Hlavní navigace

Rozumně se zadlužit může být výhodné

12. 5. 2006
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Neradi se zadlužujete? Dobře děláte. Někdy to ale může být docela výhodné. Půjčkou nebo nákupem na splátky totiž můžete dokonce ušetřit. Nevěříte? Stačí si vzít kalkulačku a chvíli počítat. Jak pracovat s osobními a rodinnými financemi co nejvíce efektivně?

Zadlužit se nebo ne?

Zadlužování českých domácností je jedním z mediálně velmi frekventovaných témat. Na jedné straně se na čtenáře i diváky usmívají z téměř všude přítomných reklam šťastné tváře lidí, kteří si díky půjčkám mohou snadno a rychle i bez dlouhého šetření pořídit vše, co chtějí. Běžný občan je přesvědčován, že žít na dluh je dnes naprosto normální. Úrokové sazby jsou výhodné a splátky tak nízké, že nevyužít takovéto příležitosti může snad jen hlupák.

Na druhé straně na naše emoce útočí jímavé příběhy lidí, kterým dluhy přerostly přes hlavu. Z malého nespláceného dluhu se časem stal dluh velký a v exekučním řízení nakonec přišli o všechno. V seriózních článcích na toto téma lze většinou nalézt lehce znepokojivé informace o dramatickém nárůstu zadlužení domácností i rostoucím počtu neplatičů. Citlivějším jedincům z toho může trochu jít mráz po zádech.

Důsledkem toho všeho je, že velká skupina lidí se nechává strhnout k bezhlavým nákupům zboží na splátky a své finanční problémy bez rozmyslu řeší snadno dostupnými půjčkami. Pak stačí málo – třeba delší nemoc nebo ztráta zaměstnání – a tito lidé se lehce ocitnou v těžko řešitelné situaci. Existuje ale také druhá velká skupina lidí, kteří by si nepůjčili ani za nic. Když potřebují nové auto, dovolenou u moře nebo vybavení bytu, raději se na pár let uskrovní, přičemž své úspory střádají na málo úročených bankovních účtech a vkladních knížkách.

Objektivně vzato, obě tyto skupiny lidí se chovají nerozumně. Z první skupiny se rekrutují houstnoucí zástupy bezdomovců, alkoholiků a jiných ztroskotanců. Tu druhou pak často tvoří naši sice spořádaní, ale trvale chudí spoluobčané. Bohužel lidí, kteří se dokáží ve finančních otázkách chovat racionálně, je v Česku zatím pomálu. Svědčí o tom mj. zmíněný nárůst počtu lidí přiznávajících problémy s plněním svých finančních závazků i struktura úspor obyvatel.

Jak dosáhnout finanční rovnováhy?

Finanční rovnováha v podstatě znamená vyrovnanou bilanci mezi příjmy a výdaji. Dosáhnout jí není jednoduché – a přitom se vlastně stačí řídit velmi jednoduchými pravidly. Pokud chci více utrácet, musím více vydělávat, nebo naopak pokud méně vydělám, musím omezit své výdaje. Do těchto jednoduchých počtů je ještě třeba zahrnout faktor času. Situaci, kdy výdaje dočasně převyšují příjmy, lze také řešit buď na úkor minulosti, tj. čerpáním vytvořených finančních rezerv, nebo na úkor budoucnosti, tj. půjčkou či nákupem na splátky.

Nejsou-li finanční rezervy k dispozici, není moc na výběr. Buď je třeba se uskrovnit, což většinou dost bolí, nebo si potřebné peníze vypůjčit, což sice nebolí, ale o to nepříjemnější mohou být následky. Někdy však může být výhodné si vypůjčit, i když se to vzhledem ke stavu vašich rodinných úspor nejeví být nezbytně nutné. Třeba však v budoucnu plánujete větší vydání a výhodná půjčka by v té době již nemusela být dostupná. Nebo dokonce přijdete na řešení, jak výnosem z vlastních úspor zaplatíte náklady půjčky, a ještě zbude nějaký zisk.

Finanční plánování se netýká jen úspor a investic

Kdo nehodlá žít ze dne na den a nezabývat se tím, co bylo a co bude, se bez plánování neobejde. Základním předpokladem jakéhokoliv finančního plánování je alespoň rámcový přehled o příjmech a výdajích a jejich pravděpodobném budoucím vývoji. Je s podivem, kolik lidí má jakž takž přehled o svých příjmech, ale výdaje sleduje jen velmi málo. Jednoduše utrácejí, dokud nemají prázdnou peněženku a dokud jim bankomat dává peníze. Potom jen netrpělivě čekají na další výplatu. Přechodný nedostatek financí řeší kontokorentním úvěrem nebo kreditní kartou a v případě větších vydání půjčkou nebo nákupem na splátky.

Pojem finanční plánování se často užívá jen ve zúženém smyslu, tzn. při výběru optimálního způsobu nakládání s přebytky rodinného rozpočtu. Efektivní správa rodinných financí však předpokládá zahrnout do plánování aktiva i pasiva. V opačném případě snadno dojde k situaci, kdy vaše vlastní finanční prostředky tiše ztrácí svou hodnotu na málo úročeném běžném účtu a za vypůjčené cizí peníze zároveň musíte draze platit. V našich končinách to bohužel není jev nijak vzácný. Lidé si ve finančních otázkách často neumějí dát věci do správných souvislostí.

Čas může hrát pro vás i proti vám

Při finančním plánování hraje velmi významnou roli čas. Reálná hodnota peněz se postupem času významně mění. Za stejnou částku dnes nakoupíte podstatně méně zboží než před dvaceti lety a určitě více než za dalších dvacet let. Kvůli inflaci ceny zboží a služeb na trhu rostou a kupní síla peněz klesá. Držíte-li své peníze v hotovosti nebo na málo úročeném bankovním účtu, každý rok vás o jejich část připraví inflace.

Kolik vám zůstane z každé stokoruny kvůli inflaci?
Roky Inflace
1% 2% 3%
5 95,20 Kč 90,60 Kč 86,30 Kč
10 90,50 Kč 82,00 Kč 74,40 Kč
15 86,10 Kč 74,30 Kč 64,20 Kč
20 82,00 Kč 67,30 Kč 55,40 Kč

Inflace ale také může hrát ve váš prospěch – třeba splácíte-li půjčku s pevnou úrokovou sazbou. Dalším vlivem, který může splácení takové půjčky značně usnadnit, je růst reálných mezd. Zatímco v roce 1995 u nás průměrná mzda činila 8 307 Kč, v roce 2005 už to bylo 19 030 Kč. Průměrný meziroční nárůst reálných mezd, což jsou nominální mzdy očištěné o vliv inflace, za posledních deset let dosáhl téměř 5 %. Bude-li česká ekonomika růst podle dosavadních odhadů, mohl by být tento růst zachován i do budoucna.

Inflace a růst životní úrovně vám mohou pomoci splácet

Většina půjček je splácena anuitně, tzn. že výše pravidelných splátek zůstává stále stejná. Postupně se jen mění podíl v každé splátce obsaženého úroku (odměny věřitele za půjčení peněz) a úmoru (splátky dluhu). Přestože nominální výše splátky se nemění, díky inflaci a růstu reálných mezd může dlužník postupem času půjčku splácet stále snadněji. Pokud jeho mzda poroste, na zaplacení splátky bude moci vynakládat stále menší část svých příjmů.

Pro lepší názornost si to lze představit i opačně tak, že přestože se nominální výše splátky nemění, její reálná výše díky inflaci a růstu reálných mezd postupně klesá. Například při dvouprocentní inflaci a pětiprocentním růstu reálných mezd by reálná hodnota pětitisícové splátky během dvaceti let poklesla téměř na polovinu.

Jak bude klesat reálná výše splátky 5 000 Kč?
Roky Míra inflace + růst reálných mezd
3 % 5 % 7 %
5 4 294 Kč 4 205 Kč 4 117 Kč
10 3 687 Kč 3 611 Kč 3 535 Kč
15 3 166 Kč 3 101 Kč 3 036 Kč
20 2 719 Kč 2 663 Kč 2 607 Kč

Vydělejte na levných hypotékách

Typickým případem, kdy se určitě vyplatí zvážit možnost půjčky, i když ji vlastně nepotřebujete, je pořízení nemovitosti. Možná chcete financovat pořízení domu či bytu na hypoteční úvěr jen z poloviny a zbytek zaplatit z vlastních úspor. Pokud si zároveň hodláte vzít úvěr na vybavení bytu nebo si zakoupit dovolenou na splátky, nejspíš děláte chybu. Určitě by bylo výhodnější uhradit větší část kupní ceny nemovitosti z hypotečního úvěru a zbylé výdaje financovat z vlastních úspor. Vyjde to totiž levněji.

Hypoteční úvěr s pětiletou fixací úrokové sazby lze v současné době získat už za 4 % ročně. Pokud k tomu připočtete poplatky za vyřízení úvěru, ocenění nemovitosti a vedení úvěrového účtu, efektivní úrok při alespoň desetileté splatnosti určitě nepřekročí 5 %. Při započtení daňových odpočtů se můžete dostat zpátky ke 4 %. V případě kratší fixace úrokové sazby pak třeba ještě o jedno procento níž. Za 3 – 4 % přitom spotřebitelský úvěr nejspíš nepořídíte!

Katalog nemovitostí – vyberte si byt nebo dům svých snů…

Na splátky levněji než za hotové!

Ovšem ani nákupy na splátky nebo leasing nemusejí být vždy méně výhodné než nákup za hotové. V souvislosti s nimi lze téměř permanentně v hypermarketech, obchodech s elektronikou, autosalónech i mnohde jinde narazit na různé akční nabídky nabízející nejrůznější výhody. Některé z těchto výhod se sice po bližším prozkoumání už tak výhodné nezdají, ale jiné stojí za úvahu. Pokud vám je někdo ochoten prodat například plazmovou televizi za naprosto stejnou cenu buď zaplacenou najednou, nebo v deseti měsíčních splátkách, a to bez jakýchkoliv poplatků a navýšení, není důvod této možnosti nevyužít – pokud tedy onu televizi skutečně potřebujete.

Obdobně to platí třeba při pořízení osobního automobilu. Leasingové společnosti ve spolupráci s výrobci a dovozci vozidel a pojišťovnami jsou schopny nabídnout výhodné modely financování nejen podnikatelům, ale i soukromým osobám. Za určitých podmínek tak lze získat leasing s podstatnou slevou z kupní ceny vozidla a odkladem splátek, nebo dokonce leasing s nulovým navýšením. Při posuzování výhodnosti tohoto řešení pak opět hraje významnou roli inflace a časová hodnota peněz.

Pokud bychom například uvažovali 2% inflaci, klesla by u pětiletého spotřebitelského leasingu reálná hodnota anuitní měsíční splátky z počáteční hodnoty např. 5 000 Kč na 4 531 Kč. Místo 300 000 Kč bychom tedy zaplatili vlastně jen necelých 286 000 Kč. Při těchto propočtech je ovšem nutno vzít v potaz veškeré náklady leasingu a proti nim postavit např. slevu ze vstupní ceny obvykle poskytovanou leasingovou společností, popř. jiné výhody vázané na tento druh financování (výbava vozidla a doplňky za zvýhodněnou cenu nebo zdarma, zvýhodněné pojištění, asistenční služby atd.).

Mimo to by měl být do výpočtu zahrnut i výnos z dočasného uložení či investování peněz, které bychom jinak zaplatili najednou v hotovosti. Při uvažování dvouprocentního ročního zhodnocování finančních prostředků zbylých po zaplacení splátek by celkový výnos v daném případě dosáhl téměř 15 000 Kč. Použitím kombinace vhodných finančních produktů by ovšem bylo možno dosáhnout i podstatně lepšího celkového zhodnocení.

Pokud by navíc naše reálná měsíční mzda v této době rovnoměrně rostla tempem 4 % za rok, zvýšila by se tak např. z výchozí hodnoty 20 000 Kč na konečnou hodnotu 24 400 Kč. V případě, že bychom celý tento nárůst použili na úhradu naší leasingové splátky, na konci druhého roku by nám ji pomohl uhradit z 1/3, o necelý rok později z 1/2 a na začátku pátého roku již více než z 3/4. Je samozřejmé, že růst reálné mzdy ve vazbě na leasing negeneruje žádný dodatečný výnos, ale může pomoci leasing splácet.

Nepřecenit vlastní možnosti!

Na závěr pokládám za nutné zdůraznit, že při správě svého finančního majetku a výběru vhodných řešení se vyplatí značná dávka obezřetnosti. V případě posuzování budoucích příjmů i výdajů je lepší uvažovat spíše s méně příznivou variantu vývoje a nakonec být příjemně překvapen než naopak. Vždy je přitom navíc třeba zachovávat si určitou finanční rezervu, protože žít na doraz se nemusí vyplatit. V případě zadlužování platí, že je na pováženou, pokud splátky vašich finančních závazků spolknou více než 20 – 25 % vašich příjmů.

Pro investování pak platí, že člověk by se neměl pouštět do ničeho, čemu nerozumí. Vždy je třeba mít na zřeteli, že v podstatě každá investice je spojena s určitým rizikem, přičemž míra tohoto rizika bývá přímo úměrná výnosnosti investice. Pokud se vás někdo pokouší přesvědčit, že s využitím právě jím nabízeného produktu či služeb můžete vydělat rychle, snadno a bez rizika spoustu peněz, je to skoro určitě podvodník.

Zadlužujete se?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).