Hlavní navigace

Cena a zdanění benzínu v EU

10. 4. 2007
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Připadá vám benzín drahý? V některých zemích Evropské unie je ještě dražší! Kde se do ceny benzínu nejvíce promítá výše spotřebních daní? Jsou země, kde není povolen při řízení žádný alkohol. Které státy jsou naopak nejbenevolentnější a povolují řidičům "popíjet"?

Vlastnit auto je v dnešní hektické době téměř nezbytné. Kdo nemá řidičák, má oproti ostatním občanům veliký handicap při svém uplatnění na evropském trhu práce. Umět řídit patří dle evropských zaměstnavatelů k druhotné gramotnosti zaměstnanců.

Automobilová doprava je pořád na vzestupu a počet aut v zemích Evropské unii neustále roste. Kvalitní infrastruktura a bezpečná automobilová doprava jsou jednou z cest zvýšení konkurenční schopnosti evropských podniků a zvyšování životní úrovně Evropanů.

Východní Evropa = žádný alkohol

Úroveň infrastruktury, trestání dopravních přestupků a řidičská slušnost se liší v Evropě státu od státu. Velké rozdíly jsou však i v tolerování alkoholu při řízení.

Dopravní nehody jsou v Evropské unii vážným problémem: ročně při nich zahynou desetitisíce Evropanů. Nehoda na silnici stojí na prvním místě příčin úmrtí osob ve věku do 40 let, a je tedy příčinou největšího zkrácení délky života. Přitom právě alkohol je častou příčinou dopravní nehody.

Nejhustší dálniční síť je v Nizozemí (58 km na 1 000 km2), Belgii (55), Lucembursku (44) a Německu (32). Ze západoevropských zemích je nejméně hustá dálniční síť v Irsku a Finsku (1,4), Švédsku (3,5) a Řecku (3,8).

Z 25 členských zemí Evropské unie (není započítáno Bulharsko a Rumunsko) není povolen žádný alkohol v krvi při řízení v šesti zemích (Česko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko a Slovensko).

Jenom pro ilustraci: muž o váze 75 kg odbourá v průměru jedno dvanáctistupňové pivo za dvě hodiny (záleží i na spalování organismu, v některých případech je to dříve). Těžší osoby ho odbourají rychleji.

V pěti zemích (Irsko, Velká Británie, Itálie, Německo a Lucembursko) je naopak povoleno 0,8 promile alkoholu v krvi. Přitom již při 0,2 promile se narušuje zrakové vnímání, koncentrace či optický postřeh a zužuje se zorný úhel. Nejhorší hranice alkoholu je okolo 1 promile, kdy roste sebevědomí a reakce jsou již značně zpomalené.

Nejlevnější benzín v Estonsku, nejdražší v Nizozemí

Cena benzínu se během roku liší a je značně ovlivněna situací na světovém trhu. Přesto však můžeme říci, že přiložená tabulka dobře vystihuje cenovou politiku v jednotlivých zemích. V případě zvýšení ceny za barel ropy na světových trzích následně dochází ke zdražení benzínu ve všech členských zemích.

Nejlevnější je litr benzínu v pobaltských zemích (Estonsko, Litva a Lotyšsko), kde se cena pohybuje okolo 0,70 euro za litr benzínu. Naopak nejdražší je benzín v Finsku, Velké Británii a Nizozemí.

Cena litru benzínu je do značné míry rovněž omezena výši nepřímých daní (spotřební či DPH), výše souhrnné daňové sazby u litru benzínu činí ve všech zemích více než 50 % (nejméně v Litvě 50,1 %, Kypru 52,7 %, nejvíce ve Velké Británii 74,6 % a Francii 73,1 %).

Nejvíce aut je v Lucembursku a Itálii

V posledních letech se ve všech evropských zemích rozšiřuje silniční síť a železniční síť přitom stagnuje. Silniční síť v přepravě vítězí i v přepravě zboží na plné čáře – v Evropě je po silnici přepravováno téměř 75 % veškerého zboží.

Rozmach silniční dopravy přináší dvě hlavní negativní daně: zvýšený počet dopravních nehod a znečišťování životního prostředí. Na zhoršujícím se životním prostředí se podílí rostoucí silniční doprava především enormním hlukem, spotřebou energie a znečišťováním ovzduší.

FIN21

Nejvíce aut na 100 obyvatel je v Lucembursku (64) a zemi automobilům zaslíbené – Itálii (62), na třetím místě je Německo (58). Naopak nejméně aut je v nových členských zemích – Lotyšsku, Slovensku, Maďarsku a Polsku (všude pod 30).

Průměrná cena benzínu za rok 2005 (v EU, v euro za litr)
Země Průměrná cena benzínu
Estonsko 0.67
Litva 0.71
Lotyšsko 0.72
Kypr 0.76
Řecko 0.77
Česko 0.81
Slovinsko 0.82
Španělsko 0.84
Slovensko 0.86
Malta 0.87
Polsko 0.88
Lucembursko 0.90
Rakousko 0.91
Irsko 0.94
Maďarsko 0.96
Portugalsko 1.00
Francie 1.04
Belgie 1.07
Itálie 1.09
Dánsko 1.10
Švédsko 1.10
Německo 1.11
Velká Británie 1.13
Finsko 1.14
Nizozemí 1.25

Pramen: Eurostat: Europe in figures, Eurostat yearbook 2006–07, ISBN 92–79–02489–2, ISSN 1681–4789, Catalogue number: KS-CD-06–001-EN

Anketa

Je nulová tolerance alkoholu při řízení správná?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).