Hlavní navigace

Desetník: Co se změnilo 1. ledna 2007

8. 1. 2007
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

První letošní Desetník zasahuje z pohledu množství změn do nejcitlivějšího období roku - do jeho samého počátku. Mění se toho skutečně hodně: životní minimum, sociální dávky, zákoník práce, minimální mzda, odvody sociálního a zdravotního pojištění...

DESETNÍK 97/2007 (18. 12. 2006 – 7. 1. 2007)

Životní minimum

Je složité rozhodnout, která ze změn, jež vstoupily v účinnost s úderem silvestrovské půlnoci, je nejdůležitější nebo s největším dopadem. Změna životního minima se dotkne nejen lidí, kteří žijí na jeho hranici, a nejen lidí, kteří pobírají dávky státní sociální podpory, ale též lidí, kteří žádají o hypoteční úvěr, žádají o vyměření výživného nebo byl na ně uvalen exekuční výměr.

Životní minimum určené zákonem od 1. ledna 2007 kleslo přibližně o jednu třetinu a bylo zavedeno tzv. „existenční minimum“ ve výši 2 020 Kč. U životního minima se změnil též způsob výpočtu. Již není rozděleno na „potřeby domácnosti“ a „osobní potřeby“, ale je tvořeno součtem životního minima jednotlivých členů domácnosti.

Částky životního minimaOd 1. ledna 2008
Životní minimum člena domácnosti
Jednotlivec 3 126 Kč
První dospělá osoba v domácnosti 2 880 Kč
Každá další dospělá osoba 2 600 Kč
Nezaopatřené dítě
do 6 let 1 600 Kč
6 až 15 let 1 960 Kč
15 až 26 let 2 250 Kč

Více se o novinkách v životním minimu dočtete v článku „Životní minimum se 1. ledna 2007 sníží o třetinu!“.


Přídavky na děti

Se změnou životního minima souvisí též změny v sociálních dávkách, které se z životního minima počítají a u nichž se nárok na ně určuje podle téže veličiny. Dávkou, která je pobírána největším množstvím domácností, jsou přídavky na děti.

Přestože se změnou životního minima došlo k úpravě dalších parametrů, aby nedošlo k dramatickému poklesu výše přídavků na děti, což se více méně podařilo, došlo především k tomu, že rodiny samoživitelů a samoživitelek si budou moci vydělat méně, aby získaly stejné přídavky.

Změna maximálního příjmu domácnosti pro přiznání přídavků na děti
Složení domácnosti Změna maximálního příjmu domácnosti pro přiznání
zvýšené výměry základní výměry snížené výměry
1 dospělý, 1 dítě (5 let)  –738 Kč  –1 452 Kč  –2 420 Kč
1 dospělý, 2 děti (5 let a 16 let)  –839 Kč  –1 740 Kč  –2 900 Kč
2 dospělí, 1 dítě (5 let)  –171 Kč  –666 Kč  –1 110 Kč
2 dospělí, 2 děti (8 a 16 let) 741 Kč 684 Kč 1 140 Kč
2 dospělí, 3 děti (5, 8 a 16 let) 776 Kč 654 Kč 1 090 Kč

Poznámka: Číslo v tabulce udává, o kolik se sníží (-) nebo může zvýšit (+) maximální příjem domácnosti, aby rodina dosáhla na danou výši přídavků na děti. Například samoživitel/ka s jedním pětiletým dítětem si může vydělat o 738 Kč méně, aby dostávala stále zvýšenou výměru přídavků na děti.

Přídavky na děti jako takové spíše vzrostou. Výjimku tvoří děti ve věku od 10 do 15 let, u nichž dochází k poklesu o desítky korun.

Více se o změnách v přídavcích na děti dočtete v článku „Přídavky na děti se sníží nejpotřebnějším!“.


Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení se dočkal kompletní rekonstrukce. Byl odpoután od životního minima a svázán s úředně stanovenými normativními náklady bydlení, které se liší podle titulu, z jakého plyne užívací právo k bytu (osobní vlastnictví, družstevní vlastnictví, nájemní vztah).

Obyvatelé nájemních bytů si podle nových pravidel budou moci vydělat více, aby ještě měli nárok na nový příspěvek na bydlení, obyvatelé družstevních bytů a bytů v jejich vlastnictví si budou moci vydělat méně než loni, aby o nárok na příspěvek nepřišli.

Konstrukce příspěvku je poměrně složitá, proto jsme jí věnovali samostatný článek „Příspěvek na bydlení: Zcela nový od 1. ledna 2007“.


Příspěvek na školní pomůcky

Příspěvek na školní pomůcky ve výši 1 000 Kč může získat rodina, v níž nastupuje dítě do první třídy, pokud v měsíci květnu měla nárok na přídavky na děti. Tato dávka je nová od školního roku 2006/2007 a poprvé byla vyplácena v červenci 2006.


Porodné

Narození dítěte je ve většině případů radost. A od zvýšení porodného od dubna loňského roku by se to dalo říci dvojnásob. K 1. lednu 2007 sice dochází ke zvýšení porodného, ale o částku nižší než inflaci. V reálných hodnotách tak dochází k poklesu. Na druhou stranu dubnové zvýšení porodného inflaci výrazně převýšilo.

Porodné od 1. 1. 2007
Počet současně narozených dětí Porodné Změna
do 31. 12. 2006 od 1. 1. 2007
1 17 500 Kč 17 760 Kč 1,49%
2 52 500 Kč 53 120 Kč 1,18%
3 78 750 Kč 79 680 Kč 1,18%
4 105 000 Kč* 106 240 Kč** 1,18%

* Každé další současně narozené dítě + 26 250 Kč.
** Každé další současně narozené dítě + 26 560 Kč.

Pohřebné se na rozdíl od porodného nezvýšilo a zůstává na úrovni 5 tis. Kč.


Rodičovský příspěvek

Starost o potomka s sebou kromě radostí přináší zpravidla též úbytek jednoho příjmu do domácnosti. Kompenzovat se to snaží rodičovský příspěvek a od 1. ledna 2007 snad i úspěšně. Příspěvek ve výši 3 696 Kč byl více než zdvojnásoben na 7 582 Kč. Navíc se upravil způsob jeho výpočtu.

Zatímco ještě loni byl počítán ze životního minima rodiče, od letošního roku je vypočítán jako 40 % z průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře za rok, který o dva roky předchází aktuální rok. V letošním roce tak činí 40 % průměrné mzdy roku 2005.


Sociální příplatek

Nárok na sociální příplatek, který je vázán na péči o dítě, má rodina, jejíž příjmy za předcházející kalendářní čtvrtletí nepřesáhnou 2,2násobek životního minima rodiny. Ještě v loňském roce činila hranice 1,6násobek životního minima, ale vzhledem ke snížení životního minima není nárůst tak dramatický, spíše naopak.

Nejhůře dopadne změna na rodiny, kterým se nejvíce snížilo životní minimum – samoživitelé s dětmi. Pro ně se sociální příplatek sníží téměř o 10 %. Naopak úplná rodina se dvěmi dětmi si přilepší o více než 6 %.


Dávky pěstounské péče

Stát podporuje rodiny, které se rozhodnou starat o cizí děti a ujmou se jich v rámci pěstounské péče. Nabízí jim náhradu části nákladů a odměnu pěstouna a dávku při převzetí dítěte, které jsou závislé na výši životního minima. Po snížení životního minima došlo ke zvýšení koeficientů, kterými se dávka počítá.


Zákoník práce

Zákoník práce byl novelizován k 1. lednu 2007 po 40 letech platnosti. Podle některých odhadů přinese firmám až stamilionové náklady. O pracovním právu podle nového zákona pojednává seriál „Zákoník práce účinný od 1. 1. 2007“.


Minimální mzda a odvody sociálního a zdravotního pojištění

Minimální mzda se příliš nezvýšila. Pouze o 45 Kč. Přesto je třeba zvýšení věnovat pozornost. Zejména podnikatelé, kteří platí minimální sociální a zdravotní pojištění, si musí dát pozor na zvýšení odvodů.

Minimální zdravotní pojištění pro zaměstnance, které vychází z minimální mzdy a které musí platit i zaměstnanec, který na minimální mzdu např. vlivem zkráceného úvazku nedosáhne, se zvýšila o 6 Kč na 1080 Kč. U podnikatelů se pojistné vypočítává z průměrné mzdy za předloňský rok a vzrostlo o 88 Kč na 1360 Kč.

Minimální zálohy na sociální pojištění se neměnily a zůstávají na úrovni 1394 Kč pro hlavní a 558 Kč pro vedlejší činnost u důchodového pojištění a 208 Kč, resp. 83 Kč u nemocenského pojištění.

Více informací se dočtete v článku „Zvýšení minimální mzdy pro rok 2007 a jeho důsledky“.


Nový výpočet důchodů

Jako každý rok i letos dochází k úpravě koeficientů pro výpočet důchodů. Jak si spočítat starobní důchod, pokud do penze odcházíte v letošním roce, zjistíte v článku „Výpočet starobního důchodu pro rok 2007“.

O zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvek při péči o blízké přišli senioři a handicapovaní občané. Nepřišli o něj ale bez náhrady – v paletě státní sociální podpory byl vystřídán vyšším „příspěvkem na péči“. Místo stokorunového příspěvku tak dospělí, kteří se neobejdou bez cizí pomoci, obdrží dle potřebnosti 2, 4, 8 nebo 11 tis. Kč, děti odkázané na cizí pomoc pak 3, 5, 9 nebo 11 tis. Kč.


Další změny

Změn je mnohem více, než by mohl postihnout byť takto stručný článek „rozcestníkového“ typu. Z těch dalších lze jmenovat například změnu průměrných cen pohonných hmot pro výpočet náhrad cestovného zaměstnanci v případě, že neprokáže skutečnou cenu spotřebovaných paliv, která oproti loňskému roku poklesla (natural 95 z 30,40 Kč na 28,10 Kč, nafta z 29,50 Kč na 28,10 Kč).

FIN21

Mění se také výše stravného při cestách do vybraných zemí. Naopak se nemění cena dálničních kupónů, které pro osobní automobily činí stále 900 Kč jako v loňském roce, a bylo zavedeno mýto pro nákladní automobily nad 12 tun.

Nezměnily se ani sazby daně z příjmů, ani daňová pásma, z čehož při růstu mezd plyne vyšší daňová povinnost a vyšší příjmy pro státní rozpočet…

Anketa

Změny uskutečněné k 1. lednu 2007 považujete za...

5 %
19 %
5 %
64 %
7 %
Odpovědělo 258 čtenářů.

Autor článku

Šéfredaktor portálu Investujeme.cz. Absolvent IES FSV UK. Člen skupiny historického šermu Heraldicus...
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).