Hlavní navigace

Bude objem úvěrů pro domácnosti dále stoupat? - Trendy a predikce

4. 1. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Stejně jako česká ekonomika roste v poslední době i zadluženost českých domácností. Zadluženost spojená s poskytováním úvěrů a kupováním na dluh sice podporuje růst ekonomiky, všechno má však své meze. Jak jsou domácnosti zadlužené? Bude tento trend pokračovat i v budoucnu?

Půjčování na cokoliv od zajištění financí na bydlení po pořizování luxusních aut formou leasingů či koupení domácího kina formou splátek zde bylo před dvaceti lety věcí téměř neznámou, a hlavně nemyslitelnou. Dnes však ne. Půjčování přináší výhody i nevýhody – mezi hlavní výhody patří možnost získat finanční prostředky v podstatě z ničeho (kde odpadá nutnost spotřeby množství času na jejich vydělání); nevýhodou je rostoucí riziko platební neschopnosti a vyšší cena prostředků, přičemž s výší úvěru roste doba jeho poskytnutí, splácení a cena.

Využití úvěrů může být často i výhodnější než použití likvidních prostředků, například z důvodu vysoké inflace či konkurenčního předhánění se bankovních i nebankovních subjektů v poskytování levných půjček, které mohou být v určitých případech i bezúročné (bezúročná období u kreditních karet, spotřební elektronika na splátky bez navýšení atd.) či mohou využívat efektu finanční páky (např. při investicích do akcií) a daňového štítu u firem.

Ať tak či tak, stejně jako ve většině ostatních vyspělých států se objem úvěrů rychle zvyšuje. Stále více zadlužené státy jsou dobrým příkladem pro domácnosti, které rády kopírují jejich chování. A jak tedy vypadá situace v ČR?

Růst spotřebitelských úvěrů obyvatelstva

Objem spotřebitelských úvěrů rok od roku stoupá. Zatímco v prvním čtvrtletí roku 2003 dosahoval objem peněz půjčených formou spotřebitelských úvěrů 31,7 miliard korun, očekávaná hodnota na konci roku 2006 je čtyřikrát vyšší.

Vývoj spotřebitelských úvěrů 2002 – 2006(mld. Kč)
Vývoj spotřebitelských úvěrů domácností podle čtvrtletí v letech 2002 – 2006
Čtvrtletí 2003 2004 2005 2006
1Q 32 45 54 68 90
2Q 33 47 56 74 95
3Q 36 49 59 79 100
4Q 41 52 64 85 120*
Průměr 36 48 58 77 101
Procentuální změna 35,92% 20,73% 31,33% 32,03%

* Očekávaná výše.
Tabulka se vztahuje pouze na bankovní subjekty. Výše jsou uvedeny v miliardách Kč. (Zaokrouhleno na miliardy korun.)

Na druhou stranu trend postupného zpomalení růstu zadluženosti za poslední dva roky je zřetelný. Rok 2006 je ve sledovaném období prvním rokem od roku 2003, kdy absolutní přírůstky mezi jednotlivými kvartály stagnují, či dokonce mírně klesají.

Růst hypotečních úvěrů

V případě hypotečních úvěrů je situace velice podobná i přesto, že narozdíl od spotřebitelských úvěrů, které jsou často poskytovány na překlenutí krátkodobé finanční nestability domácnosti či nakupování statků ztrácejících velice rychle hodnotu, je účelem hypotečního úvěru především financování koupě nemovitosti, která ve většině případů zajišťuje základní potřeby člověka – bydlení.

Chcete si vzít hypotéku? Porovnejte si aktuální hypoteční nabídku trhu v našem srovnání. Pokud hledáte dům nebo byt, náš katalog nemovitostí vám může pomoci.

Hodnota nemovitosti navíc obecně spíše roste, než klesá, narozdíl od statků kupovaných spotřebitelskými úvěry, a koupit nemovitost přes úvěr bude pravděpodobně výhodnější než neustále platit nájem. Výše úvěru však bývá mnohonásobně vyšší.

Vývoj hypotečních úvěrů v letech 2002 – 2006(mld. Kč)
Vývoj hypotéčních úvěrů domácností podle čtvrtletí v letech 2002 – 2006
2002 2003 2004 2005 2006
1Q 86 116 163 216 292
2Q 93 124 173 232 312
3Q 101 136 186 252 337
4Q 108 149 203 274
Průměr 97 131 181 244
Procentuální změna 35,31% 38,10% 34,34%

Tabulka se vztahuje pouze na bankovní subjekty. Výše jsou uvedeny v miliardách Kč. (Zaokrouhleno na miliardy korun.)

I zde se tempo růstu stabilizovalo kolem 35 %. Rok 2006 dle stávajícího vývoje zřejmě vykázal nepatrný pokles tempa růstu.

Růst celkových úvěrů obyvatelstva

Tempo růstu celkového objemu úvěrů obyvatelstva má podobnou tendenci jako jeho dílčí části. Tempo růstu se stabilizovalo nad hranicí 30 %. To znamená, že každý rok si domácnosti půjčí o třetinu více než v roce předchozím.

Růst celkových úvěrů obyvatelstva v letech 2002 – 2006(mld. Kč)
Vývoj úvěrů domácností podle čtvrtletí v letech 2002 – 2006
2002 2003 2004 2005 2006
1Q 147 187 244 322 429
2Q 153 197 260 345 456
3Q 162 211 278 371 490
4Q 175 228 303 403
Průměr 159 206 271 360
Procentuální změna 29,20% 31,83% 32,81%

Tabulka se vztahuje pouze na bankovní subjekty. Výše jsou uvedeny v miliardách Kč. (Zaokrouhleno na miliardy korun.)

Tendence a budoucí trendy

Objem úvěrů domácnostem každý rok stoupá zhruba o 30 %. Bude tento trend dále pokračovat, nebo se tempo růstu začne zpomalovat?

Tempo růstu úvěrů v budoucnosti se dá velice těžko odhadnout, existuje však mnoho argumentů, které hovoří proti jeho zvyšování. Jediným argumentem pro zvyšování tempa růstu je extrapolace dosavadních růstů. Podle Jaroslava Ungermana ze Sdružení pro informační databáze však vede k absurdním závěrům – na konci roku 2008 by totiž objem úvěrů domácností dosáhl až 900 miliard, což je téměř výše státních výdajů jednoho státního rozpočtu. Objem 900 miliard pro rok 2008 je absolutně absurdní a mimo jakoukoliv realitu. Míra růstu už v roce 2006 skončila. říká Jaroslav Ungerman.

FIN21

Argumentem proti zvyšování či stagnaci míry růstu je zvyšování podílu úvěrů domácnostem na celkové výši úvěrů. Zatímco v roce 2002 byl poměr úvěrů pro podniky a obyvatelstvo 78:22, v roce 2006 už pouze 55:45. Při stejné míře růstu by v nejbližších letech měly domácnosti půjčeno více než podniky. Kapacita domácností se však vyčerpává.

Stejně tak v roce 2002 tvořily úvěry 18 % vkladů, v roce 2006 je to již 45 % vkladů, přičemž vklady patří spíše vrstvám vyšším, zatímco úvěry vrstvám nižším. Poměr úvěrů k disponibilním důchodům domácností taktéž stoupá. Oproti 14 % v roce 2002 činí poměr v roce 2006 celých 26 %. Dle Jaroslava Ungermana tento trend už dlouho pokračovat nebude. Na druhou stranu, oproti Evropské unii je Česká republika stále ještě pod průměrem. Poměr úvěrů k disponibilním důchodům se v EU pohybuje od 25 % (Itálie, Řecko) až po 130 % (Nizozemí).

Anketa

Vaše rodina plánuje...

Autor článku

Autor působí jako redaktor ekonomické redakce České televize.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).