Hlavní navigace

Měli jste letos jen krátkou dovolenou či žádnou? Můžete o ni přijít?

12. 11. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Nečerpali jste vůbec nebo nevyčerpali plně dovolenou za letošní rok 2019 a už ji asi nestihnete do konce roku? Nevyčerpaná dovolená vám nepropadá, převádí se do příštího roku. Zato dovolenou za rok 2018 můžete nastoupit v podstatě ihned a nepotřebujete ani souhlas zaměstnavatele.

Zaměstnavatel je povinen určit vám čerpání dovolené, tedy termín jejího nástupu tak, abyste si dovolenou vyčerpali v tom kalendářním roce, ve kterém vám na ni vzniklo právo (tedy např. dovolenou za rok 2019 v roce 2019). Výjimkou je situace, kdy v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na vaší straně nebo naléhavé provozní důvody na jeho straně. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen vám písemně oznámit alespoň 14 dnů předem, pokud se s vámi nedohodne na kratší době. Nemůže vám nikdy určit dovolenou ze dne na den, leda by vám to vyhovovalo, a proto byste s tím vyslovili souhlas.

Kdy vám dovolenou dát nesmí?

Zaměstnavatel vám nesmí určit čerpání dovolené na dobu, kdy vykonáváte vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení. Ani tehdy, kdy jste uznáni dočasně práce neschopnými pro nemoc nebo úraz, ani na dobu, po kterou je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené a zaměstnanec na rodičovské dovolené. Na dobu ostatních překážek v práci na vaší straně smí zaměstnavatel určit čerpání dovolené jen na vaši žádost.

Povinnost zaměstnavatele určit vám vyčerpání celé dovolené v daném kalendářním roce nemusí být splněna pouze ve dvou případech. Jednak v případě, že jsou zde naléhavé provozní důvody na straně zaměstnavatele, a druhak v případě, že existují překážky v práci na vaší straně (například dočasná pracovní neschopnost, mateřská nebo rodičovská dovolená, ošetřování nemocného člena rodiny nebo jiná překážka v práci). Pak dojde k čerpání dovolené později.

Převádění dovolené

Jestliže je toto splněno, a přitom pod naléhavé provozní důvody se vejde téměř cokoliv, můžete si převést dovolenou z letošního roku 2019 do roku 2020. Ani nemusíte o nic žádat, dovolená vám bude automaticky převedena. K žádnému propadnutí dovolené, zániku práva na ni, nedochází.

Jestliže nemůže být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že

  • jste byli uznáni dočasně práce neschopnými,
  • jste čerpali mateřskou nebo rodičovskou dovolenou,

je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci. (Např. dovolenou z r. 2019 je tedy z těchto důvodů možno převést k čerpání nejen do roku 2020, ale i do let dalších.)

Takže pokud třeba celý rok 2019 nebyl na dovolenou čas a počítáte s ní až v roce 2020, ale zase bude hodně práce nebo budete dlouhodobě marodit, nevadí. Dovolená se vám přesune až třeba do roku 2021 a z důvodu dlouhodobější překážky v práci – rodičovské dovolené – třeba až do roku 2022.

Žádost o dovolenou

O dovolenou také můžete kdykoliv zaměstnavatele sami požádat – s čerpáním dovolené ovšem musí zaměstnavatel vždy vyslovit souhlas. Zaměstnavatel nemusí vaší žádosti o čerpání dovolené vyhovět s výjimkou speciálního postupu dle zákoníku práce: Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět.

A nastoupit nevyčerpanou dovolenou ihned po mateřské dovolené a teprve pak čerpat rodičovskou dovolenou je výhodné i z finančních důvodů, což jsme vám vysvětlili v článku Dovolenou si vyberte mezi mateřskou a rodičovskou. Je to nejvýhodnější.

Právo určit dovolenou máte i vy 

Není-li čerpání dovolené určeno (zaměstnavatelem) nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, máte právo určit čerpání dovolené rovněž vy. Čerpání dovolené jste povinni písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodnete se zaměstnavatelem na jiné době oznámení. (Lhůta je stejná, ať o termínu nástupu dovolené rozhoduje zaměstnavatel, nebo vy.)

Jestliže tedy zaměstnavatel neurčil čerpání dovolené nebo části dovolené, která nebyla vyčerpána v kalendářním roce, za který přísluší, ani v roce následujícím, a to nejpozději do 30. 6. následujícího kalendářního roku, pak získáváte právo určit nástup dovolené vy.

Za určení čerpání dovolené zaměstnavatelem je třeba považovat i to, jestliže zaměstnavatel vám určí čerpání dovolené do 30. 6. následujícího kalendářního roku, i když k čerpání dovolené na základě tohoto určení má dojít až po tomto datu, např. v červenci nebo kolem vánočních svátků atp. Rozhodující je, zda vám do 30. 6. následujícího roku zaměstnavatel určil čerpání dovolené, nikoliv termín, na který bylo čerpání dovolené určeno.

Jestliže však zaměstnavatel o čerpání dovolené do 30. 6. následujícího kalendářního roku nerozhodne, máte právo určit čerpání dovolené rovněž vy. Také jste povinni oznámit čerpání dovolené ve stejné lhůtě, ve které vám oznamuje čerpání dovolené zaměstnavatel. A teď si to všechno vysvětlíme úplně jednoduše a prakticky.

Příklad v praxi

Pokud vám zaměstnavatel neurčí nástup dovolené za r. 2019 do 30. června 2020, můžete si čerpání této dovolené určit od 1. července 2020 sami. Jelikož musíte dodržet lhůtu 14 dnů, tak můžete hned 1. července 2020 oznámit zaměstnavateli, že nastupujete dovolenou 15. července 2020 nebo i jindy – klidně mnohem později – třeba v září 2020.

Jestliže vám zaměstnavatel dosud neumožnil vůbec nebo plně vyčerpat ani loňskou dovolenou, za rok 2018, a ani neurčil nějaký budoucí termín jejího čerpání, už vám právo na to určit si nástup dovolené, tedy její termín, vzniklo. Pokud tedy chcete mít dlouhé volno třeba kolem letošních Vánoc, a přitom nemáte ještě vyčerpánu ani loňskou dovolenou, stačí, když nyní oznámíte termín čerpání dovolené z r. 2018 zaměstnavateli, ale musíte to udělat aspoň 14 dní dopředu (o čerpání dovolené z letošního roku 2019 však rozhodovat ještě nemůžete, o její čerpání musíte zaměstnavatele požádat).

Proplácení dovolené jen při skončení pracovního poměru

Na tom, že byste převedenou dovolenou nevyčerpali a nechali si ji proplatit, se se zaměstnavatelem dohodnout nemůžete. Zaměstnavatel nesmí poskytovat náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou, tedy dovolenou tzv. proplácet namísto jejího faktického čerpání, pokud pracovní poměr trvá.

Vám přísluší podle zákoníku práce náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru. Poskytnutí náhrady mzdy za nevyčerpanou dovolenou, kterou vám zaměstnavatel neumožnil vyčerpat, lhostejno, zda proto, že její nástup neurčil zaměstnavatel, nebo jste si její nástup případně posléze neurčili ani vy, je tedy možné výhradně při skončení pracovního poměru.

dan_z_prijmu

Jestliže vám tedy vznikne při skončení pracovního poměru právo na náhradu mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou nebo její část, tato náhrada přísluší ve výši průměrného výdělku. Jde o průměrný výdělek platný v den skončení pracovního poměru, tedy výdělek za kalendářní čtvrtletí předcházející datu skončení pracovního poměru.

(Jestliže pracovní poměr končí např. 31. ledna 2020, potom se pro výpočet náhrady za dovolenou použije průměrný výdělek za IV. čtvrtletí r. 2019.)

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).