Hlavní navigace

Budou dopravní nehody vyšetřovat soukromníci?

1. 10. 2007
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Se stoupajícím počtem dopravních nehod a výší vzniklých škod roste objem vyplaceného pojistného plnění. Policie se chce v rámci úspor zabývat jen vážnými nehodami spojenými s poraněním osob. Pojišťovny budou muset ostatní nehody vyšetřovat samy nebo ve spolupráci se soukromými firmami.

Co dělat při dopravní nehodě

Stane-li se řidič účastníkem dopravní nehody, vyplývají mu ze zákona určité povinnosti. V první řadě musí zastavit vozidlo a poskytnout první pomoc zraněným osobám. Pokud by to neučinil anebo by se pokusil z místa nehody ujet, dopustil by se trestného činu. V případě dopadení by mu pak kromě pokuty hrozilo i trestní stíhání.

Účastník dopravní nehody by také měl pamatovat na svou vlastní bezpečnost i bezpečnost ostatních. Především by měl neprodleně upozornit přijíždějící řidiče na existenci překážky na silnici výstražným trojúhelníkem, blikajícím světlem, máváním apod. Před přemístěním vozidel je pak třeba vyznačit jejich pozici na silnici, případně situaci v místě nehody i vyfotografovat.

Účastníci dopravní nehody jsou povinni prokázat si na požádání navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidlech zapletených do dopravní nehody. Tyto údaje budou potřebovat při nahlášení pojistné události pojišťovně, popřípadě i při vymáhání náhrady škody. Pečlivost a přesnost v zaznamenání údajů je proto velmi důležitá.

Volat, nebo nevolat policii?

Zákon o provozu na pozemních komunikacích taxativně vymezuje případy, kdy jsou účastníci dopravní nehody povinni ohlásit ji neprodleně policii. Jedná se o případy, kdy dojde ke zranění nebo usmrcení osob anebo škoda vzniklá na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí zjevně přesahuje částku 50 000 korun.

V ostatních případech jsou účastníci dopravní nehody povinni ohlásit ji policii, jestliže se nedohodnou na způsobu úhrady vzniklé škody anebo když vznikne škoda na majetku třetích osob. Jedná se zejména o případy, kdy je při nehodě poškozeno vozidlo služební, vypůjčené nebo pořízené na leasing, popřípadě je poškozeno dopravní značení nebo jiný majetek.

Vznikne-li povinnost ohlásit dopravní nehodu policii, jsou účastníci nehody povinni setrvat na místě až do příjezdu policie a spolupracovat při šetření nehody. Byť může být někdy čekání na policii nekonečné, vzdálit se z místa nehody se nedoporučuje. S výjimkou případů, kdy je třeba odejít přivolat pomoc.

Zajistěte si nezvratné důkazy!

Dopravní nehoda je vždycky spojena s řadou nepříjemností. Alespoň části z nich lze předejít tím, že si zajistíte nezvratné důkazy o průběhu nehody. A o tom, kdo ji způsobil. Kamenem úrazu bývá už jen odhad výše vzniklé škody. Při dnešních cenách mohou náklady na opravu i jen zdánlivě banálního poškození vozidla překročit zákonem stanovený limit.

Dalším velkým úskalím bývá změna přístupu viníka nehody k úhradě vzniklé škody. Třeba takový řidič s alkoholem v krvi nebo s vozidlem bez platné technické prohlídky je schopen naslibovat hory doly, jen aby se vyhnul vyšetřování nehody policií. Pokud na to poškozený přistoupí, snadno se může ocitnout v prekérní situaci.

V lepším případě bude viník nehody tvrdit, že si nic nepamatuje a o žádné dopravní nehodě nic neví. V horším případě bude tvrdit, že je poškozeným, protože nehodu zavinil druhý řidič, který ho teď navíc křivě obviňuje a vydírá. Bez policejního protokolu, výpovědi hodnověrných svědků nebo alespoň fotografie z místa nehody bude obtížné dokázat opak.

Policie chce vyšetřovat jen vážné nehody

Tiskem v poslední době proběhly zprávy o tom, že policie zvažuje předložení návrhu na změnu zákona, kterou by byl podstatně zvýšen limit pro ohlášení dopravní nehody policii. Uváděny byly částky od 100 do 500 tisíc korun. Policie by se tak soustředila hlavně na vyšetřování problematických dopravních nehod a nehod s vážnými následky.

Pokud by došlo k podstatnému zvýšení limitu, policii by však práce nijak výrazně neubylo. Škoda způsobená při většině dopravních nehod na českých silnicích se vejde do současného padesátitisícového limitu. S výší škody ale roste pravděpodobnost, že se účastníci nehody na náhradě škody nedohodnou. V tomto případě bude účast policie nutná i v budoucnu.

U nehod s vyšší škodou lze očekávat i vyšší požadavky pojišťovny na důkazy o tom, jak k nehodě došlo. Stěží si lze představit, že by pojišťovna vyplatila několikasetti­sícovou částku jen na základě tvrzení řidiče, že své vozidlo totálně zničil bez svého zavinění, porušení předpisů a zcela střízlivý. A přitom ještě zázračně vyvázl nezraněn.

Příležitost dělá zloděje

Podle § 250a odst. 1 trestního zákona hrozí tomu, kdo při uplatnění nároku na plnění z pojistné smlouvy uvede nepravdivé, hrubě zkreslené nebo neúplné údaje až dvanáct let vězení. Přesto zhruba 15 % nahlášených pojistných událostí zavání podvodem. Přitom v Česku připadá 7 z 10 odhalených podvodů na pojištění vozidel.

Pojistných podvodů se dopouštějí jak amatéři, tak dobře organizované skupiny, pro které se okrádání pojišťoven stalo výnosným oborem podnikání. Pojišťovny kvůli nim každoročně přicházejí o stamiliónové částky. Další velké sumy investují do boje s podvodníky. Všechny tyto náklady pak promítají do pojistného, jehož výše stále roste.

Lze očekávat, že pokud by k nehodám s velkou škodou nebyl řidič ze zákona povinen přivolat policii, počet pojistných podvodů by rapidně vzrostl. Pojišťovnám by nezbylo nic jiného, než buď najít s policií společnou řeč, nebo zvolit jiný způsob, jak zajistit náležité vyšetření dopravních nehod s vyšší škodou přímo na místě. Jinak by se totiž nedoplatily.

Dvě mouchy jednou ranou

Je nejspíš jen otázkou času, kdy pojišťovny rozšíří své služby o okamžitou asistenci přímo v místě dopravní nehody. V pojistných podmínkách pak bude stanoveno, že v případě překročení určitého limitu bude výplata pojistného plnění podmíněna vyšetřením dopravní nehody buď policií nebo autorizovaným zástupcem pojišťovny.

Motorista bude v případě dopravní nehody, kterou nebude muset podle platných předpisů ohlásit policii, volat horkou linku své pojišťovny. Na místo nehody pak vyrazí buď pracovník pojišťovny nebo zástupce smluvní firmy. Jednak pomůže klientovi přímo na místě s řešením nepříjemné situace a zároveň zdokumentuje vše potřebné.

Pojišťovny tak zabijí dvě mouchy jednou ranou. Jednak rozšíří a zkvalitní své služby o poskytnutí okamžité hmatatelné pomoci motoristům v nesnázích – toho lze marketingově dobře využít i k odůvodnění nárůstu ceny pojistného. Jednak značně omezí prostor pro pojistné podvody a hned od počátku si pohlídají náklady na likvidaci pojistných událostí.

Asistence na místě nehody už funguje

Pojišťovny povinnou asistenci na místě dopravní nehody do pojistných podmínek zatím nezakotvily. Přesto však motoristé mohou této služby využít již dnes. Rozsah asistenčních služeb se u jednotlivých pojišťoven liší. Zprostředkování pomoci v místě nehody si však lze vyžádat prostřednictvím horké linky prakticky každé z nich.

skoleni_13_10

Větší rozsah asistenčních služeb motoristům pojišťovny vesměs nabízejí v rámci havarijního pojištění vozidla anebo jako doplňkové připojištění k povinnému ručení. Existují však i specializované firmy, které poskytnou komplexní služby v případě dopravní nehody také motoristům, jejichž vozidla havarijně pojištěna nejsou.

Zajistí nejen vyproštění a odtah nepojízdného vozidla do opravny, ale i zapůjčení náhradního vozidla. A hlavně nahlášení a vyřízení pojistné události včetně doložení všech podkladů požadovaných pojišťovnou. Pro poškozené účastníky dopravní nehody jsou všechny tyto služby zdarma. Hrazeny jsou z povinného ručení motoristy, který nehodu zavinil.

Anketa

Kdy naposledy jste byli účastníky dopravní nehody?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).