Hlavní navigace

Jak se vyznat v přehledu a potvrzení k životnímu pojištění?

15. 2. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Každý rok ve schránce najdete přehled stavu pojistné smlouvy o životním pojištění a možná i potvrzení o zaplaceném pojistném. Už se v nich za ta léta vyznáte?

Dostáváte je do schránky každý rok. To ale neznamená, že už jste se jim za tu dobu naučili rozumět. Co vám pojišťovna píše v přehledu stavu pojistné smlouvy o životním pojištění a přehledu o zaplaceném pojistném?

Přehled stavu smlouvy: kdy ho čekat ve schránce?

Přehled stavu pojistné smlouvy o životním pojištění by vám pojišťovna měla zasílat pravidelně každý rok. Některé rekapitulaci posílají začátkem nového roku, protože přehled vyhotovují k 31. prosinci. Takto postupuje například Česká podnikatelská pojišťovna, Kooperativa pojišťovna a Pojišťovna České spořitelny.

Jiné přehledy zasílají k výročí smlouvy. Ne tedy ke konci kalendářního roku, ale k výročí vaší smlouvy podle data jejího sjednání. Takto své klienty obesílá například Allianz pojišťovna, AXA ČR či MetLife pojišťovna. Wüstenrot pojišťovna pak výpisy zpracovává na konci prvního čtvrtletí.

Některé pojišťovny dokumenty zasílají i elektronicky nebo se klienti na aktuální stav smlouvy mohou podívat sami ve speciálních aplikacích na klientských portálech (např. UNIQA a její myUNIQA nebo ČSOB Pojišťovna).

Někdy s výpisem dostanete také průvodní dopis, kde najdete potřebné kontakty a vysvětlivky. Komerční pojišťovna zasílá k přehledu i komentář k vývoji na finančních trzích.

Co v něm najdete?

Přehled stavu pojistné smlouvy o životním pojištění je zasílán vždy pojistníkovi, tedy tomu, kdo pojištění sjednal a je oprávněn se smlouvou disponovat. (Pojistník ale nemusí být vždy příjemcem pojistného plnění.)

V přehledu o stavu smlouvy jsou uváděny veškeré údaje o pojištění, platbách a výběrech a (případném) zhodnocení ve sledovaném roce, včetně nákladů na pojištění.

Kromě začátku, konce a doby trvání pojištění se zde uvádí výše pojistného podle frekvence placení, pojistná částka pro případ smrti, výplaty z kapitálové hodnoty v daném roce, průměrné roční zhodnocení, stav kapitálové hodnoty jednotlivých investičních fondů a sjednaný poměr rozložení. Dále připsané zhodnocení v uvedeném roce, stav kapitálové hodnoty ke konci roku, maximální možná výplata ke konci roku, odkupné ke konci roku, náklady na pojistné služby v daném roce a případný bonus.

Tzv. odkupné je hodnota, kterou vám pojišťovna vyplatí, pokud byste smlouvu ke konci roku předčasně ukončili.

Bonusy udělují některé pojišťovny za bezeškodní průběh nebo za věrnost. V přehledu je proto vůbec mít nemusíte.

Kapitálovou hodnotu tvoří z části vámi placené pojistné (spořicí složka po odečtení nákladů na krytí a poplatků) a podíl na zisku, tedy zhodnocení, která vám připisuje pojišťovna. Dostanete ji při konci pojištění.

Kromě výše zmíněných údajů najdete v rekapitulaci také:

  • běžné a mimořádné zaplacené pojistné v daném roce,
  • případný příspěvek zaměstnavatele v daném roce,
  • datum, do kdy máte na své smlouvě zaplaceno běžné pojistné,
  • pojistné uhrazené na krytí různých druhů rizik.

Výpis není napříč trhem nijak standardizovaný, každá pojišťovna si jej tvoří jinak, a proto všude nenajdete všechny zmíněné informace.

Abyste měli lepší představu, poprosili jsme pojišťovny, ať nám tento výpis za imaginárního klienta pošlou. Některé odmítly s tím, že jde o interní záležitost, jiným se nedařilo generovat výpis na imaginárního klienta, protože to systém nepřipouští. Wüstenrot zrovna nyní mění šablonu pro tento dokument, proto již nechtěla zasílat původní verzi, která nebude aktuální. Většina pojišťoven nám ale své výpisy zaslala. Podívejte se, jak vypadají.

Pravidelný přehled plateb na životní pojištění

Přehled o zaplaceném pojistném na životní pojištění do schránek musíte logicky dostávat na začátku roku, abyste jej mohli donést zaměstnavateli do 15. února pro roční zúčtování daní nebo ho přiložit k daňovému přiznání. Právě toto potvrzení dokazuje, že je váš nárok na odpočet od základu daně oprávněný. Pojišťovny, které posílají rekapitulace pojistných smluv začátkem roku, většinou oba dokumenty zašlou najednou.

Jeho obsah není nijak složitý a pojišťovny zde přehledně vypisují vaše platby na pojistné, které můžete odečíst od vašeho daňového základu.

Už od roku 2015 ale platí, že daňový odpočet za uhrazené platby na životní pojištění můžete uplatnit, jen pokud máte smlouvu neumožňující mimořádné výběry prostředků.

Odečíst si od základu daně z příjmů platby na životní pojištění můžete, pokud:

  • je ve smlouvě sjednána výplata pojistného plnění nejdříve v kalendářním roce, kdy dosáhnete 60 let,
  • je v pojistné smlouvě sjednáno riziko „dožití“ nebo riziko „smrti nebo dožití“,
  • je pojištění sjednáno minimálně na dobu 5 let,
  • je pojistník totožný s pojištěnou osobou, 
  • pojistná smlouva neumožňuje předčasné (mimořádné) výběry prostředků.

Abyste byli při uplatnění odpočtu úspěšní, nestačí pro to jen to, že k žádnému mimořádnému výběru během roku nedošlo. Musíte za minulý rok přímo doložit, že se jedná o smlouvu, která takový výběr neumožňuje.

Pokud jste si ponechali na své smlouvě možnost mimořádných výběrů, už vám přehled o zaplaceném pojistném do schránky nepřijde, protože nemáte nárok si platby odečítat od základu daně.

V ostatních případech už byste ho měli mít ať už písemně, nebo elektronicky. Pokud ne, kontaktujte svou pojišťovnu. Aby byl postup pojišťoven jednotný, vydalo Generální finanční ředitelství možný nový vzor „Potvrzení o zaplaceném pojistném na soukromé životní pojištění“. V případě elektronické písemnosti není nutný zaručený elektronický podpis, originální razítko a podpis. Akceptovatelné je elektronické potvrzení, jestliže se prokazatelně jedná o písemnost doručenou konkrétnímu klientu dané pojišťovny, vysvětlila Dagmar Kučerová, redaktorka našeho sesterského serveru Podnikatel.cz v článku Čím doložit životní pojištění za rok 2015.

Možný vzor Potvrzení o zaplaceném pojistném na soukromé životní pojištění si můžete stáhnout na webu Podnikatel.cz.

K problematice daňové uznatelnosti smluv se každá pojišťovna postavila trochu jinak. Jak to udělala ta vaše? To zjistíte z webu České asociace pojišťoven, která zde má přehled postupů jednotlivých pojišťoven.

Od daňového základu si pak můžete odečíst maximálně 12 000 Kč (od roku 2017 by se měla částka zvýšit na 24 000 Kč) podle skutečné výše vašich plateb. Při maximálním odpočtu na dani ušetříte 1800 Kč (15 % z 12 000 Kč). Pokud byste náhodou měli více smluv, které splňují podmínky pro odpočet, je možné odečty z jednotlivých daňových potvrzení sčítat právě do částky 12 000 Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).