Hlavní navigace

Předmět daně z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí je zrušena ve všech případech, kdy právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vzniknou dne 26. 9. 2020 a později.

S účinností zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí došlo ke dni 26. září 2020 ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětnou účinností pro případy, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později.

Daň z nabytí nemovitých věcí se tedy již nevztahuje na ty případy, které budou předloženy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí dne 26. září 2020 a později, a také na případy, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020.

Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí bylo úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která bylapozemkem, stavbou, částí inženýrské sítě nebo jednotkou nacházející se na území České republiky, právem stavby, jímž zatížený pozemek se nacházel na území České republiky, nebo spoluvlastnickým podílem na nemovité věci uvedené v bodech výše.

Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí bylo také nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je uvedena v bodech výše, na základě

  • a) zajišťovacího převodu práva,
  • b) úplatného postoupení pohledávky zajištěné zajišťovacím převodem práva.

V případě zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k více nemovitým věcem uvedeným v odstavci 1, jejichž spoluvlastníci byli totožní, bylo předmětem daně z nabytí nemovitých věcí pouze úplatné nabytí vlastnického práva k podílu na těchto nemovitých věcech v rozsahu, v jakém svou hodnotou odpovídalo kladnému rozdílu mezi souhrnem hodnot všech podílů spoluvlastníka na těchto nemovitých věcech po vypořádání a před vypořádáním.

Úplatou nebyl podíl na těchto nemovitých věcech, ke kterému spoluvlastník vypořádáním pozbýval vlastnické právo.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).