Hlavní navigace

Chodíte s náměstkem ministra? Můžete mít problém založit si účet nebo dostat hypotéku

11. 11. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Politicky exponované osoby budou mít možná v budoucnu větší problémy sjednat si půjčku a další bankovní produkty. Může za to další směrnice EU, která navíc okruh těchto osob rozšiřuje.

Pojem „politicky exponovaná osoba“ se v průběhu času vyvíjí a jeho definice se mění. Dříve za takovou osobu nebyl považován ani premiér. Dnes už vás za politicky exponovanou osobu mohou považovat i v případě, že pouze chodíte s náměstkem nějakého ministra. Ani nemusíte být sezdaní.

V bankovním styku pak politicky exponované osoby mohou mít větší problémy se sjednáváním některých produktů a využíváním některých služeb. Banky vám dokonce na základě toho mohou zrušit i běžný účet.

Aktuálně se navíc projednává tzv. pátá direktiva EU, která tento okruh osob ještě rozšíří.

Co je to politicky exponovaná osoba?

Zcela lidsky bychom mohli říci, že politicky exponovaná osoba (politically exposed person) je nějaká fyzická osoba, která zastává významnou veřejnou funkci. Ta může mít buď celostátní, nebo regionální význam. A dále pak je mezi tyto osoby řazen i ten, kdo má blízký příbuzenský či obchodní vztah k takové osobě. Tedy i děti, partneři či rodiče takových osob.

Doslovnou a přesnou definici politicky exponované osoby pak určuje § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu:

§ 4 odst. 5

Politicky exponovanou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí

a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci;

b) a dále pak fyzická osoba, která je:

  • osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
  • společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
  • skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

Chodíte s náměstkem ministra? Máte problém

Politicky exponovaná osoba má v bankovním světě o něco složitější situaci než běžný občan. Především se jich týkají přísné kontroly původu peněz na účtech. Může se vám tak stát, že začnete randit se zajímavým mužem, po čase budete tvořit nesezdaný pár a zjistíte, že onen muž pracuje jako náměstek nějakého ministra. V takové chvíli se i z vás stává politicky exponovaná osoba a může se vám stát, že vás banka vyzve, abyste doložili původ svých příjmů. Tedy to, že vám příjmy plynou například ze zaměstnaneckého poměru.

Složitější od té chvíle může být i vyřizování nových finančních služeb. V bance vám dokonce mohou zrušit účet, pokud jim nenahlásíte, že jste v partnerství s takovou osobou. Například Československé úvěrní družstvo má v obchodních podmínkách uvedeno, že pokud jste s politicky exponovanou osobou v manželském či partnerském svazku, máte povinnost to oznámit. Ale i pokud tuto funkci vykonává váš rodič, dcera, zeť či snacha. Když to totiž nesdělíte, došlo tím k porušení rámcové smlouvy. A co se může stát pak, to jsme si vysvětlili už výše.

Ani s vkladomaty to není úplně jednoduché. Tam se totiž nedá zjistit zdroj peněz a v rámci zamezení praní špinavých peněz je u některých bank politicky exponované osoby využít nemohou.

Snaha zabránit trestné činnosti

Opatření, která jsou nastavena pro politicky exponované osoby mají většinou jediný cíl. Chtějí odhalit nebo znemožnit toky peněz, které by mohly pocházet z manipulace s veřejnými zakázkami. A snaží se bránit i jiné formě korupce či daňových úniků.

U politicky exponovaných osob zkrátka zákon předpokládá větší riziko zpronevěry peněz. Předpokládá také, že pokud už by samotný náměstek či starosta nepral špinavé peníze přes své účty, mohl by se o to pokusit u účtů své ženy, svých dětí apod. Proto spadají do definice politicky exponované osoby i tito lidé.

Pátá direktiva situaci ještě zpřísní

V současné době se také projednává pátá direktiva Evropské unie, která je zaměřena na boj s korupcí a na boj s praním špinavých peněz. V rámci této direktivy podala řada osob pozměňovací návrhy právě k institutu politicky exponovaných osob. Nikoli však k uvolnění termínu, ale naopak ještě ke zpřísnění posuzovaných kriterií a rozšíření okruhu osob, které by tam nově mohly spadat. V budoucnu se proto dá očekávat, že okruh politicky exponovaných osob se ještě rozšíří.

V současné chvíli platí, že banky mají povinnost hlásit jakoukoli podezřelou transakci Finančnímu analytickému úřadu.

S tím pak bude spojena řada dalších administrativních postupů. Mnohem více osob bude muset bance dokazovat původ peněz, které jim protékají přes účty.

A vzniknout by také měla komplexní databáze osob, které přicházejí do styku s veřejnými penězi.

A co taková shoda jmen?

Nikdo nejsme perfektní, ani bankovní systémy ne. Očekává se proto, že se zpřísněním některých opatření bude docházet i k případům shody jmen. Například se budete jmenovat stejně jako nějaký náměstek ministra, ačkoli budete učitel na základní škole. Banka vás ale i tak vyzve, abyste prokázali, že nejste politicky exponovanou osobou. A vám pak nezbude nic jiného, než bance předložit důkaz, že opravdu nejste ten, za koho vás má.

skoleni_8_6

Horší podmínky = méně klientů?

Otázkou zůstává, zda zpřísnění, které zahrne do institutu politicky exponovaných osob ještě více lidí, kteří ale reálně nebudou mít s podobnou činností nic společného, nezpůsobí určitou nechuť klientů o produkty vůbec žádat.

Delší dobu trvající administrativa, dokládání finančních a vlastnických vztahů prodlužuje celý proces sjednávání smluv. Data z Velké Británie, kde jsou nyní přísnější pravidla než u nás, ukazují, že vlivem přísnějšího prověřování nakonec žádost o produkt vzdá až 25 % žadatelů.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).