Hlavní navigace

Ceny tepla rostou: Je možné ušetřit?

27. 9. 2007
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Nadcházející topná sezóna většině českých domácností způsobí vítr v peněženkách. Do cen energií se od ledna příštího roku promítne nejen vývoj na světových trzích, ale i změna sazeb DPH a zavedení ekologických daní. Co můžeme očekávat?

Bez topení se neobejdeme

Česko se svou zeměpisnou polohou řadí mezi státy, kde se lidé od podzimu do jara bez vytápění svých obydlí neobejdou. Pasivních domů, jejichž energetické nároky jsou minimální, je u nás zatím jen málo. Ve většině zejména starších budov se energiemi naopak plýtvá. Není proto divu, že náklady na vytápění tvoří jednu z největších výdajových položek rodinných rozpočtů.

Zdražování tepla je jediná jistota

Ceny centrálně vyráběného tepla pro domácnosti jsou v Česku usměrňovány rozhodnutími Energetického regulačního úřadu. V případě elektrické energie a zemního plynu tento úřad určuje jen maximální ceny distribuce a souvisejících služeb. Ceny silové elektřiny a zemního plynu regulovány nejsou. Cenu uhlí a tuhých paliv stát nereguluje od roku 1994.

Přestože je trh s energiemi v Česku liberalizován, největší výrobci a distributoři plynu a elektřiny si udržují své dominantní postavení. Lidé výběrem jiného dodavatele příliš neušetří. V případě vytápění domu nebo bytu centrálně vyráběným a dálkově dodávaným teplem je možnost výběru ještě omezenější. Lidé mají jen jednu jistotu: za teplo budou platit stále víc.

Poptávka po palivech a energiích totiž stoupá a s ní i jejich ceny. Zásoby ropy, uhlí i zemního plynu jsou omezené a jejich těžba je stále nákladnější. Atomová energie po černobylské havárii ztratila podporu značné části veřejnosti. Obnovitelné zdroje energie zatím neumíme v dostatečné míře využívat a nové technologie jsou většinou stále ještě ve fázi výzkumu.

Úspory, nebo pohodlí?

Při porovnávání výhodnosti různých způsobů vytápění hrají roli přinejmenším tři faktory: pořizovací náklady topného systému, jeho provozní náklady a nároky na jeho obsluhu. Jak už to v životě bývá, ani v této oblasti nelze splnit všechny požadavky najednou. Vždy je třeba zvolit určitý kompromis.

Provozně a investičně nejlevnější vytápění dřevem bývá spojeno s nejmenším pohodlím. Dřevo je potřeba někde uskladnit a nechat vyschnout a pak se starat o přikládání, čistění a revize komínů atd. Obdobně to platí i pro topení uhlím. Automatizované kotle jsou investičně náročnější. Topení peletami je sice ekologické, ale zatím relativně drahé.

Používání běžného plynového kotle stále více prodražuje rostoucí cena plynu. Jeho výměna za úspornější kondenzační kotel, někdy dokonce v kombinaci se solárními kolektory, představuje investiční náklady v řádu desítek tisíc korun. Čisté a komfortní vytápění elektřinou je drahé, pokud se nevyužije tepelné čerpadlo. To má ovšem zase vysoké pořizovací náklady.

Nejméně možností na výběr mají lidé bydlící v městských bytech, kteří jsou odkázáni na centrální dodávku tepla. Jedinou výhodu pro ně představuje to, že o vytápění svého obydlí se musí starat jenom minimálně. Na druhou stranu jsou vydáni všanc teplárnám, jejichž cenovou politiku nemají možnost nijak ovlivnit.

Orientační náklady na vytápění rodinného domu s roční spotřebou tepla 80 GJ
Palivo Zdroj tepla (účinnost) Cena tepla za GJ Náklady na vytápění za rok
Dřevo Krbová kamna (50 %) 137 11 000 Kč
Zplyňovací kotel (75 %) 91 7 300 Kč
Hnědé uhlí Kamna (50 %) 256 20 400 Kč
Kotel (55 %) 232 18 600 Kč
Pelety Automatický kotel (85 %) 242 19 300 Kč
Zemní plyn Klasický kotel (89 %) 342 27 400 Kč
Kondenzační kotel (102 %) 300 24 000 Kč
Dálkové zásobování teplem 400 32 000 Kč
Propan Kondenzační kotel (102 %) 465 37 000 Kč
Elektřina Akumulační vytápění (95 %) 481 38 500 Kč
Přímotopy (98 %) 549 43 900 Kč
Tepelné čerpadlo (300 %) 200 16 000 Kč

Zdroj: www.tzb-info.cz


DPH a ekologické daně zvyšují ceny

Náklady na topení do budoucna ovlivní nejen vývoj cen na světových trzích, ale i daňová reforma. Její součástí je jak změna sazeb DPH, tak zavedení ekologických spotřebních daní v souladu s požadavky Evropské unie. Teplárnám zásobujícím především městské aglomerace se do cen navíc promítne i menší dostupnost emisních povolenek.

Největší český výrobce elektřiny, ČEZ, a.s., již ohlásil lednové zvýšení cen silové elektřiny o 14,4 %. Předpokládá se i zhruba dvouprocentní nárůst regulovaných cen za přenos a distribuci. Nové cenové tarify vyhlásí Energetický regulační úřad v listopadu. Zhruba o další 1 % zvýší domácnostem cenu elektřiny ekologická daňová reforma.

Zemní plyn využívaný k vytápění domácností prozatím zdanění ekologickou spotřební daní unikl. Kvůli vysokým cenám ropy, s nimiž jsou ceny zemního plynu svázány, však české domácnosti zdražení stejně neuniknou. Kromě říjnového zvýšení cen plynu v průměru o 4,8 % předpokládá společnost RWE Transgas, a.s. nárůst cen počátkem roku o dalších až 10 %.

Zavedení ekologické spotřební daně bude mít největší dopad na ceny uhlí. Od ledna budou fosilní tuhá paliva zatížena daní 8,50 Kč na GJ spalného tepla. Domácnostem se tak topení uhlím prodraží o 10 – 15 %. Nedojde-li k neočekávanému vývoji, další růst cen uhlí by podle odborníků již neměl být tak strmý.

Podraží i dosud nejlevnější a veskrze ekologické vytápění dřevem a peletami. Nedávno sice došlo k přeřazení těchto paliv ze základní 19% do snížené 5% sazby DPH, daňová reforma však tuto sazbu opět zvýší na 9 %. Cena palivového dřeva ovšem poroste i kvůli jeho relativnímu nedostatku a rostoucím nákladům majitelů lesů, dopravců a zpracovatelů.

Plasty tak dobře hoří…

Smyslem ekologických daní je motivovat lidi k úsporám energií a omezit znečišťování životního prostředí exhalacemi. Vliv ekologické daňové reformy na čistotu ovzduší ale někde může být i opačný. Řada menších obcí byla v minulých letech plynofikována, ale po nárůstu cen zemního plynu se lidé houfně vrátili zpět k topení hnědým uhlím.

Po zdražení uhlí hrozí nebezpečí, že lidé nebudou topit plynem (prozatím nezatíženým ekologickou daní), ale budou v kamnech a kotlích pálit prakticky cokoliv, co hoří. Klidně si tedy zatopí i odpadky, o nichž mimochodem spalovny tvrdí, že se svou výhřevností blíží hnědému uhlí. Ušetří tak hned dvakrát – za palivo i odvoz odpadu.

Pokoutné spalování odpadů zákon nepřipouští. Ovšem dokázat, že černý kouř z komína nevzniká při spalování nekvalitního uhlí, je obtížné. Chytit někoho přímo při činu by bylo možné snad jen v rámci domovní prohlídky, což není v demokratické společnosti možné. Bez důkazů pak vše skončí nejvýše domluvou na obecním úřadě.

Na většinu lidí, kteří se snaží ušetřit za každou cenu bez ohledu na zdraví své a svých spoluobčanů, ovšem domluvy neplatí. Reálně tedy hrozí, že se z komínů na vesnicích ještě ve větší míře povalí čpavek, fenoly, dioxiny, polyaromatické uhlovodíky a další karcinogenní „chuťovky”. Nejhorší jsou v tomto směru plasty, které ale v kamnech přece tak dobře hoří…

Chcete ušetřit? Neplýtvejte!

Nejjistějším způsobem, jak snížit náklady na vytápění, nebo alespoň přibrzdit jejich růst, je provést opatření snižující spotřebu tepla. Řadu z nich lze přitom zrealizovat i tam, kde přechod na jiný, levnější, způsob vytápění není možný. Například kamna na dřevo místo dálkového ústředního vytápění si lidé bydlící v paneláku pořídí asi jen stěží.

Provádění změn a úprav topného systému u již užívaných domů a bytů často naráží na technické i jiné obtíže. Myslet na to se vyplatí hlavně při pořizování vlastního bydlení. Týká se to starších objektů, ale i novostaveb. Lidé často investují velké částky do nadstandardního vybavení, ale o tepelně izolační vlastnosti a nákladnost vytápění pořizovaného domu se nezajímají.

skoleni_27_5

Dodatečná úsporná opatření, spočívající v zateplování budovy, výměně oken a modernizaci topného systému, bývají investičně náročná. Kdo chce ušetřit, měl by se do nich pouštět až po zhodnocení jejich skutečného přínosu a ekonomické návratnosti. Čas a peníze věnované na pořádnou přípravu celé akce mohou být tou nejlepší investicí.

Značnou úsporu nákladů na energii může přinést také pouhá změna přístupu k vytápění bytu. Uvádí se, že zvýšení teploty v místnosti o 1 °C zvýší náklady na energii zhruba o 5 %. Přetápět pokoje i v době, kdy v nich nikdo není, a teplo vypouštět ven špatně těsnícími nebo dokonce stále pootevřenými okny, je opravdu zbytečným plýtváním.

Anketa

Čím si doma topíte?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).