Hlavní navigace

Přídavky na děti se sníží nejpotřebnějším!

21. 12. 2006
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Od 1. ledna 2007 dochází ke snížení úředně stanoveného životního minima. Od něj se ale odvíjejí i sociální dávky včetně přídavků na děti. Dochází ale zároveň k úpravě výpočtu nároku na přídavky na děti a jejich výše. Jak dopadnou změny na příjemce dávek podporujících rodiny s dětmi?

V článku „Životní minimum se 1. ledna 2007 sníží o třetinu!“ jsme vás informovali o snížení životního minima, na jehož základě se vypočítává mimo jiné nárok na mnohé sociální dávky a jejich výše. Se snížením životního minima ale zároveň dochází k úpravě výpočtu nároku na přídavky na děti a jejich výše.

Kdo bude mít na přídavky na děti nárok

Na přídavky na děti měly v roce 2006 nárok rodiny, jejichž příjmy nepřekročily trojnásobek životního minima. Na základě životního minima se též počítala výše dávky. Prostým snížením životního minima by došlo ke snížení počtu rodin, které by na přídavek dosáhly, ale také snížení výsledné dávky.

Změna životního minima rodin s dětmi
Složení domácnosti Životní minimum od 1. ledna 2007 Životní minimum v r. 2006 Změna životního minima
1 dospělý, 1 dítě (5 let) 4 480 Kč 6 780 Kč  –2 300 Kč 66,08%
1 dospělý, 2 děti (5 let a 16 let) 6 730 Kč 9 940 Kč  –3 210 Kč 67,71%
2 dospělí, 1 dítě (5 let) 7 080 Kč 9 810 Kč  –2 730 Kč 72,17%
2 dospělí, 2 děti (8 a 16 let) 9 690 Kč 12 540 Kč  –2 850 Kč 77,27%
2 dospělí, 3 děti (5, 8 a 16 let) 11 290 Kč 14 690 Kč  –3 400 Kč 76,86%

Co je ale pro výši nároku na dávky podstatné, je, že se se snížením životního minima zvyšuje hranice příjmů, do níž měla rodina na přídavky na děti nárok. Zatímco ještě v roce 2006 byla hranice stanovena na 3násobek životního minima, od 1. ledna 2007 bude činit 4násobek životního minima. Jak se u modelových rodin změní hranice příjmů, do níž ještě nárok na přídavky na děti mají, ukazuje následující tabulka.

Maximální příjem domácnosti pro nárok na přídavky na děti
Složení domácnosti Od 1. ledna 2007 V r. 2006 Změna maximálního příjmu pro nárok na přídavky na děti
1 dospělý, 1 dítě (5 let) 17 920 Kč 20 340 Kč  –2 420 Kč 88,10%
1 dospělý, 2 děti (5 let a 16 let) 26 920 Kč 29 820 Kč  –2 900 Kč 90,27%
2 dospělí, 1 dítě (5 let) 28 320 Kč 29 430 Kč  –1 110 Kč 96,23%
2 dospělí, 2 děti (8 a 16 let) 38 760 Kč 37 620 Kč 1 140 Kč 103,03%
2 dospělí, 3 děti (5, 8 a 16 let) 45 160 Kč 44 070 Kč 1 090 Kč 102,47%

Zatímco úplné rodiny si budou moci v příštím roce vydělat více, aniž by ztratily na přídavky na děti nárok, neúplné rodiny s jedním dospělým živitelem budou mít maximální hranici příjmu pro přiznání nároku na přídavek na děti nižší. Pokud si například samoživitel/ka pětiletého dítěte vydělal/a měsíčně průměrně 18 tis. Kč, v příštím roce nárok na přídavky na dítě ztratí. Naopak rodina se dvěma živiteli a více dětmi si může vydělat přibližně o 1 000 Kč více.

S maximální hranicí příjmů se mění i pásma příjmů pro zvýšenou, základní a sníženou výměru. Zvýšenou výměru přídavků na děti získaly v roce 2006 rodiny s příjmy do 1,1násobku, základní do 1,8násobku a sníženou do již zmíněného trojnásobku životního minima. V roce 2007 budou pásma posunuta na 1,5násobek, 2,4násobek a čtyřnásobek životního minima. Jak se to projeví v nároku na přídavky na děti pro jednotlivé rodiny, ukazuje tabulka.

Maximální příjem domácnosti pro nárok na zvýšenou, základní a sníženou výměru přídavků na děti
Složení domácnosti Maximální příjem domácnosti v r. 2007 Maximální příjem domácnosti v r. 2006
Zvýšená výměra (do 1,5násobku) Základní výměra (do 2,4násobku) Snížená výměra (do 4násobku) Zvýšená výměra (do 1,1násobku) Základní výměra (do 1,8násobku) Snížená výměra (do 3násobku)
1 dospělý, 1 dítě (5 let) 6 720 Kč 10 752 Kč 17 920 Kč 7 458 Kč 12 204 Kč 20 340 Kč
1 dospělý, 2 děti (5 let a 16 let) 10 095 Kč 16 152 Kč 26 920 Kč 10 934 Kč 17 892 Kč 29 820 Kč
2 dospělí, 1 dítě (5 let) 10 620 Kč 16 992 Kč 28 320 Kč 10 791 Kč 17 658 Kč 29 430 Kč
2 dospělí, 2 děti (8 a 16 let) 14 535 Kč 23 256 Kč 38 760 Kč 13 794 Kč 22 572 Kč 37 620 Kč
2 dospělí, 3 děti (5, 8 a 16 let) 16 935 Kč 27 096 Kč 45 160 Kč 16 159 Kč 26 442 Kč 44 070 Kč

Pro přehlednost následující tabulka ukazuje změnu maximálního příjmu pro přiznání jednotlivých výší přídavků na děti. Plyne z ní potvrzení předchozího zjištění, že nejvíce jsou změnou v přídavcích na děti v souvislosti se změnou životního minima postiženy rodiny samoživitelů, naopak úplné rodiny s více dětmi na změně vydělají.

Změna maximálního příjmu domácnosti pro přiznání přídavků na děti
Složení domácnosti Změna maximálního příjmu domácnosti pro přiznání
zvýšené výměry základní výměry snížené výměry
1 dospělý, 1 dítě (5 let)  –738 Kč  –1 452 Kč  –2 420 Kč
1 dospělý, 2 děti (5 let a 16 let)  –839 Kč  –1 740 Kč  –2 900 Kč
2 dospělí, 1 dítě (5 let)  –171 Kč  –666 Kč  –1 110 Kč
2 dospělí, 2 děti (8 a 16 let) 741 Kč 684 Kč 1 140 Kč
2 dospělí, 3 děti (5, 8 a 16 let) 776 Kč 654 Kč 1 090 Kč

Poznámka: Číslo v tabulce udává, o kolik se sníží (-) nebo může zvýšit (+) maximální příjem domácnosti, aby rodina dosáhla na danou výši přídavků na děti. Například samoživitel/ka s jedním pětiletým dítětem si může vydělat o 738 Kč méně, aby dostávala stále zvýšenou výměru přídavků na děti.

Jaká bude výše přídavků na děti?

Výše přídavků na děti se odvíjí od částek životního minima na potřeby nezaopatřeného dítěte či studenta a výše koeficientu stanoveného zákonem.

Částky životního minima na potřeby dítěte prošly jednak změnou výše částek a jednak došlo ke sjednocení částek pro děti od 6 do 10 let a od 10 do 15 let věku. Porovnání nových a „starých“ částek životního minima ukazuje tabulka.

Změna životního minima na děti
Věk dítěte/nezaopat­řeného studenta Výše životního minima na potřeby dítěte Změna
do 31. 12. 2006 od 1. 1. 2007
do 6 let 1 750 Kč 1 600 Kč  –150 Kč 91,43%
od 6 do 10 let 1 950 Kč 1 960 Kč 10 Kč 100,51%
od 10 do 15 let 2 310 Kč 1 960 Kč  –350 Kč 84,85%
od 15 do 26 let 2 530 Kč 2 250 Kč  –280 Kč 88,93%

S výjimkou dětí od 6 do 10 let, kterým se životní minimum zvyšuje o 10 Kč, dochází ke snížení v průměru cca na 90 %. To ovšem ještě nemusí znamenat snížení přídavků na děti. Dochází totiž zároveň ke zvýšení koeficientů, kterými se životní minimum na děti násobí, aby se vypočítala výsledná částka přídavku na děti.

Změna koeficientu
Nárok na přídavek Koeficient Změna
do 31. 12. 2006 od 1. 1. 2007
ve zvýšené výměře 0,32 0,36 0,04 112,50%
v základní výměře 0,28 0,31 0,03 110,71%
ve snížené výměře 0,14 0,16 0,02 114,29%

Jak se změní výše přídavků na děti po zahrnutí vlivu snížení životního minima a zvýšení koeficientů, ukazuje tabulka přídavků na děti.

Přídavky na děti
Věk nezaopatřeného dítěte Výše přídavku na dítě
od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2006
zvýšená základní snížená zvýšená základní snížená
do 6 let 576 Kč 496 Kč 256 Kč 560 Kč 490 Kč 245 Kč
6 – 10 let 706 Kč 608 Kč 314 Kč 624 Kč 546 Kč 273 Kč
10 – 15 let 706 Kč 608 Kč 314 Kč 740 Kč 647 Kč 324 Kč
15 – 26 let 810 Kč 698 Kč 360 Kč 810 Kč 709 Kč 355 Kč

Pro přehlednost ještě uvádíme tabulku změny výše přídavků na děti pro jednotlivé věkové hranice a výše výměry (zvýšená/základ­ní/snížená).

Změna výše přídavků na děti
Věk nezaopatřeného dítěte Změna přídavků na děti (v Kč) Změna přídavků na děti (v %)
zvýšená základní snížená zvýšená základní snížená
do 6 let 16 Kč 6 Kč 11 Kč 102,86% 101,22% 104,49%
od 6 do 10 let 82 Kč 62 Kč 41 Kč 113,14% 111,36% 115,02%
od 10 do 15 let  –34 Kč  –39 Kč  –10 Kč 95,41% 93,97% 96,91%
od 15 do 26 let 0 Kč  –11 Kč 5 Kč 100,00% 98,45% 101,41%

Přídavky na děti se nejvíce zvýší pro rodiny s dětmi ve věku od 6 do 10 let, které těží ze sloučení se staršími dětmi. Na tomto spojení ale naopak prodělají rodiny s dětmi od 10 do 15 let. U mladších i starších dětí dochází k mírnému nárůstu s výjimkou základní výměry u nejstarších dětí.

skoleni_27_5

Souhrn

Změna ve výpočtu životního minima a úpravy v přídavcích na děti s sebou nesou několik důsledků. Prvním z nich je, že se sníží počet rodin samoživitelů, které budou mít nárok na přídavky na děti, případně se sníží výměra jejich přídavků. Naopak kritérium nároku na přídavky na děti může díky zvýšení hranice příjmů splnit větší množství úplných rodin s dvěma a více dětmi. (To ovšem ještě může zvrátit fakt růstu průměrných mezd.)

Přestože dojde též ke změně výše samotných přídavků na děti, změny nejsou příliš vysoké a jedná se (s výjimkou dětí od 10 do 15 let věku) převážně o mírné zvýšení v řádu jednotek procent.

Anketa

Přídavky na děti vám...

Autor článku

Šéfredaktor portálu Investujeme.cz. Absolvent IES FSV UK. Člen skupiny historického šermu Heraldicus...
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).