Hlavní navigace

Daňové slevy 2016: znáte všechny novinky?

17. 2. 2016
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Jaké jsou novinky v oblasti daňových slev, v jaké výši platí pro letošní rok a jaké částky si můžete uvést do letošního daňového přiznání?

Výše většiny daňových slev se nezměnila. Přece jen ale platí pár novinek, které byste měli znát, pokud nechcete zbytečně platit vyšší daň nebo naopak uplatňovat to, na co už nemáte nárok.

Všechny daňové slevy stanovuje je § 35ba zákona o daních z příjmů (ZDP), § 35bb v případě slevy za umístění a § 35c ZDP pro daňové zvýhodnění.

Sleva na poplatníka

Výše slevy na poplatníka se nijak neměnila, je stále ve výši 24 840 Kč. Toto je jediná sleva, na kterou nemusíte prokazovat nárok. (U zaměstnanců ji podmiňuje podpis prohlášení poplatníka.) Naopak všichni poplatníci ji mohou uplatnit za celý rok i v případě, že nepracovali všech 12 měsíců. Podmínkou je existence zdanitelných příjmů alespoň po část roku.

Sleva pro držitele průkazu ZTP/P

Slevu ve výši 16 140 Kč za rok si může uplatnit držitel průkazu ZTP/P. Nelze ji automaticky nárokovat za celý rok, ale jen za měsíce (pak tedy ve výši 1/12 z částky 16 140 za každý měsíc), na jejichž počátku spadal poplatník do kategorie ZTP/P. Slevu dokládáte průkazem ZTP/P.

Podle sdělení Finanční správy ČR můžete nárokovat slevu pro držitele ZTP/P i v případě, že ještě průkaz fyzicky nemáte, ale už vám přišlo rozhodnutí o jeho přiznání od Úřadu práce ČR. Právě to pak předložíte finančnímu úřadu jako potvrzení o nároku na slevu.

Sleva na vyživovanou manželku/manžela

Slevu na vyživovanou manželku/manžela (dále jen manželku, ale platí i pro registrované páry) si můžete uplatnit v případě, že s vámi žije ve společné domácnosti a její příjmy za minulý rok nepřesáhly hranici 68 000 Kč. Výše slevy je shodná se slevou na poplatníka, tedy 24 840 Kč.

Výjimkou je situace, kdy je druhý z manželů držitelem průkazu ZTP/P, pak se sleva zvyšuje na dvojnásobek, tedy částku 49 680 Kč. Slevu můžete uplatnit i v případě, že zatím průkazku fyzicky nevlastní, ale už úřad rozhodl o jejím vydání. Pak nárok prokážete právě tímto potvrzením od úřadu práce.

Protože rozhodující je výše příjmu za minulý rok, je důležité vědět, co do nich započíst:

 • hrubé příjmy od zaměstnavatele, z podnikání, z nájmu apod.,
 • všechny druhy důchodů,
 • nemocenská,
 • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti,
 • ošetřování člena rodiny,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • peněžitá pomoc v mateřství.

Výčet není kompletní, jedná se o příjmy, u nichž se podle Finanční správy ČR nejčastěji chybuje.

Příjmy, které se do příjmu manželky nezahrnují (úplný výčet):

 • dávky státní sociální podpory (tedy i rodičovský příspěvek a porodné),
 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
 • dávky osobám se zdravotním postižením,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • příspěvek na péči, sociální služby,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
 • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření,
 • stipendium studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči, který je od daně osvobozen.

Nezapomeňte, že tuto slevu nemůže uplatnit OSVČ, která využívá výdajový paušál. Výjimkou je situace, kdy podnikatel je zároveň zaměstnán a součet základů daně, pro které využívá paušál, je nižší než polovina celkového základu daně.

Tato sleva na dani se uplatňuje pouze za celý rok. Zaměstnancům tedy nesnižuje daň při výpočtu záloh během roku, ale uplatní ji až při ročním zúčtování daní nebo při podání daňového přiznání jako OSVČ. Pokud jste nebyli sezdaní po celý minulý rok, můžete slevu nárokovat od měsíce, na jehož počátku už jste byli manželi. Sleva se dokládá čestným prohlášením.

Sleva na částečný a plný invalidní důchod

Poplatníci v invalidním důchodu mají nárok na daňovou slevu ve výši 2520 Kč ročně v případě invalidity I. a II. stupně. Jsou-li zařazeni do III. stupně, mají nárok na slevu ve výši dvojnásobku, tedy 5040 Kč ročně. O tom, jakou slevu v daný měsíc mohou invalidní poplatníci nárokovat, rozhoduje stav na jeho počátku (pro případy, kdy by byli během kalendářního měsíce přeřazeni do jiného stupně invalidity s důsledkem změny výše slevy).

Oprávnění uplatnit slevu dokážete potvrzením o přiznání důchodu a potvrzením o výplatě důchodu od České správy sociálního zabezpečení.

Sleva na studenta

Na další daňovou slevu ve výši 4020 Kč ročně mají nárok poplatníci, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání studiem (v případě vysoké školy platí pro prezenční, distanční i kombinovanou formu) a ještě nedosáhli 26 let. O dva roky déle (sleva se dá uplatnit nejdéle za měsíc dovršení daného věku) si mohou slevu odečítat od daně studenti na doktorském studiu prezenční formou. Opět platí, že o nároku v daném měsíci rozhoduje stav platný na jeho počátku, tedy zda jste byli na počátku měsíce studenty. Slevu prokáže potvrzení o studiu.

Sleva za umístění dítěte

Nejnovější z daňových slev nemá pevně danou částku. Závisí na tom, kolik jste za uplynulý rok zaplatili za tzv. školkovné při umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku (např. mateřská škola, lesní školka, jesličky). Podmínkou je, že s vámi dítě žije ve společné domácnosti. Za minulý rok můžete odečíst maximálně 9200 Kč (sleva se váže na výši minimální mzdy a můžete ji uplatnit za každé umístěné vyživované dítě). I tato sleva se totiž uplatňuje jen jednou za rok, tedy v rámci zúčtování daní nebo při podání daňového přiznání.

Nárok na slevu doložíte potvrzením z příslušného zařízení, kde musí být uvedeno jméno dítěte a výše uhrazeného školkovného (musí jít čistě o školkovné, stravné se nezapočítává). Daň si o ni mohou snižovat i OSVČ uplatňující výdajový paušál.

Podrobnosti o této daňové slevě najdete v článku Sleva na školku: Jak získat 8500 Kč krok za krokem.

Pro rok 2016 došlo u této slevy k výrazným změnám. Tím, že vzrostla minimální mzda, zvýšilo se i letošní maximum, které můžete za uhrazené školkovné odečíst, a to na 9900 Kč. Zvýšení hranice ale pocítíte až za rok při příštím zúčtování daní či podání daňového přiznání.

Kromě toho ale došlo ke změně definice předškolního zařízení, za které se nyní pokládá mateřská škola (dle školského zákona) či obdobné zařízení v zahraničí, dále zařízení služby péče o dítě v dětské skupině (ale jen ta registrovaná u MPSV) a zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění. V posledním případě můžete školkovné odečíst, pokud, jak uvádí zákon, charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou v mateřské škole (dle školského zákona) nebo zařízení služby péče o dítě v dětské skupině.

Podle čeho určit, zda si budete moci uplatnit tuto daňovou slevu i příští rok? Podrobnosti najdete v článku Kdo si od letošního roku už nemůže uplatnit školkovné?

Sleva na děti (daňové zvýhodnění)

Jak už jsme uvedli výše, pravidla daňového zvýhodnění upravuje § 35c ZDP. Snížit si o ně daň může poplatník, který s vyživovaným dítětem žije ve společné domácnosti (vždy ale jen jeden rodič). Daňové zvýhodnění nemůže využít naopak OSVČ uplatňující výdajový paušál (s výjimkou situace, kdy je podnikatel zároveň zaměstnán a součet základů daně, pro které využívá paušál, je nižší než polovina celkového základu daně).

Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě, které s vámi žije ve společné domácnosti. Slevu uplatníte ještě za měsíc, kdy dovrší 18. rok. Dále pak i zletilé dítě do 26 let věku (včetně), které se soustavně připravuje na budoucí povolání a nepobírá invalidní důchod třetího stupně.

Pro letošní rok zatím zůstávají daňové slevy na dítě ve stejné výši jako minulý rok:

 • 13 404 Kč ročně na první dítě,
 • 15 804 Kč na druhé dítě,
 • 17 004 Kč na třetí a další dítě.

Vláda ovšem slibuje jejich zvýšení. To mělo platit už od začátku letošního roku, návrh ale nestihl projít legislativním procesem. Politici slibují, že změny by měly platit zpětně od počátku roku. Do budoucna se počítá s následující úpravou slev (pro rok 2016 a 2017 jde zatím jen o předpoklad):

Výše slevy dle počtu dětí 2014
(za měsíc/za rok)
2015 a 2016
(za měsíc/za rok)
2016 – předpoklad
(za měsíc/za rok)
2017 – předpoklad
(za měsíc/za rok)
Sleva na 1. dítě 1117 Kč/13 404 Kč 1117 Kč/13 404 Kč 1117 Kč/13 404 Kč 1117 Kč/13 404 Kč
Sleva na 2. dítě 1117 Kč/13 404 Kč 1317 Kč/15 804 Kč 1417 Kč/17 004 Kč 1617 Kč/19 404 Kč
Sleva na 3. dítě 1117 Kč/13 404 Kč 1417 Kč/17 004 Kč 1717 Kč/20 604 Kč 2017 Kč/24 204 Kč

I u daňové slevy na dítě platí, že se zvyšuje na dvojnásobek, pokud to je držitelem průkazu ZTP/P (a opět platí, že lze vyšší slevu nárokovat i bez průkazu ZTP/P, pouze s rozhodnutím úřadu o jeho přiznání):

skoleni_13_10

 • 26 808 Kč na první dítě,
 • 31 608 Kč na druhé dítě,
 • 34 008 Kč na třetí a další dítě.

Pořadí dětí tak, jak je uvádíte do daňového přiznání, nemusí korespondovat s pořadím, v jakém se skutečně narodily. Proto pokud máte více dětí a jedno se např. narodilo teprve v průběhu minulého roku a vy slevu můžete uplatnit jen za část roku, dejte toto dítě na první místo, jinak přijdete o více peněz. Stejně tak pokud máte dítě s průkazem ZTP/P, zařaďte jej až na poslední místo tak, abyste maximalizovali výši slevy. Podrobněji se tématu věnujeme v článku Za dítě ZTP/P můžete využít vyšší slevu na dani. Stačí změnit pořadí.

Daňové zvýhodnění vás může jako jediná daňová sleva po odečtení od daně dostat až „do mínusu“, kdy budete čerpat tzv. daňový bonus. Ten činí maximálně 60 300 Kč a podmínkou pro jeho čerpání je výše zdanitelných příjmů (s výjimkou ostatních příjmů) v minulém roce ve výši nejméně 55 200 Kč (šestinásobek minimální mzdy). Pro rok 2016 se částka zvyšuje na 59 400 Kč.

Pro prokázání nároku na slevu na dítě musíte dodat potvrzení od zaměstnavatele druhého z manželů, jestli si a v jaké výši ten uplatňuje daňové zvýhodnění na některé z vašich dětí. OSVČ dokládají místo tohoto potvrzení čestné prohlášení. U dětí, které dosáhly 18 let, musíte dodat i potvrzení o studiu, u dětí se ZTP/P průkaz či potvrzení o jeho přiznání.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).