělce a původce předmětů průmyslového vlastnictví (je-li povinným autor, výkonný umělec, původce předmětů průmyslového vlastnictví), podléhají jen ze dvou pětin. Je-li však navrhována exekuce pro některou z přednostních pohledávek, podléhají výkonu rozhodnutí třemi pětinami.

Anketa

Navštívil vás někdy doma exekutor?

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).