Hlavní navigace

8 věcí, na které máte nárok, pokud vás zasáhly povodně a záplavy

5. 6. 2013
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Zasáhla vás velká voda? Přinášíme výčet všeho, na co máte nárok a co vám v nelehké situaci může pomoci.

Zničily vám povodně majetek, nebo musíte být doma se svou ratolestí, protože je zavřená školka? Podívejte se, na co všechno máte nárok, postihla-li vás velká voda.

Pracovní volno od zaměstnavatele

Protože s velkou vodou souvisí zničený majetek i likvidace škod, komplikace v dopravě a omezený nebo přerušený provoz různých služeb, máte ze zákona právo na pracovní volno v souvislosti s odstraňováním následků povodní.

Právní úprava pamatuje i na situaci, kdy se povodně dotýkají samotného zaměstnavatele, který nemá možnost vám práci přidělit.

Ochrana vlastního majetku

V případě, že odstraňujete následky povodní na svém majetku s tím, že tak činíte za účelem jeho ochrany, klasifikuje tuto situaci zákon jako důležitou osobní překážku v práci. Zaměstnavatel v takovém případě může poskytnout pracovní volno, nebo se dohodnout na napracování. Nárok na náhradu mzdy vám ze zákona nevzniká.

To samé platí v případě, že potřebujete volno v souvislosti se zařizováním důležitých osobních, rodinných nebo majetkových záležitostí (například jednání s pojišťovnou). Jestliže se člověk nemůže dostat do práce, protože došlo k přerušení dopravního provozu, poskytne mu zaměstnavatel volno bez náhrady mzdy, jmenuje další obdobnou situaci zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí.

Veřejný zájem

Pokud je ale odstraňování následků povodní na vlastním majetku spojeno s veřejným zájmem třeba z hygienických důvodů nebo v případě, že hrozí například zřícení budovy, máte nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu ze zákona. Jedná se tedy o překážku v práci z důvodu obecného zájmu. Ani v tomto případě nevzniká zákonný nárok na náhradu mzdy.

Pomoc tam, kde je potřeba

Pokud pomáháte s následky povodně jinému člověku nebo organizaci, a tato činnost časově zasahuje i do pracovní doby, musí vám zaměstnavatel poskytnout pracovní volno alespoň na nezbytně nutnou dobu. Nárok na náhradu mzdy zákon nepřiznává ani v tomto případě.

Náhrada mzdy pouze s posvěcením zaměstnavatele

Nárok na náhradu mzdy v souvislosti s odstraňováním následků povodní tedy nevzniká. Zaměstnavatel vám však může ze své vlastní vůle náhradu poskytnout sám nebo toto právo může vzniknout na základě smlouvy zaměstnavatele s odbory.

Zjednodušeně řečeno je náhrada mzdy závislá na dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Výjimkou mohou být situace, kdy si zaměstnavatel s odbory dohodne vyplácení náhrady mzdy pro tyto situace vnitřním předpisem, řekla serveru Měšec.cz mluvčí MPSV, Štěpánka Filipová.

Náhrada mzdy

Zákon přiznává nárok na náhradu mzdy v případě, že povodeň postihne samotného zaměstnavatele a ten je nucen práci přerušit. Primárně je povinen se pokusit vás převést na jinou práci a může tak na nezbytně nutnou dobu učinit i bez vašeho souhlasu. 

Pokud ale tato varianta možná není, jedná se o tzv. překážku v práci a vy máte nárok na náhradu mzdy nejméně ve výši 60 % průměrného výdělku.

V případě, že zaměstnavatel sice není postižen povodní, ale nemůže vám práci přidělit kvůli pozastavení dodávky surovin, energie atp. a není ani možnost převést vás na práci jinou, jedná se o tzv. překážku z důvodu prostoje. Ta pro vás znamená nárok na náhradu mzdy nejméně ve výši 80 % průměrného výdělku.

Mimořádná okamžitá pomoc, ale bez záruky

Lidem postiženým povodněmi je určena také dávka pomoci v hmotné nouzi. Tu vyplácí příslušný úřad práce na základě podané žádosti. Formulář získáte přímo na úřadě nebo je možné ho stáhnout z integrovaného portálu MPSV.

Místní příslušnost ke konkrétnímu úřadu práce je závislá na místě trvalého pobytu. V případě, že by k situaci, která vyžaduje okamžitou pomoc, došlo mimo pracoviště úřadu práce, v němž jste hlášeni k pobytu, je nutné se obrátit na ten úřad, v jehož správním obvodu k situaci došlo. 

Čerpat dávku můžete v několika situacích. První je za účelem pomoci k zabezpečení základních životních potřeb. Výši přiznané dávky bude posuzována s přihlédnutím k vašim majetkovým poměrům a příjmům. Dosáhnout může maximálně patnáctinásobku životního minima jednotlivce, tedy částky 51 150 Kč.

Dávka je určena i pro ty, kteří nemají vzhledem ke své finanční situaci a příjmům prostředky na úhradu nákladů spojených s nákupem nebo opravou nezbytných předmětů dlouhodobé potřeby (např. lednice, postel). 

Dávku můžete čerpat i v kontextu s následky povodně při vzniku mimořádných výdajů. Mimořádná pomoc pak může být až do výše konkrétního nákladu s tím, že součet takto poskytnutých dávek nesmí v rámci kalendářního roku překročit desetinásobek životního minima jednotlivce, tj. v současné době 34 100 Kč, vysvětluje zpráva MPSV. 

Podobně může být tato pomoc v hmotné nouzi využita i na úhradu jednorázového výdaje spojeného zejména s platbou správního poplatku nebo s výdaji na nocleh. Dávku můžete čerpat například i na pořízení nových dokladů, na přechodné ubytování při zničení bytu atp. Mimořádnou okamžitou pomoc lze stanovit až do výše konkrétního nákladu, přihlíží se přitom k finančním prostředkům, které má daný člověk k dispozici, uvádí MPSV.

Nárok na dávku nejistý

Problém s touto dávkou spočívá v tom, že nemá zákonem jasně stanovené hranice pro vznik nároku na její výplatu. Její přiznání tedy závisí na posouzení příslušného orgánu, který hodnotí vaši celkovou příjmovou, majetkovou a sociální situaci. Do doby rozhodnutí o (ne)přiznání tedy nemáte jistotu, zda s touto finanční pomocí můžete počítat. Čtěte více: Mimořádná pomoc zaplaveným: jen pro vyvolené a bez záruky

Ošetřovné aneb Když je školka zavřená

V případě, že vám kvůli povodním zavřely školku nebo školu vašeho dítěte a vy s ním musíte zůstat doma, máte nárok na ošetřovné.

Pro uplatnění nároku je nutné si nechat vystavit od provozovatele potvrzení, do tiskopisu doplnit své osobní údaje a pak ho odevzdat svému zaměstnavateli.

Dávka vám náleží od prvního kalendářního dne, kdy potřeba ošetřování vznikne. Můžete ji ale čerpat nejdéle 9 dnů (osamělí rodiče nejdéle 16 kalendářních dnů). 

Ošetřovné, které vyplácí příslušná okresní správa sociálního zabezpečení nejpozději do měsíce od data, kdy obdržela kompletní poklady pro výplatu, činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Více podrobností si přečtěte ve zprávě Povodně 2013: Zavřená školka nebo škola? Můžete čerpat ošetřovné

Poproste pojišťovnu o zálohu

Pokud jste měli zničený majetek pojištěný, obraťte se co nejdříve na vaši pojišťovnu s ohlášením pojistné události. Čtěte také: Jak uplatnit škody z povodní a záplat a získat peníze?

Než začnete následky povodní odklízet, všechny škody pečlivě zdokumentujte. Protože samotné pojišťovny čeká nyní mimořádný nápor, mohlo by se vyřizování výplaty pojistného plnění protahovat. Zkuste tak požádat svou pojišťovnu alespoň o úhradu zálohy. 

Více podrobnosti a rad, jak si usnadnit jednání s pojišťovnou o pojistné události najdete ve zprávě Povodně 2013: Usnadněte si alespoň jednání s pojišťovnou

Nemáte-li práci, můžete si přivydělat při úklidu 

Pokud nemáte práci a vznikají vám samotným v souvislosti s povodněmi výdaje, můžete si přivydělat v rámci veřejně prospěšných prací při odstraňování jejich následků. Úřad práce ČR má pro tyto účely v současnosti vyčleněno až sto milionů korun.

Nezaměstnaní se tak mohou zapojit do veřejně prospěšných prací i dalších forem pomoci. Dlouhodobě nezaměstnaní mohou při povodních pomoci i v rámci krátkodobého zaměstnání u zaměstnavatelů, uvedla ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová s tím, že i tuto formu zaměstnání zprostředkovává úřad práce. 

Sleva pro zaplavené v OBI

Podporu zaplaveným včera oznámil řetězec OBI. Svůj sortiment pro ně plošně zlevní o 20 %. Sleva platí od 4. června do konce července ve všech hobbymarketech. Pro její uplatnění je nutné předložit potvrzení obecního nebo městského úřadu, že se poškozený dům či byt nachází v oblasti postižené povodní.

Všem, kteří budou potřebovat poradit s čerpáním vody, vysoušením nebo následnou rekonstrukcí domů a bytů budou k dispozici posílené směny na marketech. Na facebookových stránkách OBI budeme odpovídat na nejurgentnější dotazy, uvádí zpráva řetězce OBI.

Výhodnější půjčky

Pokud nejste v natolik špatné situaci, abyste dosáhli na výplatu okamžité mimořádné pomoci nebo je i přesto likvidace škod nad vaše finanční možnosti, budete se dost možná muset uchýlit k pořízení úvěru. Poskytování zvýhodněné půjčky lidem postiženým povodní dnes oznámila Česká spořitelna. 

Zástupci banky uvedli, že povodněmi postižení občané mohou využít produkt Půjčka s úrokem 6,9 % ročně, poskytnutý bez poplatků. Prostředky budou mít klienti k dispozici do 5 minut od podpisu smlouvy. Podmínkou čerpání je předložení potvrzení od městského úřadu nebo pojišťovny o tom, že došlo k zasažení povodněmi.

Úvěr Česká spořitelna poskytne od 20 do 600 tis. Kč bez zajištění a nutnosti prokazovat účel. Dobu splácení lze nastavit od jednoho měsíce do sedmi let. V případě, že vám do banky chodí výplata, nemusíte předkládat potvrzení o příjmu.

U hypoték mohou dále klienti využít rychlejší způsob vyplácení pojistných událostí bez souhlasu banky do určitého limitu a individuální řešení odkladu splátek, uvádí zpráva České spořitelny.

Podnikatelům pak banka nabízí nezajištěný úvěr s 6,9% sazbou, opět bez poplatků. Podmínkou pro čerpání je opět předložení potvrzení o zasažení povodněmi.

Tento úvěr banka poskytuje od 50 tisíc do jednoho milionu korun bez nutnosti prokazovat účel. Splácení lze opět nastavit na měsíc nebo také sedm let. 

Pro řešení složitějších finančních potřeb a pro stávající klienty, kteří již využívají úvěrové produkty České spořitelny, má banka připraveno individuální řešení (např. odklad splátek až o 6 měsíců), se kterým klientům poradí jejich Firemní bankéř, popisuje další formu pomoci zpráva banky. 

Ostatní banky zatím konkrétní nabídku zvýhodněných úvěrů nepředstavily. Jejich přípravu ale potvrdila ČSOB, Era Poštovní spořitelna a GE Money Bank.

ČSOB i Era Poštovní spořitelna nabídne zvýhodněné úvěry pro klienty postižené povodněmi. Banka bude také vstřícná ke klientům, kteří se kvůli povodním dostanou do problémů se splácením. Ze strany klientů je však důležité, aby banku o této situaci co nejdříve informovali a vzájemně pak našli řešení přijatelné pro obě strany, řekla serveru Měšec.cz Pavla Hávová, mluvčí ČSOB. 

Pro obyvatele postižené záplavami připravujeme zvýhodněnou nabídku nezajištěného úvěru s možností tříměsíčního odkladu splátek. Nabídka bude určena novým i stávajícím klientům. Naši klienti budou mít možnost tímto způsobem refinancovat i již existující úvěry, uvedl pro server Měšec.cz mluvčí GE Money Bank Pavel Zúbek s tím, že v případě potřeby banka také na žádost okamžitě vydá kreditní kartu s nulovým úrokem na první tři měsíce.

Ostatní banky buď speciální nabídku nechystají nebo ji zatím pouze zvažují. Zástupci některých z nich připustili, že podmínky mohou být zvýhodněny na základě individuálního posouzení situace žadatele a případně mohou také vyjít vstříc s odkladem splátek. 

Pokud se kvůli povodním dostanete do prodlení se splácením, určitě svou banku kontaktujte s příslušným potvrzením a zkuste vyjednat mírnější režim splácení nebo odpuštění sankcí. 

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).