Hlavní navigace

Jak získat kapesné při pracovní cestě do zahraničí?

19. 11. 2015
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Dalibor Z. Chvátal
Při zahraničním pracovním výjezdu můžete dostat vedle jiných cestovních náhrad i kapesné. To přitom může činit až 40 % nekrácené sazby zahraničního stravného.

Kapesné neposkytují všichni zaměstnavatelé, kteří vysílají zaměstnance na pracovní cesty do zahraničí, ale jen ti, co se pro tento benefit rozhodnou. Kapesné je dobrovolnou, nenárokovou cestovní náhradou, a záleží proto na zaměstnavateli, zda vám tuto náhradu vyplatí. Zároveň určuje i jeho výši, která může být jakákoli až do maximálního možného limitu.

Lze ho poskytovat pouze při zahraničních pracovních cestách, při tuzemských pracovních cestách se nevyplácí. Mohou ho poskytovat zaměstnavatelé z privátní podnikatelské sféry i z oblasti státní a veřejné správy a služeb.

Kapesné se nezdaňuje

Zaměstnavatel vám může poskytnout kapesné do výše 40 % zahraničního stravného poskytnutého zaměstnanci podle ust. § 170 odst. 3 a § 179 zákoníku práce.

Kapesné do 40 % není předmětem daně z příjmu na vaší straně coby zaměstnance. Pokud by zaměstnavatel z podnikatelské sféry poskytoval kapesné nad tento limit, pak by vám takové navýšení muselo být zdaněno.

Slouží ke krytí výdajů osobního charakteru

Kapesné je určeno při zahraničních pracovních cestách ke krytí nutných osobních výdajů, ale pouze vašeho osobního charakteru. Nelze ho zaměňovat s náhradou nutných vedlejších výdajů, tedy další samostatnou náhradou podle ust. § 156 odst. 1 písm. e) zákoníku práce. Z kapesného si při pracovní cestě hradíte např. poplatek za použití minibaru. Z náhrady nutných vedlejších výdajů, které prokážete zaměstnavateli, budete platit např. parkovací poplatky, pokud jste vyjeli služebním vozem, atp.

Kapesné se nekrátí, může tak být vyšší

Počítá se z částky zahraničního stravného, na kterou vám vznikl nárok podle doby trvání zahraniční pracovní cesty. To znamená ze skutečné doby pobytu v zahraničí – tedy z výše zahraničního stravného přiznávaného podle ust. § 170 odst. 3 a § 179 zákoníku práce. To znamená, že kapesné se počítá ze zahraničního stravného před jeho případným snižováním z důvodu poskytnutí bezplatného stravování, tedy některého nebo některých obvyklých denních jídel jako snídaně, oběd nebo večeře. Tedy jídla, na které vy finančně nepřispíváte, a tudíž jsou pro vás zcela bezplatným jídlem.

Jak se jinak krátí stravné

Bylo-li vám během zahraniční pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší vám zahraniční stravné ve výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu:

  • 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby (třetinová sazba stravného se poskytuje, trvá-li doba strávená mimo území České republiky 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území České republiky právo na stravné podle ust. § 163 nebo § 176 zákoníku práce).
  • 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby (dvoutřetinová sazba stravného se vyplácí, trvá-li doba strávená mimo území ČR déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin).
  • 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby (celá základní sazba stravného se vyplácí, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin).

Nesjedná-li zaměstnavatel nižší hodnotu snížení zahraničního stravného nebo ji neurčí před vaším vysláním na zahraniční pracovní cestu, přísluší vám zahraniční stravné snížené o nejvyšší hodnotu, jak je uvedena.

Kapesné se nekrátí a může být poskytováno vyšší dle úvahy zaměstnavatele. Nemá totiž žádnou souvislost se stravováním (na stravování je určeno stravné, kapesné je určeno na nutné vedlejší výdaje osobního charakteru zaměstnance). Může se stát, že z důvodu bezplatně poskytnutých jídel v průběhu pracovní cesty neobdržíte vůbec žádné stravné, ale můžete dostat kapesné. Kapesné se vždy počítá z té výše zahraničního stravného, která by vám byla poskytnuta, kdybyste se nestravovali bezplatně.

skoleni_4_3

Příklad

Marie Salačová, odbornice v oblasti pracovního práva, zvláště cestovních náhrad, uvádí tento příklad:

Zaměstnanec byl z Brna vyslán na jednodenní zahraniční pracovní cestu do Vídně. Kapesné mu bylo přiznáno ve výši 30 %. Základní sazba zahraničního stravného podle vyhlášky č. 242/2014 Sb. činí pro Rakousko 45 EUR. Zaměstnanec vyjel z Brna v 6.30 hod. a vrátil se zpět v 19.50. Státní hranici překročil ráno v 8.00 a večer v 18.20. V Rakousku mu byl poskytnut bezplatný oběd. Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši 1/3 základní sazby zahraničního stravného, protože zahraniční pracovní cesta na území cizího státu trvala 10 hodin a 20 minut. Protože mu byl poskytnut bezplatný oběd, je nutné stravné zkrátit o 70 %. Takže 1/3 ze 45 je 15. Z toho 15 – 0,7 × 15 = 15 – 10,5 = 4,5 eura. K takto vypočítanému zahraničnímu stravnému náleží zaměstnanci ještě 30 % kapesného – to se však počítá ze zahraničního stravného před snížením z důvodu poskytnutí bezplatného jídla. To znamená 30 % z 15 eur, tedy 4,5 eur. Zaměstnanec tak celkem dostane 9 eur.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).