Hlavní navigace

Jak uplatnit škody z povodní a záplav a získat peníze?

4. 6. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Patříte mezi postižené povodněmi a záplavami, anebo víte o jiných? Nemusíte zůstat bez peněz, ale potřebujete si o ně správně požádat.

Proti škodám z povodní a záplav se můžete pojistit. Upozorňují nás na to média i pojišťovny. Ze svých dlouholetých zkušeností mohu potvrdit, že je to pravda, která má svá ale. Přiznejme si, že lidové rčení, „pojišťovna je od toho, aby neplnila“ je zčásti pravdivé. Proto si napíšeme, co je potřeba udělat proto, abyste peníze z pojištění obdrželi.

Jak postupovat, zasáhla-li vás povodeň?

 1. Pokud se vaším objektem prohnala povodeň, zkontrolujte statiku, rozvody energií a kanalizaci.
 2. Zlikvidujte vodou kontaminované potraviny, plodiny a uhynulé zvířectvo a dodržujte základní hygienická pravidla. Zdokumentujte vše pro pozdější komunikaci s pojišťovnou.
 3. Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků, nepijte vodu z místních zdrojů.
 4. Při ztrátě/odplavení platebních karet proveďte jejich blokaci.

Pozor na slovíčka

Pokud jste postiženi záplavami, zkontrolujte si, zda se vaše pojistka vztahuje na tato rizika. Pro plnění pojišťovny je důležitá přesná terminologie.

Povodeň je přírodní katastrofa, způsobená rozlitím nadměrného množství vody v krajině mimo koryta řek nebo nádrže, přehrady apod. Jejími následky mohou být různě velké škody na majetku, ekologické škody či oběti na lidských životech.

Záplava označuje vodu, která se šíří z jiných důvodů než u povodně. Důvodem může být průtrž mračen, kdy si následně voda najde odtok přes váš domek a v horším případě i dům.

Na rozdíl od záplavy je riziko povodně nebo již nastalá povodeň oznámena varovným signálem elektronických sirén se slovní informací.

Přehled živelních událostí za rok 2012
Autor: Česká pojišťovna, a. s.

Přehled živelních událostí za rok 2012

Když pojištění chybí

Po zkušenostech s povodněmi a záplavami v roce 1997, 2002 a 2010 se pojišťovny poučily a vznikly tzv. povodňové mapy. Ty ukazují oblasti se zvýšeným nebo velkým rizikem vzniku škody. Pojišťovny pak postupují dvěma způsoby: buď vás pojistí za výrazně vyšší pojistné, anebo vás nepojistí vůbec. Argument „pojišťovna je zlá, protože mě nechce pojistit“ je lichý, žádná pojišťovna nepůjde do předvídatelného rizika, stále jde o komerční společnost a ne o charitu. Pokud jste postižení povodní a záplavou a pojištění nemáte, musíte si pomoci vlastními silami, resp. penězi. (Nebo pomocí veřejných sbírek.) Zatímco úřady klidně povolují stavby v povodňových a záplavových oblastech, získat pojištění není samozřejmostí.

Odhad škod k 4. 6. 2013 u vybraných pojišťoven

 • Allianz pojišťovna – 400 škod, objem okolo 60 mil. Kč, odhad až 1 miliarda Kč
 • Česká pojišťovna – 40 000 škod za jednotky miliard Kč
 • ČSOB Pojišťovna – 3000 škod, desítky mil. Kč
 • Generali pojišťovna – 2000 škod, odhad 150 mil. Kč
 • Kooperativa pojišťovna- 470 škod, odhad 150 mil. Kč

Odpuštění daní

Postiženým živelnou událostí lze odpustit prodlení s placením daní a v některých případech daň zcela odpustit. Správce daně může zálohy na daň na žádost stanovit jinak, popřípadě zcela od nich upustit, psala Česká daňová správa (ČDS) v souvislosti s povodněmi v roce 2010. Případné sankce plynoucí z neplnění placení daní budou povodněmi či záplavami postiženým osobám prominuty dle pokynu D-330, pokračovala ČDS a dodává, že ministerstvo financí může na žádost povodní postižené osobě zcela nebo částečně prominout daň dědickou, darovací a daň z převodu nemovitostí při řešení živelních pohrom. Obec při řešení důsledků živelních pohrom může zcela nebo částečně osvobodit od daně z nemovitostí na svém území obecně závaznou vyhláškou nemovitosti dotčené živelnou pohromou, a to nejdéle na dobu 5 let, přičemž toto osvobození lze stanovit také za již uplynulé zdaňovací období. Pokud poplatník uplatňuje nárok na uvedené osvobození za již uplynulé zdaňovací období, případně na aktuální zdaňovací období, avšak po termínu pro podání daňového přiznání, uplatní nárok na osvobození v dodatečném daňovém přiznání, připomíná ČDS ve své zprávě.

Likvidace vyžaduje vše popsat a ideálně doložit

Dojde-li k pojistné události a máte právo na plnění pojišťovny, nezapomeňte pečlivě vyjmenovat všechny věci, které chcete od pojišťovny zaplatit. Přestože to zní zvláštně, to, že voda vyplavila dům a odnesla celý majetek, pro pojišťovnu nemusí být důvod ke 100% plnění. Je proto potřeba napsat a pojmenovat všechen majetek, který je poškozen, zničen, a který chcete zaplatit. Myslete i na maličkosti, např. vypínač na zdi, kombinovací kleště, sadu hřebíků, ponožky, příbor, kapesníky apod. Maximální výše plnění pojišťovny je vždy ohraničena sjednanou pojistnou částkou – je-li opravdu vyplacena, mluví se o tzv. totální škodě. Čtěte více: Pojištění domácnosti pomůže, problémem je podpojištění.

Kvůli hygieně i bezpečnosti je samozřejmé, že budete muset zahájit úklid a opravy techniky, likvidaci potravin, případně uhynulých zvířat dříve, než se dostaví likvidátor pojišťovny. Právě pro tyto případy je třeba mít podrobnou fotodokumentaci škod i doklady o pořízení poškozeného, zničeného či ztraceného majetku. Jejich předložení likvidaci rozhodně usnadní. Uhynulá zvířata je třeba z hygienických důvodů co nejrychleji odstranit. Kafilerní službu lze kontaktovat přes obecní úřad. Ta vydá potvrzení o převzetí uhynulého kusu.
Je-li to nezbytně nutné, je možné požádat o zálohu na pojistné plnění. Pokud pojišťovna žádosti vyhoví, bude vyplacena ještě před ukončením likvidace. Poskytnutím zálohy na pojistné plnění vycházejí pojišťovny vstříc klientům zejména při likvidaci škod většího rozsahu. Více informací o pojištění živelních rizik odhaluje elektronická brožurka S pojištěním proti živlům od České asociace pojišťoven, kterou najdete na konci článku.

skoleni_7_4

10 pravidel, jak postupovat při hlášení škody z povodní a záplav

 1. Zabezpečte poškozenou věc, vozidlo nebo nemovitost, abyste jejich prostřednictvím neohrozili své zdraví, zdraví třetí osoby nebo životní prostředí.
 2. Zabezpečte poškozenou věc proti dalšímu rozšiřování škody.
 3. Nahlaste neprodleně pojistnou událost pojišťovně.
 4. Před zahájením úklidových prací vše důkladně zdokumentujte fotoaparátem.
 5. Připravte si příslušné dokumenty (pojistnou smlouvu, záruční listy/účtenky od poškozených věcí atd.)
 6. Pokud máte fotoaparát – zdokumentujte stav nemovitosti i poškozené movité věci po záplavě.
 7. Pokud nemáte fotoaparát – zahajte úklid nemovitosti, poškozené věci shromážděte na jedno místo, mobilní technik je zdokumentuje.
 8. Zabraňte vzniku další škody – okamžitě začněte provádět úklid nemovitosti – vysušování, vyklízení, čištění.
 9. Zpracujte seznam poškozených věci s uvedením ceny, stáří, případně shromážděte doklady a účty, urychlíte tím prohlídku nejen sobě, ale i ostatním poškozeným.
 10. Zasažené věci, u kterých je to možné, ponechejte v původním stavu pro prohlídku pracovníkem pojišťovny, elektrické spotřebiče zabezpečte pro posouzení odbornou opravnou

Zdroj dat a informací: Allianz pojišťovna, Česká asociace pojišťoven, Česká pojišťovna, ČSOB Pojišťovna,  Generali pojišťovna, Kooperativa pojišťovna.

Autor článku

Autor se věnuje finančnímu poradensví v praxi a publikační činnosti na téma finanční gramotnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).