Hlavní navigace

Dostanete důchod? Zkontrolujte si, jaké podklady pro vaši penzi má stát, je to zdarma

31. 8. 2018
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Jednou za rok můžete zažádat o výpis z „důchodového konta“. Jeho kontrolou lze předejít případným problémům v době, kdy budete žádat o důchod. Sto tisíc lidí na podzim dostane informativní list od ČSSZ automaticky.

Přes sto tisíc lidí si loni aktivně zkontrolovalo své důchodové konto. Konkrétně to podle statistiky České správy sociálního zabezpečení bylo 105 060 lidí. Můžete se k nim přidat, každý kalendářní rok máte nárok na jeden informativní osobní list důchodového pojištění. Můžete s ním dopředu řešit problémy, na které už by třeba při žádání o důchod bylo pozdě.

Automaticky informativní list letos na podzim obdrží lidé v předdůchodovém věku. V letošním roce je do dopisních či datových schránek dostanou muži narození v roce 1957 a ženy narozené v roce 1960, tj. přibližně sto tisíc lidí. I ti, kteří podle svých slov důchod příliš „neřeší“, si díky ČSSZ budou moci předem zkontrolovat a ověřit, zda budou mít pro nárok na starobní důchod dostatečný počet let, říká Jana Buraňová, mluvčí ČSSZ. 

Zatímco ještě před rokem 2010 stačilo pro získání starobního důchodu 25 let účasti na důchodovém pojištění, v roce 2018 už je to 34 let. Příští rok se růst potřebné doby pojištění zastaví na 35 letech.

Informativní list shrnuje informace, které ČSSZ má k jednotlivým lidem a které slouží k výpočtu budoucího důchodu. Jde právě třeba o přehled pojistných dob. Výpis z důchodového konta tak umožňuje s předstihem řešit situace, kdy se v přehledu objeví takzvaná doba neevidovaná, tedy období, ke kterým ČSSZ nemá žádný doklad.

Dá se to řešit třeba tak, že firmu, ve které jste pracovali a která dokumenty na ČSSZ nedodala, o to požádáte. Je dobré to přitom řešit s předstihem. Může se totiž stát třeba to, že až za několik let do důchodu půjdete, firma, ve které jste pracovali a od které na ČSSZ chybí údaje, už nebude existovat. Pokud firma existuje a nespolupracuje (nebo i když už neexistuje), můžete chybějící doby pojištění na ČSSZ doložit dokumenty, které máte sami k dispozici. To je mimochodem jeden z důvodů, proč si schovávat výplatní pásky.

V případě, že zaměstnavatel již neexistuje nebo je nekontaktní, může okresní správa sociálního zabezpečení na základě dokladů (pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatele, výplatní pásky z daného období, kopie mzdových listů atp.), které občan sám předloží, provést rekonstrukci evidenčního listu důchodového pojištění, dodává Buraňová.

Zaměstnavatelé mají povinnost odeslat ČSSZ evidenční list důchodového pojištění do konce května. Pokud tedy nyní o informativní list zažádáte, měly by na něm být už i údaje za rok 2017.

Žádat lze jednou za rok, ČSSZ má 90 dnů na jeho vyhotovení. Je na to speciální tiskopis. Zažádat je možné i elektronicky přes datovou schránku, přes ePortál ČSSZ nebo e-mailem s elektronickým podpisem. Vše je zdarma.

Přehled obsahuje výčet a součet dob důchodového pojištění (odpracovaných let), případně náhradních dob pojištění (např. dobu vedení v evidenci úřadu práce), uložených v evidenci ČSSZ. Jsou v něm rovněž uvedeny výdělky (přesněji: vyměřovací základy), ze kterých bylo odvedeno pojistné na sociální zabezpečení, a vyloučené doby (např. doba dočasné pracovní neschopnosti) od roku 1986. Přehled zároveň uvádí informaci o dobách neevidovaných, tzn. o dobách, ke kterým ČSSZ nemá v evidenci žádný doklad. Pokud v něm lidé objeví nedostatky, mohou je včas začít řešit, vysvětluje Buraňová.

Je třeba vědět, že doklady o některých dobách ČSSZ ve své evidenci standardně nemá. Zejména jde o dobu studia, období péče o děti nebo doby výdělečné činnosti v cizině. Přesto mají pro důchod význam. Zpravidla se dokládají až při žádosti o důchod, říká Buraňová.

Pokud si nejste jistí, jak případná „prázdná místa“ v přehledu dob pojištění doložit, kde získat chybějící doklady nebo zda dokumenty, které máte, budou dostačující, máte se podle Buraňové obrátit na okresní správu sociálního zabezpečení, klientské centrum při pražském ústředí nebo call centrum ČSSZ (800 050 248), kde odborníci poradí a poskytnou konkrétní pomoc. Také vysvětlí, které doklady ČSSZ může zaevidovat v předstihu a které je třeba předložit až při sepisování žádosti o důchod, dodává Buraňová.

Pojištění můžete i doplatit

Do doby pojištění potřebné pro získání důchodu se počítá zaměstnání nebo podnikání, při kterém lidé odvádí státu důchodové pojištění. Počítají se ale také takzvané náhradní doby. Například jde o dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti, o péči o dítě do čtyř let věku, základní vojenskou službu, o dobu pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo o dobu péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby.

Počítá se také doba dobrovolné účasti na důchodovém pojištění. K tomu se může přihlásit kdokoli, kdo zrovna nemá povinnou účast na pojištění. Platí se pak pojištění vypočítané z vyměřovacího základu, který se počítá z předchozích výdělků. I zde platí minimální výše pojistného, která je pro rok 2018 stanovena na 2099 korun.

Důchodové pojištění lze dobrovolně doplatit i zpětně před podáním žádosti o důchod, jde ale doplatit maximálně rok zpět. Výjimka platí pro situace, na které myslí zákon. Mezi nimi je třeba evidence na úřadu práce v době, kdy už vám nenáleží podpora (kompletní výpis těchto situací najdete na webu ČSSZ).

Doplacení důchodového pojištění v obecných případech je zákonem omezeno na období jednoho roku přede dnem podání přihlášky k účasti na dobrovolném pojištění a podmínkou je, že před podáním přihlášky byla získána doba pojištění alespoň jeden rok. Účast na dobrovolném důchodovém pojištění je možná nejdéle po dobu 15 let, vysvětlila v důchodové poradně serveru Měšec.cz Eliška Volfová, ředitelka sekce provádění důchodového pojištění České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Když jste bez práce a pobíráte podporu od úřadu práce, počítá se to jako náhradní doba pojištění. Čas v evidenci po uplynutí podpory už náhradní dobou není, i tak se alespoň částečně započítává v momentě, kdy do důchodu vstupujete. Z doby vedení v evidenci úřadu práce, po kterou není vyplácena podpora při nezaměstnanosti nebo rekvalifikaci, lze započítat nejvýše tři roky – jeden rok před 55. rokem věku, dva roky po 55. roku věku, uvádí ČSSZ na svém webu.

Potřebná doba pojištění často chybí například ženám, které se staraly o děti starší čtyř let. Náhradní doba se totiž počítá jen do tohoto věku. Problémy mohou mít také invalidní důchodci prvního a druhého stupně, do náhradní doby se totiž počítá jen třetí stupeň. Další problémovou skupinou pak jsou třeba vězni, kteří v době výkonu trestu nepracují. A dobu pojištění by měli pečlivě hlídat třeba i ti, kdo pracují v cizině, a to především mimo země Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Dobu pojištění v těchto zemích ČSSZ neuznává. Všem těmto lidem se tak doporučuje účast na dobrovolném pojištění.

Důchod jen za 15 let práce

Lidé, kteří dosáhnou důchodového věku, ale nezískali potřebnou dobu pojištění, mají smůlu. Na důchod musí ještě čekat. A to buď na to, dokud prací, podnikáním či třeba péči o osobu blízkou potřebnou dobu pojištění nezískají, anebo na pozdější termín nástupu do důchodu, který je stanoven pro lidi, kteří na potřebnou dobu pojištění nedosáhnou.

skoleni_7_4

Pokaždé přitom platí, že kdo chce důchod, musí mít „odpracováno“, tedy mít účast na pojištění, v minimální délce 15 let. Později do starobního důchodu může nastoupit ten, kdo získal dobu pojištění nejméně 20 let, nebo 15 let pojištění bez náhradních dob, a dosáhl věku alespoň o pět let vyššího, než je důchodový věk pro muže stejného data narození.

Například žena narozená v druhé půlce roku 1957, která by do řádného důchodu šla letos ve věku 60 let a 8 měsíců, ale nemá potřebnou dobu pojištění, si tak na důchod počká až do roku 2026. Důchodový věk pro muže narozeného v roce 1957 je totiž 63 let a 8 měsíců. Když k tomu přičteme pět let, vychází z toho pro ženu z našeho příkladu důchodový věk 68 let a 8 měsíců. Do té doby důchod nedostane a musí si příjmy obstarat jinde, ať už prací, nebo přes sociální dávky.

Autor článku

Autor je redaktorem serveru Peníze.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).