Hlavní navigace

Daně pro firmy ve světě v roce 2007

15. 1. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Výnos z daně z příjmů právnických osob je důležitým finančním zdrojem pro státní rozpočty všech zemí světa. V posledních letech dochází v Evropě ke snižování sazby daně z příjmů právnických osob. Jaké jsou sazby daně v Evropě a ve světě v letošním roce?

Vlády se snaží vytvářet firmám co nejvýhodnější prostředí k dalšímu investování peněžních prostředků a zaměstnávání dalších pracovníků. Rozdíly v konstrukci a zásadách přímých daní jsou v současné době skrytou formou státních podpor jednotlivých členských států.

Kromě sazby daně je důležité, které náklady jsou daňově odpočitatelné, a z jaké částky se tedy daň bude počítat. Efektivní zdanění tak rozhodně neodpovídá pouze výši daňové sazby.

Zahraniční investoři volí pro svou firmu zemi s nízkým daňovým zatížením a nízkými mzdovými náklady na pracovní sílu. Pro náročné technologie však hrají ještě důležitější roli schopní a výkonní zaměstnanci, dobrá infrastruktura a dobře nastavené podnikatelské prostředí (jak po stránce legislativní, tak po stránce podnikatelské etiky).

Evropa: nejvyšší daň ve Španělsku, nejnižší na Kypru

V posledních letech dochází v Evropě ke snižování daně z příjmu právnických osob. Důvodem v západoevropských zemích je především udržení významných domácích firem v zemi a zamezení jejich odchodu do zemí s nižšími daněmi a levnější pracovní silou, ve východoevropských zemích jde o snahu přilákat zahraniční investory.

V Evropě se sazba daně pohybuje od 35 % (Malta a Španělsko) až po pouhých 10 % na Kypru. Na Kypru jsou navíc od daně osvobozeny dividendy, zisk z prodeje cenných papírů, za určitých podmínek zisky z poboček v zahraničí. Je zde navíc celá řada odpočitatelných položek, které snižují daňový základ, a efektivní daňová zátěž společností je tak ještě podstatně nižší (mezi odčitatelné položky patří charitativní příspěvky či výdaje na reprezentaci).

Velmi nízké daně platí rovněž společnosti v Irsku a zemích východní Evropy, které se snažily snížením daní přitáhnout zahraniční investory a nastartovat ekonomický růst. V pobaltských zemích a na Slovensku je spolu s Irskem a Kyprem nejnižší daňové zatížení v Evropě (pod 30 % k HDP, průměr v EU je přitom těsně pod 40 %).

Za posledních deset let vykázalo v Evropě nejvyšší průměrný roční růst HDP Irsko. Nízké daně přitom byly jedním z důležitých podpůrných opatření (daň z příjmů právnických osob klesala z 24 % v roce 2000 na 12,5 % v roce 2003). Hlavním ekonomickým tahounem potom byl lidský kapitál – vzdělaní a kvalifikovaní občané.

Ostatní země světa

V největší zemi Jižní Ameriky – Brazílii je sazba daně z příjmů právnických osob ve výši 34 %. V ekonomickém rivalovi – Argentině je sazba daně 35 %. Dlouhodobým problémem všech zemí v Jižní Americe je však nízká platební morálka daňových poplatníků a kvetoucí „šedá ekonomika“.

Země Jižní Ameriky jsou zadlužené a v minulosti prošly měnovou krizí. Státní správa je ve všech zemích málo organizovaná, nepružná.

Nejvyšší daň z příjmů právnických osob v Asii je v Indii (40 %) a na Filipínách (35 %). Z afrických zemí máme v tabulce uvedeny ty nejvyspělejší: Egypt (40 %), Maroko (35 %) a Jihoafrickou republiku (30 %).

V mimoevropských zemích je výtěžek na dani z příjmů právnických osob hlavním zdrojem státního rozpočtu (sociální pojištění ve většině zemí není zavedeno, daň z přidané hodnoty a daň z příjmů fyzických osob je nízká, stejně jako platební morálka drobných živnostníků).

Čína a Indie – nejatraktivnější trhy

V posledních letech se všechny vyspělé zahraniční společnosti orientují při dalším rozvoji na nejatraktivnější trhy současnosti – Čínu a Indii.

Čína za posledních 5 let vykázala vysoký ekonomický růst, každoročně v průměru o 9 %. Zahraniční obchod končil vždy aktivním saldem. V roce 2001 se stala Čína členem WTO, čímž se částečně uvolnil čínský trh.

Nejperspektivnější pro zahraniční investory jsou v současné době oblasti, které se začínají otevírat zahraničnímu kapitálu – tj. finanční sektor, domácí obchod a distribuce, služby cestovních kanceláří a tzv. high-tech obory, především informační technologie. Velice zajímavé jsou pro zahraniční investory projekty, jejichž realizace se připravuje v souvislosti s přípravami olympijských her v Pekingu (v roce 2008), Světové výstavy (v roce 2010) a závodů vozů Formule 1 v Šanghaji.

Sazba daně u právnických osob činí 33 % (30 % plyne do centrálního rozpočtu, zbylá 3 % do obecního rozpočtu). Společnosti mající sídlo v podporovaných lokalitách mohou na dani odvádět méně. Společnosti se sídlem v Číně odvádějí daň z celkového příjmu nabytého po celém světě, ostatní pouze z příjmu nabytého na území Číny.

Zahraniční podniky s předpokládanou výrobou delší než 10 let mohou požádat daňový úřad o osvobození z daně z příjmu v prvních dvou letech, kdy produkují zisk. V dalších třech letech potom o 50% snížení daně. Podniky provozující pokrokové technologie mají zaručeno placení poloviny daňové sazby (ne však nižší než 10 %) po dobu dalších tří let ode dne, kdy vypršelo jejich daňové osvobození nebo období, po které platí snížená daň.

Chcete se podílet na ziscích firem? Investujte do akcií!

Indická vláda se snaží vyvolat důvěru u zahraničních investorů a přilákat je do země. Zajímavostí je, že domácí firmy odvádí daň z příjmu právnických osob ve výši 35%, kdežto zahraniční společnosti ve výši 40 % (existují však výjimky při investování v pobídkových režimech).

skoleni_29_6

Modernizace země bez zahraničních investicí je nemyslitelná. I přes byrokratické překážky je možné konstatovat, že je pro svůj obrovský trh a současný mimořádný ekonomický růst (v posledních třech letech těsně pod 10 %) Indie velmi lákavou lokalitou pro umístění volných investic velkých společností. Problémem ovšem stále zůstává slabá infrastruktura či nedostatečné indické právní předpisy.

Základní sazba daně z příjmů právnických osob ve světě(rok 2007)
Země Sazba daně (v %)
Egypt 40
Indie 40 a 35
Kanada 36
Argentina 35
Malta 35
Maroko 35
Pákistán 35
Filipíny 35
Španělsko 35
USA 35
Zambie 35
Brazílie 34
Belgie 34
Francie 33.33
Čína 33
Itálie 33
Nový Zéland 33
Izrael 31
Austrálie 30
Indonésie 30
Japonsko 30
Thajsko 30
Velká Británie 30
Nizozemí 29,6
Mexiko 29
JAR 29
Řecko 29
Norsko 28
Vietnam 28
Portugalsko 27,5
Finsko 26
Rakousko 25
Německo 25
Slovinsko 25
Taiwan 25
Česko 24
Dánsko 24
Rusko 24
Estonsko 22
Saudská Arábie 20
Singapur 20
Turecko 20
Polsko 19
Slovensko 19
Hong Kong 17,5
Maďarsko 16
Rumunsko 16
Bulharsko 15
Lotyšsko 15
Litva 15
Irsko 12,5
Kypr 10

Pramen: The World Wide Tax and Tax Source Network 2007

Anketa

Daň z příjmů právnických osob v ČR považujete za...

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).