Hlavní navigace

Daň z nemovitých věcí 2017: co byste měli vědět?

9. 1. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Kdo letos musí podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, kdo se musí přiznat elektronicky a do kdy formulář podat?

S lednem pravidelně informujeme o povinnostech, které vznikají poplatníkům daně z nemovitých věcí. Letos tomu nebude jinak.

Kdo musí podat daňové přiznání?

Povinnost se přiznat platí zejména pro ty, kteří minulý rok nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku, ale i pro poplatníky, kteří na v minulosti přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali. Rozhodující je, zda došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě obnovy katastrálního operátu. I část budovy nebo inženýrské stavby, je-li dokončená a užívaná, je předmětem zdanění, informovala Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Poplatníci, kteří nemovitou věc naopak darovali, prodali nebo jinak pozbyli,to musí oznámit finančnímu úřadu. V případě, že už z výše zmíněných důvodů nejste majiteli některé nemovitosti, ale v tomtéž kraji ještě jinou vlastníte, musíte podat dílčí daňové přiznání.

Přiznávat se naopak nemusíte v případě, že jste tak učinili v uplynulých letech a od té doby se skutečnosti rozhodné pro stanovení daně nijak nezměnily. Změna místního koeficientu, který určuje obec, nebo změna ceny půdy, povinnost podání daňového přiznání nezakládá. Tyto změny finanční úřad automaticky zohlední při výpočtu daně na aktuální rok.

Do kdy se musíte přiznat?

Řádný termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí letos končí v úterý 31. ledna 2017. V případě, že změna zakládající povinnost podat daňové přiznání proběhla v minulém roce, ale zápis do katastru se uskuteční až letos, máte na podání přiznání delší lhůtu. Tiskopis musíte odevzdat nejpozději do tří měsíců po tom, ve kterém byly změny zapsány do katastru nemovitostí.

Pokud řádný termín pro podání přiznání propásnete, ještě pět dní poté to můžete napravit bez pokuty. Pátý den už ale musíte zajistit doručení úřadu, nikoli pouze odeslání z pošty. Delší prodlení už znamená penále ve výši 0,05 % stanovené daně za každý den v prodlení (max. 5 % vyměřené daně, nejvýš ale 300 tis. Kč). Správce daně vám sankci nepředepíše, pokud nedosáhne 200 Kč.

Jestliže daňové přiznání nepodáte vůbec a nereagujete na výzvu finančního úřadu, zaplatíte penále, které činí minimálně 500 Kč. (Pokuta může být poloviční v případě, že formulář stihnete podat do 30 dní po uplynutí řádné lhůty a správce daně u vás neeviduje žádné prodlení s jinou povinností.)

Někteří jen elektronicky

Máte-li jako daňový subjekt (nebo váš zástupce) zpřístupněnou datovou schránku, musíte podat daňové přiznání elektronicky, přesněji datovou zprávou. Ideálně tak můžete učinit prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), která zkontroluje i formální správnost vyplněného formuláře. Všechny šablony, formuláře a odkazy najdete na Měšci v sekci daňové formuláře ke stažení – komplet.

Výjimka platí pro dílčí daňová přiznání, která je možné podávat pouze v listinné podobě, protože zde správce daně nestanovil formát a strukturu datové zprávy.

Do kdy daň zaplatit a jak?

Do kdy přiznání nejpozději podat, už víme. U daně z nemovitých věcí však neplatí, tak jako u daně z příjmů, že s koncem řádného termínu musíte mít daň i uhrazenou. Daň z nemovitých věcí letos musíte zaplatit nejpozději do 31. května (chovatelé ryb a zemědělci do konce srpna). O výši daňové povinnosti budete tradičně informováni složenkou.

Pokud nezaplatíte daň do 31. května, máte ještě čtyři dny na nápravu bez sankce. Pátý den (na rozdíl od podání daňového přiznání, kde sankce začíná běžet až šestý den po řádném termínu) začne nabíhat úrok z prodlení ve výši repo sazby stanovené centrální bankou zvýšené o 14 procentních bodů za každý den prodlení.

Stále platí, že přesáhne-li daňová povinnost 5000 Kč, můžete si její platbu rozdělit na dvě splátky, přičemž druhou část je nutné uhradit do konce listopadu.

Od minulého roku můžete kromě tradičních způsobů (hotově na pokladně finančního úřadu, převodem z účtu, složenkou) daň z nemovitých věcí zaplatit i přes SIPO. Pokud se vám tento způsob zamlouvá, musíte se k němu přihlásit nejpozději do termínu pro podání přiznání na příslušném formuláři. Odkaz i návod na jeho vyplnění najdete v článku Daň z nemovitých věcí nově zaplatíte přes SIPO.

Místo složenkou informaci na e-mail

Od letošního zdaňovacího období mohou všichni poplatníci, kteří tuto daň neplatí přes SIPO (a právnické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku), požádat o zasílání informací pro platbu daně na e-mail.

Údaje zaslané na e-mail (v PDF) budou obdobné jako na alonži složenky:

  • stanovená daň,
  • výše nedoplatku/přeplatku,
  • údaje pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací.

Máte-li o službu zájem, podejte na příslušný finanční úřad nejpozději do 15. března 2017 vyplněnou Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem. Na to konto už vám správce daně nepošle složenku, ale pouze e-mail.

V žádosti můžete uvést jen jednu e-mailovou adresu. Pokud jste poplatníky daně u více finančních úřadů (vlastníte nemovitosti ve více krajích), musíte podat žádost na každý finanční úřad zvlášť.

Nezapomněli jste na loňské změny? Shrnuli jsme je v článku Daň z nemovitých věcí: co se mění?

CHP22

Přiznání za každý kraj s vaší nemovitostí

Příslušnost k určitému finančnímu úřadu se v případě daně z nemovitých věcí určuje odlišně. Podrobně jsme systém popsali v článku Daň z nemovitostí a změny.

Vlastníte-li na území jednoho kraje více nemovitostí, soustředí se vaše daňová povinnost za všechny tyto nemovitosti do jednoho spisu a daň platíte opět souhrnně za celý kraj. Máte-li nemovitosti v různých krajích, budete podávat přiznání a platit daň za každý takový kraj.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).