Hlavní navigace

Dluží vám někdo? Suďte se elektronicky a ušetříte

7. 10. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Domáhat se zaplacení pohledávky lze nově i elektronickým platebním rozkazem. Věřitelé tak ušetří čas a dlužníci si během několika minut mohou online ověřit, že to soud myslí skutečně vážně. Kdo se rozhodne se soudem komunikovat elektronicky, ušetří polovinu poplatků.

Od června letošního roku se můžeme zaplacení naší pohledávky domáhat elektronickým platebním rozkazem. Ministerstvo spravedlnosti tak spustilo další z projektů elektronizace české justice. Stejně jako u ostatních je cílem zefektivnit a urychlit její činnost a usnadnit klientům možnost domoci se svých práv.

Na návrh žalobce může soud vydat elektronický platební rozkaz, pokud je návrh podán na stanoveném formuláři, podepsán zaručeným elektronickým podpisem a výše vymáhaného plnění nepřesahuje částku jeden milion korun.

Očekávanými výhodami mají být zejména rychlost, možnost dálkového přístupu a odlehčení soudům. Vedlejším efektem pak pozitivní dopad na platební morálku společnosti.

Elektronický platební rozkaz lze použít pouze do částky 1 milionu korun.

Potřebujete jen elektronický podpis

Zapojení tohoto nového institutu do justiční praxe umožnila novela občanského soudního řádu. Podle ní návrh na vydání elektronického platebního rozkazu může podat ten, kdo disponuje zaručeným elektronickým podpisem, který slouží k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby.

Před přijetím nové úpravy muselo být případné elektronické podání písemně doplněno ve třídenní lhůtě bez ohledu na rozhodnutí Ústavního soudu, který judikoval, že se doplnění nevyžaduje, pokud je návrh podepsán zaručeným elektronickým podpisem. V současnosti je tedy dosaženo shody právního stavu s názorem Ústavního soudu.

Ušetříte polovinu poplatků

Rozkaz se podává prostřednictvím formuláře. Ten je možné si stáhnout na stránkách www.justice.cz v sekci ePodatelna. Spolu s formulářem obdržíme i relativně srozumitelný návod k vyplnění, čímž bychom se měli vyvarovat zbytečných chyb a ušetřit čas. Po vyplnění a odeslání vybranému soudu by jej měla přijmout příslušná podatelna a obratem potvrdit žalobci příjem a sdělit číslo účtu, kam má uhradit soudní poplatek. Motivací k přednostnímu podávání elektronického návrhu může být právě výše poplatku. Oproti běžnému rozkazu totiž ušetříme polovinu. Do částky 15 000 Kč činí poplatek 300 Kč, nad tuto částku dvě procenta z hodnoty sporu (600 Kč a čtyři procenta u běžného návrhu).

Soud elektronický platební rozkaz vydá až poté, co je příslušný poplatek zaplacen. Koncept rozhodnutí připravuje informační systém a soudní úředník jej pouze zkontroluje. Do doby zřízení tzv. povinných datových schránek bude elektronický platební rozkaz zasílán prioritně v papírové podobě.

Výhodný hlavně pro hladké a jasné spory

Splní-li tedy žalobce všechny náležitosti, soud vydá elektronický platební rozkaz, ve kterém nařídí žalovanému, aby do 15 dnů od jeho doručení zaplatil žalobci uplatněnou pohledávku a náklady řízení, nebo aby v téže lhůtě podal odpor.

Podá-li byť jen jeden z žalovaných odpor včas, ruší se tím platební rozkaz v plném rozsahu. Soud nařídí jednání a proběhne řádné řízení se všemi procesními právy stran.

Pokud žalovaný souhlasí s obsahem platebního rozkazu, je zbytečnou zátěží pro soudce, aby se takovým nesporným případem zabývali. Tento instrument má být tudíž výhodou hlavně v případech, kdy žalovaný nesporuje, že dluží a je potřeba jenom vytvořit exekuční titul do další exekuce. Skrze elektronický platební rozkaz mohou být jednodušeji vymáhány zejména neuhrazené účty za nájemné, poplatky za veřejnoprávní televizi nebo dluhy u dopravních podniků.

Spolu s elektronickým platebním rozkazem budou i nadále fungovat písemný platební rozkaz a směnečný (šekový) platební rozkaz. Věřitel si zvolí možnost, která mu nejvíce vyhovuje.

Písemný i směnečný platební rozkaz jsou důležitými instituty při řešení sporů o peněžité pohledávky. Tzv. rozkazní řízení je zkrácené o stádium jednání a dokazování. Pak záleží na žalovaném, zda proti rozhodnutí podá odpor (námitky), nebo rozhodnutí přijme.

dan_z_prijmu

Platební rozkaz (včetně elektronické formy) je třeba žalovanému doručit do vlastních rukou, náhradní doručení je vyloučeno. Žalovaný je oprávněn podat odpor. Pokud se pro tuto možnost nerozhodne, bude mít platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku.

Modernizace v oblasti vymáhání pohledávek probíhá i na úrovni Evropských společenství. Nově připravovaný evropský platební rozkaz by měl přinést zjednodušení a urychlení procesu vymáhání pohledávek v rámci Evropské unie. Fungovat bude opět prostřednictvím jednotných formulářů. Postupně by měl být zaváděn od prosince letošního roku (respektive členské státy budou povinny aplikovat příslušná nařízení). Evropská společenství tak umožní věřitelům vymáhat pohledávky na dlužnících, kteří jsou občany jiného členského státu.

Myslíte si, že možnost elektronického platebního rozkazu využijete?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).