Hlavní navigace

Co všechno můžete vy a vaše rodina získat od zaměstnavatele za pracovní cestu do zahraničí?

3. 9. 2018
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Cestovními náhradami zdaleka nejsou jen stravné a jízdné. Víte, že cestovní náhrady v zahraničí mohou dostávat od vašeho zaměstnavatele i vaši rodinní příslušníci?

Součástí pracovní náplně některých zaměstnanců je pravidelné, třeba i každodenní, cestování do zahraniční. Někteří tam jezdí v zájmu svého zaměstnavatele pracovat jen výjimečně, jednorázově, ale jsou k práci do zahraničí vysláni třeba na dlouhou dobu. Pro většinu zaměstnanců je služební cesta do zahraničí nebo pobyt tam zpestřením jejich práce a těší se na ni. Někomu však může naopak vadit. O tom, kdy lze odmítnout pracovní cestu, a to zvláště do zahraničí, jsme psali v článku Kdo může odmítnout vyslání na pracovní cestu?

Valutové diety

Krom poznávání cizích zemí, jejich krás a zvyků tamních lidí se pracovní výjezdy do zahraničí těší spíše oblibě také proto, že je s nimi spojena celá řada nároků na cestovní náhrady, které mohou být někdy velkým přilepšením k výdělku (při dlouhodobém pobytu v zahraničí si jakožto skromný zaměstnanec můžete i dost našetřit).

Nejznámější a nejtypičtější náhradou jsou tzv. diety. Zaměstnavatel je povinen vám v případě, že vás vyslal na pracovní cestu mimo ČR, kompenzovat zvýšené stravovací výdaje. O jejich poskytování jsme psali již vícekrát, zvláště v souvislosti s jejich více či méně pravidelnou valorizací vždy k 1. lednu kalendářního roku. Sazby zahraničního stravného nemusejí být vždy valorizovány. Mohou být také sníženy, nejčastěji se však vůbec nemění. Každý rok jsou však nově vyhlašovány. Naposledy jsme o tom informovali v článku Jaké diety dostanete v roce 2018 za zahraniční pracovní výjezd? V tomto článku kromě aktuální výše sazeb stravného ve valutách naleznete i informace o krácení stravného, pokud vám zaměstnavatel zajistí stravování v zahraničí sám a nemusíte si jídlo a pití kupovat. Taktéž informace o nižších sazbách stravného, pokud jedete do zahraničí jenom na krátký čas, pokud se doba vaší práce nebo jiné činnosti v zahraničí počítá jenom na hodiny. (O tom jsme podrobně psali i v dalších článcích.)

Dále vám musí zaměstnavatel proplatit samozřejmě zejména jízdní výdaje, výdaje za ubytování a nutné další výdaje. Dokonce můžete dostávat i kapesné, a to až ve výši 40 % stravného – psali jsme o tom v článku Jak získat kapesné při pracovní cestě do zahraničí?

Pracujete pro soukromníka, nebo pro stát?

Vaše nároky se liší podle toho, zda pracujete pro soukromníka, tedy v privátním sektoru, podnikatelské sféře, anebo ve státní a veřejné správě, tedy v rozpočtovém sektoru. Jinak a přesněji řečeno, zda pracujete u zaměstnavatele jmenovaného v § 109 odst. 3 ZP. Tedy zda vaším chlebodárcem je stát, územní samosprávný celek – obec nebo kraj, státní fond, příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů, školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona nebo regionální rada regionu soudržnosti. Pokud pracujete u těchto posledně jmenovaných organizací, pak za svou práci dostáváte plat, pokud pracujete v soukromém sektoru, jste odměňováni mzdou.

Pokud dostáváte plat, jsou vaše nároky upraveny vedle zákoníku práce též v nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí. Vám zaměstnavatel může poskytovat ještě náhradu za zvýšené životní náklady, náhradu zvýšených vybavovacích nákladů, jízdních výdajů a výdajů za ubytování a výdajů spojených s přepravou osobních věcí.

Náhrada zvýšených životních nákladů

Jakožto zaměstnanci vám přísluší náhrada zvýšených životních nákladů od prvního do posledního dne přidělení k výkonu práce v zahraničí. Tato náhrada se poskytuje ve valutách. Pokud si na dlouhodobý pobyt v zahraničí berete i manžela nebo manželku, zvyšuje se náhrada o 5 až 20 %. Ovšem jen za podmínky, že manžel nebo manželka nemají po dobu výkonu práce v zahraničí příjem ze závislé činnosti nebo jako osoba samostatně výdělečně činná.

Rozhodne-li zaměstnavatel z bezpečnostních důvodů o evakuaci vašich rodinných příslušníků, přísluší vám, pokud nadále plníte pracovní povinnost v místě výkonu práce v zahraničí za mimořádného rizika, náhrada zvýšená o 20 %. Pokud vám vznikají mimořádné výdaje, protože děti nemají možnost v místě výkonu práce v zahraničí získávat bezplatné základní nebo střední vzdělání při zastupitelském úřadě České republiky nebo jiným způsobem získávat bezplatné vhodné základní nebo střední vzdělání v místě výkonu práce v zahraničí, zvýší se o částku účelně vynaložených výdajů.

Zaměstnavatel uhradí pouze prokazatelně vynaložené výdaje na zápisné, školné a zkušebné, popř. výdaje jim na roveň postavené. Výdaje na individuální nebo dodatečnou výuku, na školní učebnice a pomůcky, pojistné, školní úbor, stravu, dopravu do školy a zpět, za nepovinné lekce, za školní akce apod. zaměstnavatel nehradí.

Náhrada zvýšených vybavovacích výdajů

Zaměstnavatel vám může poskytnout jednorázovou náhradu prokázaných zvýšených vybavovacích výdajů, třeba na vybavení bytu. Náhrada se poskytuje v českých korunách a může činit nejvýše čtyřnásobek vašeho měsíčního platu určeného zaměstnavatelem pro výkon práce v zahraničí.

Náhrada jízdních výdajů a výdajů za ubytování

Zaměstnavatel vám může poskytnout náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu do České republiky a zpět za účelem lékařské prohlídky, porodu, z důvodu nemoci, úrazu, dovolené a pohřbu manželky nebo manžela, rodičů nebo dětí. Ze stejného důvodu vám může poskytnout náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu do jiné země a zpět, nejvýše však v částce odpovídající výši obvyklých výdajů za cestu do České republiky a zpět. Zaměstnavatel vám může poskytnout i náhradu ve výši prokazatelně vynaložených výdajů za cestu vašim rodinným příslušníkům. Náhrada se poskytuje v té měně, ve které vám náklady vznikly.

Náhrada výdajů spojená s přepravou osobních věcí

Zaměstnavatel vám může poskytnout náhradu prokazatelně vynaložených výdajů spojených s přepravou vašich osobních věcí, popřípadě i osobních věcí vašich rodinných příslušníků do místa výkonu práce a zpět. Zaměstnavatel může také uhradit prokazatelně vynaložené výdaje za pořízení přepravního obalu, správní poplatky spojené s přepravou, pojistné spojené s přepravou přepravovaných osobních věcí. Náhrada se vyplácí v měně, ve které vám vznikly výdaje, které se vám nahrazují.

skoleni_8_6

Na koho všeho můžete dostat peníze

Jak vidno, zaměstnavatel může poskytovat cestovních náhrady i členům vaší rodiny. Za člena rodiny se podle § 187 ZP pro účely poskytování cestovních náhrad považuje manžel, registrovaný partner, vlastní dítě, osvojenec, dítě svěřené vám do pěstounské péče nebo do výchovy, vlastní rodiče, osvojitel, opatrovník a pěstoun.

Jiná osoba je postavena na roveň člena rodiny pouze za předpokladu, že s vámi žije v domácnosti. Členům rodiny se však nehradí stravné, obživu si musí zbytek rodiny hradit ze svých běžných příjmů.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).