Hlavní navigace

Kdy vám banka může zrušit účet? Stačí i „ztráta důvěry“

18. 8. 2017
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Banka má právo váš běžný účet zrušit a může to udělat i bez udání důvodu. Někdy jí důvod zavdáte sami, ale ne vždy je pochopitelný. Dozvíte se, v jakých případech je banka oprávněná vám účet zrušit.

Platební účet si zakládáte u banky nebo záložny. V dnešní době to není žádná velká věda a některé z bank jsou i na tak digitalizované úrovni, že vás k založení účtu už ani nepotřebují vidět. Můžete se tak doma večer rozmyslet, že byste chtěli nový účet, a přes webové stránky dané instituce si jej založit. Pošlete pár drobných na ověření a do pár dnů či hodin účet používáte.

Co když se ale jednoho rána proberete a v poště vám přistane dopis z banky, kterým vám sděluje, že vám své služby zapovídá? Banky mají totiž pravomoci k tomu, aby vám své služby mohly odmítnout nadále poskytovat. A to ne pouze na vaši žádost, kdy přijdete na pobočku a hrdě oznámíte, že s bankou končíte a okamžitě chcete vypovědět všechny smlouvy. Banka vám smí účet vypovědět i bez vašeho svolení, a dokonce i proti vaší vůli.

Když tedy držíte dopis o zrušení účtu ze strany banky, možná ani nevíte, co jste provedli. Nejspíš jste něco porušili. Většina lidí obchodní podmínky nečte. To je samozřejmě chyba, která pak může za nejedno nepříjemné překvapení. Podívali jsme se proto, kdy k tomu dochází a čím vším se můžete provinit.

Varianty má banka dvě

Způsoby, jak s vámi může banka rozvázat spolupráci, jsou v zásadě dva. Prvním je zrušení rámcové smlouvy. V takovém případě to banka ve většině případů dá vědět dopředu, a to s několikaměsíčním předstihem. V praxi to bude vypadat stejně, jako když dostanete výpověď s 2měsíční výpovědní lhůtou. Délka lhůty se ale u jednotlivých bank liší. Někdy může být tříměsíční, někdy dvouměsíční a někdy vám účet zaniká dva měsíce od doručení písemnosti.

Druhou variantou je odstoupení od smlouvy. Pokud banka přikročí k němu, zaniká vaše smlouva s ní okamžikem doručení písemnosti.

Důvody zrušení a odstoupení

V některých případech se nelze bance divit, že vám účet zruší. Pokud jste porušili rámcovou smlouvu a uvedli například nepravdivé údaje, má banka plné právo vám účet zrušit, protože nehrajete fér.

Také je jistě k pochopení, že když máte na svém účtu nepovolený debet, který se nechystáte vyrovnat, bance se to nelíbí. Pokud to bude trvat delší dobu, banka přikročí k odstoupení od smlouvy. Zmíněný debet po vás samozřejmě i tak bude chtít vyrovnat, ale její služby vám odepře. Čas, kdy k tomu dojde, je opět závislý na obchodních podmínkách konkrétní banky. Některá k tomu přikročí po 30 dnech po splatnosti, jiná až po 90 dnech.

Například Raiffeisenbank má v obchodních podmínkách uvedeno, že k odstoupení od smlouvy může přikročit i v případě, že jste pověřili nějaké osoby, aby jednaly vaším jménem, a ty se nedokážou dohodnout. Bance pak každý z nich předkládá něco jiného a jejich požadavky jsou často protichůdné. Pak se může banka rozhodnout, že už má situace dost, a od smlouvy odstoupit.

Někdy ale banky ruší účty nebo vypovídají smlouvy i z jiných důvodů.

Pozor na nepoužívání účtu

Jestliže vás běžný účet nepoužíváte a nemáte na něm ani žádné peníze, může se vám to vymstít. Expobank vám podle obchodních podmínek může okamžitě zrušit účet, pokud jste na něm za posledních 6 měsíců neprovedli žádnou transakci a aktuálně na něm máte nulový zůstatek. Případné pohyby, které iniciuje banka, ve smyslu strhávání poplatků, se do tohoto limitu nepočítají.

Účet vám zrušíme a neřekneme proč

Ne vždy ale máme pro chování banky pochopení. Některé banky mají ve svých obchodních podmínkách uvedeno, že mají právo vám účet zrušit i bez udání důvodu. Prakticky by se tak mohlo stát, že se někdo v bance ráno špatně vyspí a prostě vám rámcovou smlouvu vypoví.

Tuto podmínku má nastaveno mnoho bank. Takové chování už není příjemné, a pokud někomu zruší účet a navíc neřeknou proč, je to jistě rozčilující. Na druhou stranu, i toto je součástí rámcové smlouvy u některých bank a svým podpisem jste k tomu bance dali souhlas. A tak se můžete zlobit jen a jen na sebe.

Kde jste vzal ty peníze?

Tady už jde do tuhého. Začtete-li se do obchodních podmínek, můžete narazit na větu, která říká, že banka má právo se vás ptát na původ peněz, účel platby nebo další informace. Máte samozřejmě právo nevypovídat. Ale pokud ho využijete, využije zase banka toho, že může od smlouvy odstoupit. A do pár dnů jste bez účtu.

Ke stejnému výsledku také můžete dojít, pokud bance předložíte důkazy, ale ta je shledá nedostatečnými nebo neuspokojujícími.

Vzali vám řidičák? Můžete přijít i o účet

Velice zajímavý je i fakt, že podle obchodních podmínek některých bank může banka od smlouvy odstoupit, když z vaší strany zaznamená podezřelé jednání nebo jednání, které je v rozporu s právními předpisy České republiky. O tom, jaké předpisy byste měli porušit, už ale obchodní podmínky nic neříkají. A tak se vlastně klidně může stát, že dojde k absurdní situaci, kdy porušíte dopravní předpisy, následně přijdete o řidičský průkaz a banka to může použít jako argument, aby odstoupila od smlouvy. Případný spor by pravděpodobně skončil u soudu.

Už vám nevěříme a rušíme smlouvu

Pro některé finanční instituce je velice důležitá i vzájemná důvěra. Proto má také Artesa, spořitelní družstvo v podmínkách uvedeno, že může odstoupit od smlouvy v případě, že byla vlivem vašeho jednání závažným způsobem narušena důvěra mezi vámi a družstvem. Stejnou podmínku si klade i Banka CREDITAS, Komerční banka a Sberbank.

Chodíte s asistentem ministra a my to nevíme? Rušíme

V některých chvílích by se důvod zrušení účtu mohl zdát až absurdní nebo komický. Podle obchodních podmínek Československého úvěrního družstva se za politicky exponovanou osobu považuje taková osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností. Například ministr, náměstek, ale i asistent ministra a mnoho dalších.

Pokud vykonáváte nějakou z uvedených funkcí, měli byste to správně družstvu nahlásit ještě před uzavřením rámcové smlouvy. Anebo ihned poté, co jste do funkce zvoleni či jmenováni, pokud se tak stane v době, kdy už je smlouva podepsaná.

Stejnou povinnost oznámit stav věcí ale máte i v případě, že jste s takovou osobou v manželském svazku, nebo ve svazku partnerském. Anebo pokud tuto funkci vykonává váš rodič, dcera, zeť či snacha. Když to totiž nesdělíte, došlo tím k porušení rámcové smlouvy. A co se může stát pak, to jsme si vysvětlili už výše.

A co na to banky?

Zeptali jsme se také bank, v jakých chvílích přikročí k tomu, že klientovi zruší účet.

Měsíčně se jedná o jednotky případů odstoupení, čili ročně přibližně několik desítek, uvedl pro server Měšec.cz Pavel Vlček, tiskový mluvčí mBank. A uvedl i příklad z praxe. Podvodník si založil účet a nechal si na něj posílat peníze od lidí, kteří uvěřili jeho smyšlené nabídce na prodej výrazně levných iPhonů v podvodném e-shopu. Lidé posílali na účet inzerovanou cenu, ale zboží neobdrželi. My jsme peníze zablokovali a uschovali je na technickém účtu s tím, že s nimi naložíme podle rozhodnutí Policie. Podvodník nás ale neustále bombardoval prosbami o odblokování účtu a jako důvod uváděl, že potřebuje koupit svým pěti dětem housle, říká Pavel Vlček.

Zkušeností má ale banka více. Další výtečník tvrdil, že peníze, které posílá do Nigérie, jsou určené na nákup vysokozdvižných vozíků. Další zajímavý případ byl, když klient tvrdil, že nezvykle vysoká částka bez zřejmého původu na jeho účtu je výnos z prodeje zděděných obrazů. Jako důkaz předložil čerstvé rozhodnutí od notáře, který ale již 15 let svou činnost nevykonával, dodává Pavel Vlček.

Ve Fio bance klientům ruší účty zejména v případě, že vzrůstá nepovolený debet. Standardně účty klientům nerušíme, rozhodně ne kvůli tomu, že by byli málo aktivní. Pokud už dojde z naší strany k vypovězení účtu, je to právě kvůli tomu, že ho klienti používají k nějaké trestné činnosti. Vedle toho je malé procento případů, kdy účet zrušíme, protože na něm vzrůstá nepovolený debet a opakovaně se nám nepodařilo kontaktovat klienta a situaci s ním řešit. Takovým příkladem může být narůstající nepovolený debet v důsledku nějaké sjednané zpoplatněné služby (př. korespondenční zasílání výpisů). Když se nám opakovaně nepodaří klienta zastihnout, pak můžeme přistoupit k vypovězení účtu. Jde však vždy o zcela individuální záležitost, nikoliv o automatické naprogramované jednání, uvedl pro server Měšec.cz Zdeněk Kovář, tiskový mluvčí Fio banky. I tady evidují desítky případů ročně.

Jak je vidět, každá banka může mít pravidla upravena vnitřním předpisem dle uvážení. Zatímco v Expobank stačí nulový zůstatek a žádný pohyb na účtu po dobu půl roku a mohou vám jej zrušit, ve Fio bance takovou aktivitu nepraktikují.

Nepovolený debet a trestná činnost

Další banky nám ve svém vyjádření jmenovaly jako důvod zrušení převážně trestnou činnost ze strany klienta a také nepovolený debet.

Účet vypovídáme pouze v případech, kdy zjistíme, že ho jeho majitel využívá v rozporu s právními předpisy České republiky či v rozporu s pravidly dohledových orgánů, např. Ministerstva financí. Důvodem pro zrušení účtu je i zjištění, že klient porušuje pravidla banky, typicky se chová v rozporu s opatřeními proti praní špinavých peněz a legalizaci výnosů z trestné činnosti, sdělila pro server Měšec.cz Petra Kopecká, tisková mluvčí Raiffeisenbank.

Velice podobné vyjádření jsme dostali i z jiných bank. Klientovi můžeme zrušit účet, například pokud se na něm dostane do nepovoleného debetu. Podle nového zákona o úvěru pro spotřebitele k tomu můžeme přistoupit po 95 dnech dlužnosti. Předtím klientovi posíláme tři upomínky na vyrovnání debetu, v té poslední je také uvedeno datum zesplatnění účtu, uvedla pro server Měšec.cz Pavla Kozáková, tisková mluvčí České spořitelny.

Bitcoiny jsou trestné?

Někdy není radno si s bankou zahrávat. Za problém totiž může považovat i bitcoiny. V článku Banky blokují platby za nákup bitcoinů. Chráníme klienty, hájí se banky jsme popsali případ, kdy některé banky blokují transakce, jimiž klienti chtěli nakupovat virtuální měnu. A některé banky dokonce v souvislosti s tím mohou účet zrušit.

skoleni_4_3

Kryptoměnové účty včetně bitcoinových klientům neotevíráme a tento typ transakcí neprovádíme ani nepodporujeme. Pokud nás navíc někdo uvede v omyl a následně zjistíme, že s kryptoměnou obchoduje, a jedno, zda ji nakupuje, nebo prodává, tak účet rušíme, řekla Měšci Pavla Kozáková.

Zrušili vám účet? Napište nám

Pokud se i vám stalo, že banka váš účet zrušila, ačkoli jste s tím nesouhlasili, napište nám svůj příběh do komentářů nebo do e-mailu. Přidat můžete i informaci, jaký důvod banka pro zrušení uvedla, případně jestli využila možnosti zrušit účet bez udání důvodu.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).