Hlavní navigace

Co se stane, když banka přijde o licenci? Přijdete o své peníze?

7. 12. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: ISIFA.COM
V uplynulých dnech zčeřila poklidné vody českého mediálního prostoru nebývalá kauza. Jedna z dalších bank působící na domácím trhu málem přišla o licenci, ale nakonec vyvázla jen s pokutou.

Jak jsme vás informovali, Expobank dostala počátkem prosince od České národní banky pokutu 20 milionů korun. Jde o jednu z nejvyšších sankcí, které kdy ČNB finančnímu ústavu působícímu na území České republiky udělila. Bance za závažná pochybení hrozil až zákaz činnosti.

Licence se už odebíraly

ČNB už licence odebírala. O licenci přišla Union banka v roce 2003. Té ČNB odebrala možnost působit jako banka kvůli ztrátě kontroly nad vývojem stavu bankovních vkladů a klesajícímu podílu aktiv. ČNB v rozhodnutí o odebrání licence mimo jiné uvedla, že Union banka ztratila schopnost zajistit své finanční potřeby zdroji z mezibankovního trhu. Banka se přitom už v roce 2002 potýkala s nedůvěrou, že je schopná dát svou finanční situaci do pořádku.

V únoru 2003 pak uzavřela všechny své pobočky a informovala ČNB o tom, že je v likvidní krizi a předpokládá ztrátu platební schopnosti. Rozhodnutí o odnětí bankovní licence bylo Union bance doručeno v březnu 2003. Následně byla soudem poslána do konkurzu. V době svého zániku měla 200 tisíc klientů, 60 poboček a disponovala vklady ve výši 17 miliard korun.

Další bankou, které ČNB odebrala bankovní licenci, byla ERB bank patřící ruskému podnikateli Romanu Popovi. Šlo o první ruskou banku, která u nás (v roce 2008) získala licenci po rozpadu Sovětského svazu. Přišla o ní v roce 2016 kvůli nefunkčnímu řídícímu a kontrolnímu systému a nákupům dluhopisů, jenž byly v rozporu se zákonem o bankách. Už v roce 2014 centrální banka upozorňovala společnost na závažné nedostatky a navrhla nápravná opatření, které však ERB bank neprovedla.

ČNB ještě před odejmutím licence bance zakázala předběžným opatřením přijímat vklady, poskytovat úvěry a nabývat riziková aktiva. ERB bank poté rozhodnutí o předběžném opatření i odnětí licence neúspěšně napadla rozkladem. Soudní spor se táhl až do roku 2019 a skončil neúspěchem ERB bank. Banka poté v roce 2017 skončila v insolvenci, když její celkové závazky převyšovaly hodnotu jejího majetku o 1,5 miliardy korun. V době svého zániku měla ERB bank zhruba šest tisíc klientů. Celková výše jejich vkladů přitom přesahovala částku pět miliard korun.

Expobank vyměnila předsedu představenstva

V případě Expobank objevila ČNB závažné nedostatky v řídícím a kontrolním systému banky, které, jak uvádí ČNB, neměly negativní dopad na klienty. Česká národní banka v odůvodnění svého rozhodnutí vyjmenovává 400 nedostatků a pochybení, kterých se Expobank dopustila.  Pokuta padla za kontrolu provedenou za roky 2017 a 2018, rozhodnutí nyní nabylo právní moci.

Expobank ke dni 14. 12. 2018 nedisponovala řídicím a kontrolním systémem, který by byl účinný, ucelený a přiměřený charakteru, rozsahu a složitosti rizik spojených s modelem podnikání a činností společnosti, uvádí ČNB ve stostránkovém rozhodnutí.

Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí. Expobank byla ČNB po ukončení kontroly a zjištění závažných pochybení vyzvána k nápravě zmiňovaných nedostatků. Jak banka uvádí ve svém prohlášení, nálezy ČNB jsme přijali s plným respektem a ve vlastní režii již provedli řadu změn, přičemž úspěšné dokončení plánovaných změn bylo od počátku naší naprostou prioritou. … Chceme Vás ujistit, že fungujeme v běžném režimu a že vzhledem k solidní výši regulatorního kapitálu 2,8 miliard korun zůstáváme i po uhrazení sankce silně kapitalizovanou bankou, dlouhodobě udržujeme vysokou likviditu a v současnosti se již soustředíme na strategické cíle také v rozšíření nabídky produktů a služeb.

Pokud by banka nepřistoupila k napravení nedostatků, vystavovala by se tím značnému riziku, že jí bude odebrána licence. Jednou ze změn, ke kterým Expobank přistoupila, byla výměna členů představenstva a dozorčí rady. Současným předsedou představenstva je Lubomír Lízal. Český ekonom, jenž byl v letech 2011 až 2017 členem bankovní rady České národní banky.

Peníze od bank uvidíte, ale může to trvat

Banky nemusejí být vždy silnými a stabilními institucemi, jakými se v očích veřejnosti snaží být a u nichž jsou peníze jejich vkladatelů vždy v naprostém bezpečí. Podobně jako třeba soukromé firmy mohou činit špatná rozhodnutí nebo být vytunelovány. Co se pak stane s vašimi penězi, které máte v bance uloženy?

Vklady občanů i firem v bankách jsou ze zákona pojištěny u Garančního systému finančního trhu. Ten vznikl původně jako Fond pojištění vkladů už roce 1994 (na základě zákona č. 156/1994 Sb.). Do Fondu pojištění vkladů ze zákona povinně přispívají všechny banky, stavební spořitelny a družstevní záložny se sídlem v České republice i pobočky bank z jiných než členských zemí EU.

Pokud ČNB oznámí, že některá z těchto institucí není schopna dostát svým závazkům, případně soud vydá rozhodnutí o jejím úpadku, vyplatí Garanční systém finančního trhu všem fyzickým a právnickým osobám 100 % jejich vkladů, a to včetně úroků, avšak jen do výše 100 tisíc eur (tedy zhruba 2,7 milionu korun).

Jestli jste měli v krachující bance uloženou vyšší sumu, máte smůlu, své peníze už nikdy neuvidíte. Tedy pokud se na vás nevztahuje výjimka. V tom případě může zákonem stanovený limit 100 tisíc eur přesáhnout maximálně o dalších 100 tisíc eur, (tedy dohromady 200 eur, což je zhruba 5,4 milionu korun). Těmito výjimečnými případy jsou například náhrady vkladů finančních prostředků z prodeje nemovité věci sloužící k bydlení, vypořádání společného jmění manželů při rozvodu, pojistného plnění (pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti), dědictví, jednorázové vyrovnání z penzijního připojištění nebo spoření, odstupné při propuštění ze zaměstnání, peněžitá pomoc obětem trestného činu a v dalších případech stanovených zákonem.

Pokud je banka „pouze“ bez licence, ale stále disponuje kapitálem, peníze vám budou vyplaceny i nad rámec pojištění vkladů, ale až po ukončení insolvenčního řízení, bude-li z něj co vyplácet. To může trvat měsíce i roky.

skoleni9_11

Kdy své peníze dostanete?

Lhůta pro výplatu náhrady vašich peněz je zákonem stanovena na 7 pracovních dnů od data vydání oznámení o platební neschopnosti instituce, ve které máte uloženy své peníze. Nemusíte o ně žádat. Informace o zahájení výplaty a jejím způsobu bývají zveřejňovány prostřednictvím tisku, internetových stránek Garančního systému, internetových stránek instituce, která je v platební neschopnosti, a také prostřednictvím vyplácející banky.

Ale pozor, o výplatu zvýšené náhrady, tedy nad limit 100 tisíc eur, požádat musíte. Žádost je třeba podat nejpozději do 2 měsíců od rozhodného dne, tedy vydání oznámení o platební neschopnosti. Své peníze si můžete vyzvednout po dobu tří let ode dne zahájení výplaty náhrad (po uplynutí tří let se váš nárok chápe jako promlčený).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).