Hlavní navigace

Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí je zrušena ve všech případech, kdy právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vzniknou dne 26. 9. 2020 a později.

S účinností zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí došlo ke dni 26. září 2020 ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětnou účinností pro případy, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později.

Daň z nabytí nemovitých věcí se tedy již nevztahuje na ty případy, které budou předloženy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí dne 26. září 2020 a později, a také na případy, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020.

Daň z nabytí nemovitých věcí jste nemuseli platit při prvním nabytí:

  • pozemku nebo práva stavby, jejichž součástí je dokončená nebo užívaná stavba rodinného domu,
  • dokončené nebo užívané stavby rodinného domu,
  • jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívanou společně s bytem.

Bytová jednotka však musela být v nové stavbě bytového domu, nebo musela vzniknout nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou.

Abyste daň z nabytí nemovitých věcí neplatili z výše uvedených nemovitostí, museli jste nemovitost začít užívat nejpozději do 5 let od kolaudace nebo započetí užívání

Rozhodným dnem u nejčastěji realizovaných právních jednání byl den právních účinků vkladu do katastru nemovitostí, tzn. den, kdy byla doručena smlouva na katastr nemovitostí.  Pokud byla stavba rodinného domu  převáděna před vydáním kolaudačního souhlasu a nebyla nikdy v období pěti let užívána, právní účinky vkladu vznikly např. 2. 11. 2016, nebylo možné takovému nabytí vlastnického práva k nemovité věci přiznat osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí.

Daň z nabytí nemovitých věcí jste dále neplatili:

  • u družstevních bytů, družstevních garáží, sklepů a komor, pokud jste byli nájemci,
  • z vlastního bytu, který byl ve vlastnictví právnické osoby a tato právnická osoba vznikla za účelem, aby se stala vlastníkem domu s jednotkami, a fyzická osoba, která vlastnické právo k jednotce nabývá, byla nájemcem této jednotky, byla členem této právnické osoby a podílela se nebo její právní předchůdce se podílel svým peněžním nebo nepeněžním plněním na pořízení domu s jednotkami.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).