Hlavní navigace

Zdravotní pojištění 2017: vyšší zálohy i nová čísla účtů

5. 1. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Už jste si změnili trvalý příkaz na zdravotní pojištění? Kromě minimální zálohy se mění i účet, kam musíte peníze posílat.

Nový rok přinesl řadu změn, mezi nimi i novinky do oblasti zdravotního pojištění. V tomto článku si je přehledně shrneme.

Nové zálohy nejen pro OSVČ

Nová výše minimálních záloh pro zdravotní pojištění vychází z průměrné mzdy pro následující rok. Tu stanovuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhláškou pomocí všeobecného vyměřovacího základu (za rok 2015) a přepočítacího koeficientu pro jeho úpravu (ze statistik za první pololetí roku 2016), které mají vyjádřit růst průměrných mezd. Průměrná mzda je výsledkem součinu všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu.

Průměrná mzda pro letošní rok je 28 232 Kč jako součin všeobecného vyměřovacího základu ve výši 27 156 Kč a přepočítacího koeficientu 1,0396 (zaokrouhlujeme ji na celé Kč nahoru).

Vyměřovací základ pro výpočet záloh na zdravotní pojištění tvoří jednu polovinu dosažených příjmů po odečtení výdajů, ať už skutečně vynaložených, nebo uplatněných paušálem. Sazba zdravotního pojištění je pak 13,5 % z vyměřovacího základu.

Minimální záloha na zdravotní pojištění se odvozuje právě od všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu a poté opět ze sazby pro pojistné ve výši 13,5 %. Vypočítáme ji tedy jako polovinu částky průměrné mzdy, kterou násobíme sazbou 13,5 %. Nová výše zálohy činí 1906 Kč po zaokrouhlení na celé Kč nahoru (minimální měsíční vyměřovací základ činí 14 116 × 13,5 %). Maximální vyměřovací základ není u zdravotního pojištění stanoven.

Vyšší zálohy pro osoby bez zdanitelných příjmů

Minimální zálohy na zdravotní pojištění vzrostou také osobám bez zdanitelných příjmů (OBZP), jejichž vyměřovacím základem je zase minimální mzda. I ta se letos zvýšila (11 000 Kč) a nová záloha na zdravotní pojištění u těchto osob proto činí 1485 Kč měsíčně.

Do kategorie osob bez zdanitelných příjmů patří zejména:

 • nezaměstnaní, kteří nejsou v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání,
 • ženy (event. muži) v domácnosti, kteří nepaří mezi osoby, za které platí pojistné stát – tedy nepečují celodenně osobně a řádně alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku ani nepobírají žádný důchod z důchodového pojištění ani nejsou v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání,
 • studenti na střední nebo vysoké škole v ČR, která nebyla ministerstvem školství označena jako soustavná příprava na budoucí povolání (některé jazykové školy, rekvalifikační kurzy apod.)
 • studenti, kteří studují na střední nebo vysoké škole v cizině, která nebyla ministerstvem školství postavena na roveň studia v ČR, a neprovedli oznámení o dlouhodobém pobytu,
 • studenti starší 26 let,
 • absolventi střední školy, kteří po ukončení školy nenastoupí ihned po prázdninách do zaměstnání, nepřihlásí se mezi uchazeče o zaměstnání nebo nezačnou podnikat,
 • absolventi vysoké školy, kteří nepokračují ve studiu a nenastoupí do zaměstnání nebo nezačnou podnikat ihned po ukončení kalendářního měsíce následujícího po složení státní závěrečné zkoušky,
 • členové náboženského řádu bez příjmu.

Vyšší zálohy za státní pojištěnce

Nařízením vlády č. 181/2016 Sb., o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát, se od ledna zvýšil také vyměřovací základ na veřejné zdravotní pojištění pro státní pojištěnce. Pro platby na zdravotní pojištění placené státem tak nově platí vyměřovací základ 6814 Kč (za rok 2016 to bylo 6444 Kč), což znamená měsíčně pojistné ve výši 920 Kč (za rok 2016 to bylo 870 měsíčně).

Za státní pojištěnce se považují například:

 • děti do ukončení jejich povinné školní docházky,
 • studenti do 26. roku, pokud se soustavně připravují na své budoucí povolání,
 • ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené,
 • osoby, které pobírají některý z důchodů,
 • uchazeči o zaměstnání, pokud jsou v evidenci úřadu práce, atd.

Kompletní seznam osob, za které platí pojistné stát, najdete v § 7 odst. 1) zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Zálohu na zdravotní pojištění je nutné uhradit do 8. dne následujícího měsíce a nová výše se platí vždy od ledna. Své zdravotní pojišťovně tedy musíte poslat minimálně 1906 Kč (OBZP 1485 Kč) nejpozději do 8. února 2017.

skoleni_29_6

Nová čísla účtů zdravotních pojišťoven

Až si budete měnit trvalý příkaz na novou minimální zálohu, nezapomeňte změnit i číslo účtu. Zdravotní pojišťovny totiž musí do 10. února 2017 zrušit své účty u komerčních bank a vytvořit si nové účty u České národní banky. Změna vychází z novely zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Nová čísla účtů zdravotních pojišťoven
Zdravotní pojišťovna Číslo účtu pro OSVČ a OBZP Číslo účtu pro zaměstnavatele
111 Všeobecná zdravotní pojišťovna Jihomoravský kraj a Vysočina 1112001651/0710,
Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský 1112003761 /0710,
Královéhradecký a Pardubický 1112005521 /0710,
Ústecký a Liberecký 1112003411 /0710,
Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský 1112009311 /0710,
Praha a Středočeský 1112001221 /0710
Jihomoravský kraj a Vysočina 1111009651/0710,
Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský 1111000761/0710,
Královéhradecký a Pardubický 1111002521/0710,
Ústecký a Liberecký 1111000411/0710,
Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský 1111006311/0710,
Praha a Středočeský 1111009221/0710
201 Vojenská zdravotní pojišťovna 2010201091/0710 2010201091/0710
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 2050203761/0710 pro OSVČ
2050406761/0710 pro OSVČ
2050502761/0710 pro OBZP
2050000761/0710
2050107761/0710
207 Oborová zdravotní pojišťovna 2070101041/0710 2070101041/0710
207 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 2092101181/0710 pro OSVČ
2092101181/0710 pro OBZP
2092101181/0710
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 2110102031/0710 2115106031/0710
213 Revírní bratrská pojišťovna  2130203761/0710 pro OSVČ
2130502761/0710 pro OBZP
2130000761/0710

Všechny zdravotní pojišťovny už mají účty u centrální banky zřízené, takže si trvalé příkazy můžete změnit už nyní. Povinně na nové účty musíte zálohy na zdravotní pojištění posílat od února. Změna se týká OSVČ, zaměstnavatelů i osob bez zdanitelných příjmů, které mají často shodné účty s podnikateli (OSVČ). Pozor by si měli dát pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny, která jako jediná zřídila účty pro jednotlivé kraje zvlášť.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).